Nog geen account?
Wachtwoord vergeten?
Home |  De Bruin |  Sietsma Sytsma Sietzema Sijsma |  De Vries |  Gaastra

Genealogie

Hendrik Rintjes *1761 te Tjerkgaast zoon van Rintjes Sytzes *1733 Idskenhuizen en Antje Jans, huwd Antje Idses. In Tjerkgaast worden 3 kinderen geboren. Wonen rond 1793 in Broek bij Joure, waar 1 kind wordt geboren. Ze verhuizen naar Wolvega in 1794 ook hier worden nog 5 kinderen geboren. Bij naamsaanneming is Hendrik Rintjes al overleden (1807). Oudste zoon Rintje Hendriks *1788 te Tjerkgaast neemt in 1812 te Sonnega de naam De Vries aan. Zijn moeder Antje Idses doet dat voor de 3 jongste kinderen: Ids *1797, Sytse *1800 en Louwrens *1806.
Rintje Hendriks de Vries is arbeider en boer te Scherpenzeel en huwd in 1815 Trijntje Pieters Oosten. Nazaten blijven lange tijd in West Stellingwerf wonen. Alleen komt zijn jongere broer Sytse Hendriks *1800, waarschijnlijk door het 2de huwelijk van hun moeder Antje Idses met Matthijs Gasinjet, terecht in Gaasterland en gaat zich vestigen in Sloten. Ook de 2 zonen van Rintje Hendriks en Trijntje Oosten, Hendrik Rintjes *1718  en Dirk Rintjes *1721 , blijven het boerenbedrijf uit oefen. Dirk Rintjes is ook nog kastelein te Spanga.