Nog geen account?
Wachtwoord vergeten?
Home |  De Bruin |  Sietsma Sytsma Sietzema Sijsma |  De Vries |  Gaastra

Berichten uit de familie

In deze familie zien we de veelvoud van schrijfwijze van de familienaam.
Zo kunnen broers en zussen Sietsma, Sijtsma, Sietsema, Sietzema, Sijtsema en Sijsma gebruiken. Dit zal ook deels aan de ambtenaar van de Burgelijke stand hebben gelegen.

Rintje Heins was in 1700 al boer te Idskenhuizen en had aan de rijweg naar Teroel een boerenplaats van 10 koegangen. Zoon Fetse Sytses *1736 neemt deze over en de oudste zoon Rintje Sytses *1733 vestigd zich als boer te Tjerkgaast. Volgens overlevering verteld Mevr. Tiersma  begin 19..  dat de boerenplaats te Idskenhuizen al 240 jaar in de familie zit. In 2010 is Sytze Sijsma *1924 de laatste mannelijke nazaat die dan nog woonachtig is in Idskenhuizen.

Gerrit Fetses *1775 zoon van Fetse Sytses *1736, vertrek begin 1800 naar Tirn (Wymbritseradeel) zijn nazaten gebruiken de naam Sijtsma en Siersma. De andere kinderen blijven lange tijd wonen in Idskenhuizen. Albert Fetses *1785 staat vermeld in een boek "het eigen dorp"  Een zoon van deze Albert, Fetse Alberts *1837 is te Idskenhuizen: boer, winkelier, veldwachter en ykmeester. Fetse Alberts is gehuwd met Johanna vd Scheer en emigreerd op 29 april 1889 met 4 jongens naar Noord Amerika, Later volgen ook zijn 2 oudste dochters. Allen vestigen zich in Grand Rapids, Michigan en groeit uit tot heden als een grote familie Sytsma. 

In het jaar 1749 heeft het boerenbedrijf te Idskenhuizen zwaar te lijden van veesterfte  i.v.m. pest. Het vee wordt op eigen terrein van de boerenplaats begraven.