Nog geen account?
Wachtwoord vergeten?
Home |  De Bruin |  Sietsma Sytsma Sietzema Sijsma |  De Vries |  Gaastra

Berichten uit de familie

De familie bestond oorspronkelijk uit een Nederlands Hervormde gemeenschap.
In jaar 1820 huwd Simon Heins *1780, op 9 februari 1820  met een Katholiek meisje Elisabeth Harmens Silvius. Een maand van te voren wordt hij Katholiek gedoopt op 6 januari 1820. Binnen de Katholieke familie is het alom bekend dat dit is gebeurd op Drie Konnigen 1820.

Rintje Heins is in het jaar 1811 soldaat te Antwerpen in het leger van Napolion. Hij keert niet meer terug en is waarschijnlijk gesneuveld. Het laatst vernomen bericht is van 2 dec. 1812 te Warschau. En wordt eind 1814 als vermist opgegeven. 

Na 1900 zien we een aantal De Bruin's vertrekken naar het buitenland.
Frankrijk: Douwe de Bruin *1901 Tjerkwerd vertrek naar Frankrijk. Hij huwd daar met Gabrielle Bie en waar het eerste kind in 1924 wordt geboren.

Madagascar: Henderikus de Bruin *1891 te Harlingen is tijdens de eerste wereld oorlog met vee per schip naar de Verenigde Staten. Op zee wordt het schip getorpodeert en worden de drenkelingen door een Frans schip op gepikt. Deze had als eind besteming Madagascar. Hendrikus blijft hier tot zijn dood en huwd 3x een inlandse vrouw. De kinderen uit deze huwelijken krijgen allen de naam De Bruin. Henderikus heeft op Madagascar een aantal plantges. Na de onafhankelijkheid van Madagascar vertrekken een aantal kinderen naar Frankrijk. De anderen blijven daar.

Australie:

Zakenlijk:
In 1880 koop Lodewijk de Bruin *1862 te Harlingen een pand aan de Hoogstraat en start daar een slagerij. Hij heeft het allenrecht verworven op geslacht schapenvlees naar Hull te Engeland.

Ook andere De Bruin's van deze Harlinger familie zitten lange tijd in slagersvak en veehandel. Zo hebben Gerrit de Bruin *1860 die een paardenslagerij aan de Krulstraat heeft.
Hein de Bruin *1863 heeft ook een slagerij en is later ook herbergier en heeft het hotel Zeezicht te Harlingen.
Simon de Bruin *1857 is schipper en vaart van Workum naar Harlingen. 
Albert de Bruin *1893 Tjerkwerd, start in 1923 een transportonderneming in Surhuisterveen wat na zijn overlijden in 1939 , door zijn zoon Gerben de Bruin *1922 wordt voortgezet en uitgroeit tot het internationale transportbedrijf De Bruin te Surhuisterveen.