Nog geen account?
Wachtwoord vergeten?
Home |  De Bruin |  Sietsma Sytsma Sietzema Sijsma |  De Vries |  Gaastra

Berichten uit de familie

Via Broek bij Joure komt Hendrik Rintjes *1761 in de Blesse bij Wolvega terecht, waar hij ook overlijd in 1807. Zijn vrouw, Antje Idses, is kasteleinse en hertrouwd Matthijs Gasinjet. Zijn zoon Rintje Hendriks de Vries vestigd zich in Scherpenzeel en is daar boer. Huwd 1815 met Trijntje Pieters Oosten. Hun zoon Hendrik *1818 blijft boer en zoon Dirk *1821 is later herbergier te Spanga.