Nog geen account?
Wachtwoord vergeten?
Home |  De Bruin |  Sietsma Sytsma Sietzema Sijsma |  De Vries |  Gaastra

Genealogie

Deze familie komt voort uit een deel van de kinderen van Rintje Sytses *1733 Idskenhuizen en Lamkjen Gerrits. Het zijn de kinderen Gerrit Rintjes *1771, Janke Rintjes *1775, Jan Rintjes *1777 en Froukje Rintjes *1779, die de naam Gaastra dragen.
Gerrit woont te Langweer en neemt binnen de gemeent Doniawerstal op 29 dec. 1811 de naam Gaastra. Jan doet dit te Akkrum. Jan is schoenmaker te Akkrum en blijft ongehuwd en zonder kinderen. Gerrit is gehuwd en heeft een dochter Lamkjen Gerrits Gaastra *1806. Zij huwd Hotse Nijdam en overlijd als laatste Gaastra te IJlst in 1876.