Nog geen account?
Wachtwoord vergeten?
Home |  De Bruin |  Sietsma Sytsma Sietzema Sijsma |  De Vries |  Gaastra

Genealogie 1

Genealogie van Hein

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRUIN
Datum : 21-02-2010
Selectie : 'Personen in genealogie van Hein [1751]'
Sortering : Per generatie
 
I.1    Hein, geboren 1610-1615.
Kind:
   1. 
Heine Heins (zie II.1).

 
II.1    Heine Heins, geboren circa 1635, zoon van Hein (zie I.1).
Gehuwd voor de kerk 1658 te Doniawerstal. Zowel in Doniawerstal als Haskerland de 3e proclamatie op 25 oktober 1658. Man: Heine Heins afkomstig van Joure en Tryn Hanses (ook Hanzedr.) afkomstig van Langweer. Echtgenote is Tryn Hanses, geboren circa 1636, doop van Tryn Hanses op 25 december 1636 te Langweer. Nog een Tryn gedoopt op 9 febr. 1640 te Langweer en een Tryn op 16 febr. 1640 te Langweer. In alle gevallen is de vader een Hans. Ook is het mogelijk dat deze Tryn Hanses geboren is in 1640.
zie persoonkaart Tryn Hanses. Er zijn nog 2 Tryn Hanses gedoopt in Langweer met als vader een Hans.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Rintje Heins (zie III.1).

 
III.1    Rintje Heins, boer, geboren 1670-1680, overleden voor 1716 te Idskenhuizen. Uit de floreen cohieren 1698 en 1708 blijkt dat Rintje Heins boer van
beroep was te Legemeer en Idskenhuizen.
Te Legemeer en Idskenhuizen was hij meyer (pachter) van kavel nr. 10,
eigendom van Pyter Klasen. In 1716 wordt in de cohieren Trijn Jans, als weduwe van Rintje Heins,als nieuwe pachtster genoemd. In 1728 wordt nr. 10
"een plaats groot 10 koegangen,lopende van de Kleine Meer aan St.Nicolaas-
gaasterlanden," van de zelfde eigenaar Pyter Claesen verpacht aan
Sytse Rintjes. Het boerenbedrijf moet van vader op moeder op zoon zijn
overgegaan. Zoon van Heine Heins (zie II.1) en Tryn Hanses.
Gehuwd met Trijn Jans, boerin, overleden na 1730. Staat nog in het ledenmatenboek 1730. Gevonden een overlijden van Tryn Jans op 7 juni 1752 te Doniawerstal.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Swaantje, geboren aug. 1699 te Doniawerstal.
   2. 
Heine, geboren maart 1699 te Doniawerstal, geboren 7 weken voor mei.
   3. 
Jan Rintjes, geboren op 19-03-1706 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 19-03-1706 te Tjerkgaast, overleden op 19-03-1706 te Tjerkgaast.
   4. 
Sytse Rintjes (zie IV.4).

 
IV.4    Sytse Rintjes, boer, geboren 1700-1710, overleden 1768 te Idskenhuizen. Boer te Idskenhuizen. Vanaf 1728 pachter van kavel nr. 10 te Idskenhuizen.
Hij komt als pachter voor in diverse kohieren. Echtgenoot van Akke Fetzes.
Een broer van Akke Fetses, Atze Fetses, komt ook voor in de rieelkohieren van 1733. Volgens de ledenmaten 1730 te Idskenhuizen zijn Sytse Rintjes en Akke Fetses, man en vrouw. In 1749 Tjerkgaast: Matig huisman,4 personen boven de 12 jaren en 3 personen onder de 12 jaren. Zoon van Rintje Heins (zie III.1) en Trijn Jans.
Gehuwd voor de kerk voor 1730 met Akke Fetses, geboren voor 1709. Echtgenote van Sytse Rintjes. Dochter van Fetze Atzes en Neeltje Johannes.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
   3. 
Neltje Sytses, geboren mei 1739 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 07-06-1739 te Idskenhuizen, overleden 1805.
Gehuwd met Hylke Sierps WIERSMA, dorpsrechter, geboren 1733, gedoopt op 26-04-1733 te Tjerkgaast, overleden op 13-12-1818 te Tjerkgaast. Was eerder gehuwd omstreeks 1756 met Geeltie Folkerts.
   4. 
Tetje Sytses (zie V.9).
   5. 
Heyn Sytses (zie V.11).
   6. 
Hiltje Sytses, geboren te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 15-04-1748 te Idskenhuizen, overleden vo.07-1749 te Idskenhuizen.
   7. 
Hiltje Sytses, geboren te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 06-07-1749 te Idskenhuizen.
Gehuwd met Durk Gerrits. Echtgenoot van Hiltje Sytses.
   8. 
Jan Sytses, geboren te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 09-12-1751 te Idskenhuizen. Jan is dood geboren. Overleden op 09-12-1751 te Idskenhuizen.

 
V.1    Rintje Sytses [SIETSMA], boer, gedoopt (NH) op 06-01-1733 te Idskenhuizen, overleden dec. 1781 te Tjerkgaast. Hij was boer te Tjerkgaast. Zijn broers Fedse en Hein zijn na het overlijden,curator over zijn 4 kinderen. Zoon van Sytse Rintjes (zie IV.4) en Akke Fetses.
Gehuwd voor de kerk (1) circa 1760 met Antie Jans, overleden voor 1771, dochter van Jan Wybes en Bauckje Jans. Eerste huwelijk, Antie Jans overlijd voor 1771.
Gehuwd voor de kerk (2) circa 1771 met Lamkje Gerrits. Hertrouwd Langweer 12-11-1784 met Gerben Kersten. Het zou kunnen zijn dat zij de naam Gaastra aanneemt. Haar kinderen hebben deze naam. Lamkje Gerrits hertrouwd Gerben Kersten na overlijden van Rintje Sytses.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Hendrik Rintjes (zie VI.1).
   2. 
Akke Rintjes, geboren op 14-02-1763 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 23-03-1763 te Tjerkgaast.
Gehuwd voor de kerk (1) op 17-jarige leeftijd op 21-05-1780 te Terkaple/Akmarijp met Franke Meyes. Echtgenoot van Akke Rintjes.
Gehuwd voor de kerk (2) op 27-jarige leeftijd op 21-03-1790 te De Knipe met Pieter Wytses, 2de Echtgenoot Akke Rintjes.
   3. 
Baukjen Rintjes SIETSMA, geboren op 20-01-1765 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 27-01-1765 te Tjerkgaast, overleden op 20-06-1834 te Doniawerstal op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 26-05-1785 te Tjerkgaast met Gouke Holkes HOLKEMA, geboren 1756, overleden op 11-11-1826 te Doniawerstal. Neemt in 1811 te Tjerkgaast(Sloten fol. 27) de naam Holkema aan. Attestatie afgegeven naar Joure.
   4. 
   5. 
Ane Rintjes, geboren op 18-11-1768 te Tjerkgaast, overleden op 18-11-1768 te Tjerkgaast.

Uit het tweede huwelijk:
   6. 
   7. 
Froukjen Rintjes, geboren op 19-10-1772 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 25-10-1772 te Tjerkgaast, overleden voor 1774.
   8. 
Froukjen Rintjes, geboren op 12-01-1774 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 30-01-1774 te Tjerkgaast, overleden voor 1780.
   9. 
Janke Rintjes GAASTRA, geboren op 29-11-1775 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 04-02-1776 te Tjerkgaast, overleden op 03-01-1852 te IJlst op 76-jarige leeftijd, ongehuwd.
   10. 
Jan Rintjes GAASTRA, schoenmaker, geboren op 30-12-1777 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 18-01-1778 te Tjerkgaast, overleden op 23-04-1852 te Akkrum op 74-jarige leeftijd. Ongehuwd en van beroep schoenmaker. Volgens aangevers van zijn overlijden,
zou hij in Langweer geboren zijn, dit moet Tjerkgaast zijn.
Zijn broer Gerrit heet ook Gaastra en woonde in Langweer.
   11. 
Froukjen Rintjes GAASTRA, arbeidster, geboren op 10-12-1779 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 01-01-1780 te Tjerkgaast, overleden op 06-05-1827 te Veenhuizen (Norg) op 47-jarige leeftijd. Bij geboorte aangiften van haar kinderen in Hemelummer Oldeferd wordt de familienaam Zandwaarden bij haar gebruikt. Ook de naam Zandwarden. Bij het overlijden van kinderen in Norg, wordt ook de naam Zandstra genoemd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-03-1805 te Oudega met Andries Wybes de VRIES, geboren rond 1778, overleden op 24-09-1834 te Hemelumer oldeferd, als weduwnaar. Echtgenoot van Froukjen Rintjes. Zij woonden in Oudega.
   12. 
Rinske Rintjes, geboren op 20-03-1782 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 14-04-1782 te Tjerkgaast.

 
V.4    Fetse Sytses SIETZEMA, boer, geboren te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 09-12-1736 te Idskenhuizen, overleden op 02-08-1820 te Idskenhuizen op 83-jarige leeftijd. Boer te Idskenhuizen. Nam het boerenbedrijf (kavel nr. 10) te Idskenhuizen
over van zijn vader Sytse Rintjes. Zoon van Sytse Rintjes (zie IV.4) en Akke Fetses.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1771 met Uulkjen Gerrits, geboren te Langweer, gedoopt op 04-08-1748, overleden op 09-06-1782 op 33-jarige leeftijd, echtgenote van Fetse Sytses Sietzema. Dochter van Gerrit Herfst en Maria NN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 09-06-1782 te Idskenhuizen met Geeske Alberts HOOYSMA, 27 jaar oud, geboren op 08-03-1755 te Rotstergaast, gedoopt op 16-03-1755 te St Jansga, overleden op 02-08-1826 te Idskenhuizen op 71-jarige leeftijd. Echtgenote van Fetse Sytses. Dochter van Albert Johannes HOOYSMA en Froukjen Wietzes.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Akke Fetses SIETZEMA, geboren op 30-06-1771 te Idskenhuizen, geboren 4 weken na mei. Overleden vo.12-1773.
   2. 
Froukjen Fetses SIETZEMA, geboren op 13-05-1772 te Idskenhuizen, gedoopt op 31-05-1772 te Idskenhuizen, overleden vo.11-1776 te Idskenhuizen.
   3. 
Akke Fetses SIETZEMA, geboren op 14-11-1773 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 05-12-1773 te Idskenhuizen, overleden op 29-09-1842 te Oosterhaule op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 25-05-1797 te Ouwsterhaule met Folkert Johannes SCHOOTSTRA, 32 jaar oud, geboren op 25-08-1764 te Nyeschoot, overleden op 28-01-1854 te Oosterhaule op 89-jarige leeftijd. Neemt in 1811 te Ouwsterhaule de naam Schootstra aan als familienaam en voor Johannes 14, Fetze 6, Antje 9 en Uilkjen 4 jr. oud.
   4. 
   5. 
Froukjen Fetses SIETZEMA, geboren op 06-11-1776 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 10-11-1776 te Idskenhuizen, overleden op 05-11-1826 te Dyken op 49-jarige leeftijd. Echtgenote van Kerst Wytzes Hoogland.
Gehuwd met Kerst Wytzes HOOGLAND, geboren op 19-07-1774 te Langweer, overleden op 26-11-1826 te Doniawerstal op 52-jarige leeftijd. Neemt in 1812 te Indijken de naam Hoogland aan als familienaam en voor Fetze 6, Wijtse 2, Imkjen 8, Uilkjen 5 en Neltjen 2 weken oud.

Uit het tweede huwelijk:
   6. 
   7. 
   8. 
Froukjen Fetses SIETZEMA, geboren op 24-01-1787 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 28-01-1787 te Idskenhuizen, overleden op 19-10-1864 op 77-jarige leeftijd. Echtgenote van Hessel Klazes Donker.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-05-1819 te Doniawerstal met Hessel Klazes DONKER. Echtgenoot van Froukjen Fetzes Sietsema.
   9. 
Hiltje Fetses SIETZEMA, geboren op 10-05-1789 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 17-05-1789 te Idskenhuizen.
   10. 
   11. 
Wytze Fetses SIETZEMA, geboren op 26-07-1795 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 16-08-1795 te Idskenhuizen, overleden op 26-10-1835 te Doniaga op 40-jarige leeftijd, ongehuwd.

 
V.9    Tetje Sytses, geboren op 22-09-1742 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 23-09-1742 te Idskenhuizen, zoon van Sytse Rintjes (zie IV.4) en Akke Fetses.
Gehuwd met Aaske Nannes. Echtgenote van Tetje Sytses.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Tetje Tetses, geboren op 27-09-1786 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 15-10-1786 te Idskenhuizen.

 
V.11    Heyn Sytses, boer, geboren op 27-05-1745 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 30-05-1745 te Idskenhuizen, overleden op 21-10-1807 te Nijland op 62-jarige leeftijd. Hij was boer te Friens. Zoon van Sytse Rintjes (zie IV.4) en Akke Fetses.
Gehuwd met Baukjen Oenes, geboren -08-1744 te IJsbrechtum, gedoopt op 09-08-1744 te IJsbrechtum, overleden op 18-08-1827 te Lutkewierum. Echtgenote van Hein Sytzes. Dochter van Oene Riemers en Antje Hessels.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Antje Heins de BRUIN, geboren op 25-12-1773 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 26-12-1773 te Idskenhuizen, overleden op 17-06-1826 te Nijland op 52-jarige leeftijd. Echtgenote van Pieter K. Dikstra.
   3. 
Oene Heins de BRUIN (zie VI.44).
   4. 
Akke Heins de BRUIN, geboren op 19-09-1777 te Friens, volgens overlijdensakte, geborenen in 1779 (gezindte: NH), overleden op 27-10-1831 te Franeker op 54-jarige leeftijd, oud 52 jaar,weduwe. Echtgenote van Sjouke Hannes de Boer.
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 28-05-1797 te IJlst met Pieter Kornelis DIKLAND.
Gehuwd voor de kerk (2) op 24-jarige leeftijd op 09-05-1802 te IJsbrechtum met Sjouke Hannes de BOER, geboren 1777, overleden op 12-10-1818 te Franeker.
   5. 
   6. 
Rintje Heins de BRUIN, geboren op 30-07-1783 te IJsbrechtum, gedoopt (NH) op 04-09-1783 te IJsbrechtum, overleden vo.12-1788.
   7. 
Hiltje Heins de BRUIN, geboren op 10-08-1785 te IJsbrechtum, gedoopt (NH) op 04-09-1785 te IJsbrechtum, overleden op 17-01-1867 te IJlst op 81-jarige leeftijd. Echtgenote van Cornelis Jans Visser.
   8. 
Rintje Heins de BRUIN, geboren op 29-12-1788 te IJsbrechtum, gedoopt (NH) op 18-01-1789 te IJsbrechtum, overleden eind 1814. In 1812 soldaat te Antwerpen. Lichting Nyland 1808.Loteling:kanonnier 9e regt.art. te voet, 4e comp. Vermist eind 1814. Laatste bericht: 2-12-1812 uit Warschau. Bron vermisten: nr. 961.

 
VI.1    Hendrik Rintjes, boer, geboren op 28-02-1761 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 08-03-1761 te Tjerkgaast, overleden op 01-07-1807 te de Blesse op 46-jarige leeftijd. Belijdenis 18-8-1799 te Wolvega. 27-10-1802 naar Peperga. Zoon van Rintje Sytses [SIETSMA] (zie V.1) en Antie Jans.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 04-03-1787 te Tjerkgaast (NH) met Antje Idzes LOURENS, geboren 1764, overleden op 26-05-1824 te Oost Stellingwerf, 60 jaar oud. Echtgenote van Hendrik Rintjes.Zij was kasteleinse. Hertrouwd 28-10-1810 te
Peperga met Matthys Gasinjet.Lidmaten DTB 781 G zij belijdenis 18-8-1799 te Wolvega. Zij 27-10-1802 naar Peperga. Antje Idzes 7-1-1814 naar Balk met
Matthys Gasinjet. Samen 9-5-1817 van Sloten. Op 18-7-1818 naar Makkinga.
Matthys Joost Gerhardus Gasinjet is bij naamsaanmening van de kinderen van
Hendrik Rintjes (overleden 1807) en Antje Idzes, voogd van Ids Hendriks,
Sytse Hendriks en Louwrens Hendriks. Dochter van Ids lourens en Antje Durks.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Ids Hendriks de VRIES, geboren op 10-08-1789 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 10-08-1789 te Tjerkgaast.
Gehuwd met Hessel Heyes WYBRANDS.
   3. 
Antje Hendriks de VRIES, geboren op 04-12-1791 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 24-12-1791 te Tjerkgaast, overleden op 09-02-1850 te Schoterland op 58-jarige leeftijd. Echtgenote van ? Otter.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 06-06-1824 te Schoterland met Theunis Klazes JANSMA, 25 jaar oud, geboren op 23-12-1798 te Nieuweschoot, gedoopt op 20-01-1799 te Nieuweschoot, overleden op 10-05-1865 te Doniawerstal op 66-jarige leeftijd, zoon van Klaas Jans JANSMA en Grietje Meines.
   4. 
Akke Hendriks de VRIES, geboren op 28-03-1793 te Broek, gedoopt (NH) op 04-04-1793 te Broek, overleden op 19-02-1833 te Gaasterland op 39-jarige leeftijd, oud 39 jaar.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-05-1821 te Gaasterland met Harmen Jacobs JONGSMA, 25 jaar oud, geboren op 26-05-1795 te Oudemirdum, gedoopt op 07-06-1795 te Oudemirdum, overleden op 19-06-1847 te Gaasterland op 52-jarige leeftijd. Hertrouwd 30-10-1833 Gaasterland met Grietje Terpstra. Zoon van Jacob Harmens JONGSMA en Jeltje Frankes HAMSTRA.
   5. 
Hiltje Hendriks, geboren op 26-11-1794 te Wolvega.
   6. 
Ids Hendriks De VRIES, geboren op 18-11-1797 te Wolvega.
   7. 
   8. 
Louwrens Hendriks de VRIES, geboren 1806? Overleden op 13-09-1826 te West Stellingwerf, oud 19 jaar.

 
VI.8    Sytse Rintjes [SIETSMA], boer, geboren op 05-01-1767 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 25-01-1767 te Tjerkgaast, overleden op 14-06-1810 te Tjerkgaast op 43-jarige leeftijd. Sietse: 1813 Balk notaris M. Westendorp
inv. nr. 007001 rep. nr.53 dd aug. 1813
obligatie
-Tjeerd Pieters Wildeboer te Balk als crediteur
Sjerp Hielkes Wierda als voogd over Rintje, Wouter, Ane en Ate Sietse Sietsema.
Kornelis Annes Nop te Tjerkgaast als toeziend voogd.
Sietse Rintjes in leven vader van Rintje, Wouter, Ane en Ate.
Zoon van Rintje Sytses [SIETSMA] (zie V.1) en Antie Jans.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 19-12-1792 te Tjerkgaast (NH) met Gelk Wouters van der MEER, 18 jaar oud, geboren op 14-09-1774 te Harich, gedoopt op 18-09-1774 te Balk, overleden op 26-06-1850 te Idskenhuizen op 75-jarige leeftijd. Hertrouwd Anne Klazes Bakker op 19-6-1813 te Doniawerstal.
Gelk neemt op 27-11-1811 te Tjerkgaast de naam SYTSMA aan als familienaam voor haar kinderen: Rintje Sietses 18, Wouter Sietses 14, Ane Sietses 8, Ate Sietses 5 en Hiltje Sietses 3jr. oud.

1845 Langweer notaris T.S. van der Ley
inv.nr. 074020 rep.nr 43 dd 7 okt. 1845
koopakte
Betreft de verkoop van roerende goederen koopsom fl. 401
-Gelk Wouters weduwe van Anne Klases Bakker, baker te Idskenhuizen, als verkoper.
_Johannes Jans de Jong koopman te Idskenhuizen, als koper, dochter van Wouter Cornelis en Hiltje Ates, bij het huwelijk: Zij van Harich hij van Tjerkgaast.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Rintje Sytses SIETSMA (zie VII.14).
   2. 
   3. 
Antje Sytses, geboren op 03-12-1800 te Tjerkgaast, overleden op 09-05-1806 op 5-jarige leeftijd.
   4. 
Ane Sytses SIETSMA, geboren op 02-07-1803 te Tjerkgaast, gedoopt op 19-07-1803 te St. Nicolaasga, overleden op 12-12-1827 te Idskenhuizen op 24-jarige leeftijd.
   5. 
   6. 
Hiltje Sytses SIETSMA, geboren op 01-10-1808 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 30-10-1808 te Tjerkgaast, overleden op 17-05-1813 te Sloten op 4-jarige leeftijd.

 
VI.11    Gerrit Rintjes GAASTRA, geboren op 22-10-1771 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 15-11-1771 te Tjerkgaast, overleden op 21-12-1841 te Langweer op 70-jarige leeftijd, zoon van Rintje Sytses [SIETSMA] (zie V.1) en Lamkje Gerrits.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22-05-1803 te Langweer met Hinke Jans VELTMAN, geboren circa 1769, overleden op 19-10-1812 te Doniawerstal. Echtgenote van Gerrit Rintjes.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Lamkjen Gerrits GAASTRA, geboren op 02-12-1806 te Langweer, gedoopt (NH) op 25-12-1806 te Langweer, overleden op 19-12-1876 te IJlst ? op 70-jarige leeftijd, echtgenote van Hotse Siebrens Nijdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-09-1828 te IJlst (getuige(n): Wymbritseradeel) met Hotse Siebrens NIJDAM, geboren circa 1796, overleden op 06-01-1872 te IJlst, echtgenoot van Lamkje Gaastra.

 
VI.24    Gerrit Fetses SIETZEMA, geboren op 20-01-1775 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 29-01-1775 te Idskenhuizen, overleden op 26-04-1822 te Nyland op 47-jarige leeftijd, zoon van Fetse Sytses SIETZEMA (zie V.4) en Uulkjen Gerrits.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 19-02-1809 te Nyland (NH) met Reinskjen Murks WIERINGA, 21 jaar oud, geboren op 08-08-1787 te Burgwerd, gedoopt op 19-08-1787 te Burgwerd, overleden op 07-12-1868 te Wymbritseradeel op 81-jarige leeftijd. Echtgenote van Gerrit Fetses. Via Notarieel archief 1809 IJlst,waarop broers en zussen van Reinskjen staan vermeld, de achternaam Wieringa gevonden. Hierdoor overlijdensdatum gevonden. Dochter van Murk Oens WIERINGA en Reinskjen (D)Jurres.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Fetse Gerrits SIETZEMA, geboren op 26-06-1809 te Tirns, gedoopt op 16-07-1809 te Tirns.
   2. 
   3. 
Ruurd Gerrits SIETZEMA, geboren op 03-08-1813 te Nyland, overleden op 17-10-1845 op 32-jarige leeftijd.
   4. 
Uilkjen SIETZEMA/ZYTSMA, geboren op 17-12-1815 te Nijland, overleden op 19-08-1880 te Wonseradeel op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 14-05-1852 te Wonseradeel met Bauke HOFMAN, 29 jaar oud, geboren op 18-05-1822 te Nijhuizen (Wijmbritseradeel), overleden op 26-05-1879 te Wonseradeel op 57-jarige leeftijd.
   5. 
Jurjen SIETZEMA, geboren op 25-06-1818 te Wymbritseradeel.
   6. 
Rintje Gerrits SIETZEMA, geboren op 07-02-1822, overleden op 28-11-1842 op 20-jarige leeftijd.

 
VI.28    Sydtse Fetses SIETZEMA, geboren op 13-03-1783 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 16-03-1783 te Idskenhuizen, overleden op 25-01-1837 te Idskenhuizen op 53-jarige leeftijd. Eerste echtgenoot van Sytske Bintzes de Boer, 2de echtgenoot van Akke Wijnholts Bergsma, 3de echtgenoot Dirkje Rodmers van Wijngaarden.
Sytse Fetses boerenbedrijf 1817, boer 1820 en arbeider 1834. Zoon van Fetse Sytses SIETZEMA (zie V.4) en Geeske Alberts HOOYSMA.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 22-05-1809 te Idskenhuizen met Sytske Bintzes de BOER, 26 jaar oud, geboren op 03-08-1782 te Idskenhuizen, overleden op 12-10-1811 te Idskenhuizen op 29-jarige leeftijd, eerste echtgenote van Sydtse Fetses. Dochter van Bintze Hendriks de BOER en Antje Douwes DOUMA.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 21-06-1817 te Utingeradeel met Akke Wijnholts BERGSMA, 33 jaar oud, geboren op 08-02-1784 te Terkaple, overleden op 01-12-1817 te Terkaple op 33-jarige leeftijd. Echtgenote van Sydtse Fetses. Dochter van Wijnholt Thomas BERGSMA en Lyskjen Atzes.
Gehuwd (3) op 37-jarige leeftijd op 01-04-1820 te Utingeradeel met Dirkje Rodmers van WIJNGAARDEN, 21 jaar oud, geboren op 20-01-1799 te Terkaple, overleden op 01-05-1887 te Doniawerstal op 88-jarige leeftijd, 3de echtgenote van Sydtse Fetses. Dochter van Rodmer Rodmers van WIJNGAARDEN en Aaltje Hyltjes BOOTSMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Geeske SIETZEMA, geboren op 12-01-1810 te Idskenhuizen, gedoopt op 25-01-1810 te Idskenhuizen, overleden 1811.
   2. 
Geeske Sietses SIETZEMA, dienstmeid 1834, geboren op 18-09-1811 te Idskenhuizen, overleden op 11-10-1851 te Doniawerstal op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 22-11-1834 te Doniawerstal met Hieltje Sybrens HOEKSTRA, 32 jaar oud, geboren op 28-01-1802 te Haskerhorne, overleden op 01-04-1883 te Legemeer op 81-jarige leeftijd. Echtgenoot van Geeske Sietses. Zoon van Sybren Hielkes HOEKSTRA en Trijntje Jans de BOER.

Uit het tweede huwelijk:
   3. 
Lipkje Sytses SIETZEMA, geboren op 30-10-1817 te Terkaple, overleden op 13-10-1890 te Lemsterland op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-05-1840 te Lemsterland met Jacobus Hesselius BRANDENBURG, geboren circa 1806 te Lemsterland, overleden op 24-03-1880 te Lemsterland.

Uit het derde huwelijk:
   4. 
   5. 
   6. 
Sietske Sietses SIETZEMA, geboren op 18-05-1823 te Idskenhuizen, overleden op 11-01-1834 te Idskenhuizen op 10-jarige leeftijd.
   7. 
Aaltje Sietses SIETZEMA, geboren op 09-05-1825 te Idskenhuizen, overleden op 01-03-1828 te Idskenhuizen op 2-jarige leeftijd.
   8. 
Auke Sytses SIETZEMA, geboren 1829, overleden op 27-04-1878 te Doniawerstal.
   9. 
Sytse Sytses SIETZEMA (zie VII.45).

 
VI.32    Albert Fetses SIETZEMA, geboren op 03-01-1785 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 16-01-1785 te Idskenhuizen, overleden op 05-03-1864 te Idskenhuizen op 79-jarige leeftijd, zoon van Fetse Sytses SIETZEMA (zie V.4) en Geeske Alberts HOOYSMA.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-10-1815 te Doniawerstal met Trijntje Willems HOFSTRA, 21 jaar oud, geboren op 09-05-1794 te Langweer, overleden op 08-10-1864 te Idskenhuizen op 70-jarige leeftijd. Echtgenote van Albert Fetses Sietzema. Dochter van Willem Durks HOFSTRA en Aukjen Jans.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Geeske Alberts SIETZEMA, geboren op 26-01-1816 te Langweer, overleden op 01-08-1874 te Doniawerstal op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-04-1839 te Doniawerstal met Hielke Gerrits HAAGSMA, 31 jaar oud, veehouder, geboren op 20-05-1807 te Dyken, overleden op 27-08-1873 te Doniawerstal op 66-jarige leeftijd. Echtgenoot van Geeske Alberts Sietzema. Zoon van Gerrit Jacobs HAAGSMA en Aukje Hendriks KOOPMANS.
   2. 
Willem Alberts SIETZEMA, geboren op 18-11-1817 te Langweer, overleden op 06-03-1830 te Idskenhuizen op 12-jarige leeftijd.
   3. 
Fetse Alberts SIETZEMA, geboren op 10-02-1820 te Langweer, overleden op 29-07-1834 te Idskenhuizen op 14-jarige leeftijd.
   4. 
Hendrik Alberts SIETZEMA, geboren op 22-12-1821 te Langweer, overleden op 14-05-1879 te St. Nicolaasga op 57-jarige leeftijd. Komt ook voor als Zytzema en Sytzema.Bleef ongehuwd.
   5. 
Ane Alberts SIETZEMA, geboren op 22-06-1824 te Legemeer, overleden op 28-06-1824 te Legemeer, 6 dagen oud.
   6. 
Aukjen Alberts SIETZEMA, geboren op 24-06-1825 te Legemeer, overleden op 30-12-1869 te Noed op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-04-1847 te Doniawerstal met Reitze Pieters SYBESMA, 23 jaar oud, geboren op 02-08-1823 te Langweer, overleden op 18-01-1904 te Idskenhuizen op 80-jarige leeftijd. Echtgenoot van Aukjen Alberts Sietzema. Zoon van Pieter Reitzes SYBESMA en Eelkjen Willems van DIJK.
   7. 
Ane Alberts SIETZEMA, geboren op 05-08-1829 te Idskenhuizen, overleden op 19-09-1860 te Idskenhuizen op 31-jarige leeftijd.
   8. 
Willemke Alberts SIETZEMA, geboren op 06-11-1831 te Idskenhuizen, overleden op 13-01-1903 te Hemelumer Oldeferd op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1855 te Doniawerstal met Nanne Meintes DIJKSTRA, 24 jaar oud, geboren op 23-03-1831 te Follega of Teroele, overleden op 02-12-1876 te Hemelumer Oldeferd op 45-jarige leeftijd. Echtgenoot van Willemkje Alberts Sietzema.
   9. 
Hiltje Alberts SIETZEMA, geboren op 28-03-1834 te Idskenhuizen, overleden op 07-07-1887 te IJlst op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-04-1855 te Doniawerstal met Lammert Jacobs CLOO, 29 jaar oud, geboren op 22-05-1825 te Oudehaske, overleden op 26-02-1899 te IJlst op 73-jarige leeftijd.
   10. 

 
VI.37    Rintje Fetses SIETZEMA, geboren op 30-12-1792 te Idskenhuizen, gedoopt (NH) op 27-01-1793 te Idskenhuizen, overleden op 14-07-1848 te Doniawerstal op 55-jarige leeftijd, zoon van Fetse Sytses SIETZEMA (zie V.4) en Geeske Alberts HOOYSMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-09-1820 te Doniawerstal met Akke Klazes DOUMA, geboren -9-1800 te Westermeer, overleden op 13-02-1830 te Doniawerstal, dochter van Klaas Douwes DOUMA en Neltje Lammerts.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Geeske SIETZEMA, geboren op 23-11-1820 te Idskenhuizen, overleden op 10-08-1826 te Idskenhuizen op 5-jarige leeftijd.
   2. 
Neltje SIETZEMA, geboren op 30-05-1823 te Idskenhuizen, overleden op 07-03-1908 te Doniawerstal op 84-jarige leeftijd. Echtgenote van Kleys Harmens Oenema.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-05-1845 te Doniawerstal met Kleys Harmens OENEMA, 28 jaar oud, geboren op 29-07-1816 te Oldeboorn, overleden op 07-11-1864 te Doniawerstal op 48-jarige leeftijd.
   3. 
Hiltje SIETZEMA, geboren op 03-11-1826 te Idskenhuizen, overleden op 25-10-1873 te Lemsterland op 46-jarige leeftijd. Echtgenote van Pieter Nannes Koopmans.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-08-1849 te Doniawerstal met Pieter Nannes KOOPMANS, 30 jaar oud, geboren op 26-12-1818 te Follega, overleden op 01-04-1897 te Lemsterland op 78-jarige leeftijd. Echtgenoot van Hiltje Sietzema.
   4. 
Ate Rintjes SIETZEMA, dagloner, geboren op 16-02-1830 te Idskenhuizen, overleden op 25-02-1863 te ST. Nicolaasga op 33-jarige leeftijd, ongehuwd.

 
VI.41    Sijtze Heins de BRUIN, geboren op 19-06-1772 te Idskenhuizen (gezindte: NH), overleden op 04-12-1825 te Hartwerd op 53-jarige leeftijd, familienaam aangenomen IJlst 3-1-1812. Echtgenoot van Antje Douwes Buma. Zoon van Heyn Sytses (zie V.11) en Baukjen Oenes.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 26-05-1799 te IJsbrechtum met Antje Douwes BUMA, geboren -12-1779 te Hartwerd, gedoopt op 22-12-1779 te Hartwerd, overleden op 26-03-1868 te Sneek. Echtgenote van Sijtze Heins de Bruin. Dochter van Douwe Pieters BUMA en Evertje Klazes.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hein Sijtzes de BRUIN, geboren op 13-02-1800 te IJsbrechtum, overleden op 14-06-1827 te hennaarderadeel op 27-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2. 
Evertje Sijtzes de BRUIN, geboren op 04-04-1802 te Sneek, overleden op 13-01-1859 te Bolsward op 56-jarige leeftijd. Echtgenote van Anne Tietes Wiersma.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-11-1825 te Wonseradeel met Anne Tietes WIERSMA, 28 jaar oud, geboren op 03-04-1797 te Exmorra, overleden op 08-12-1859 te Bolsward op 62-jarige leeftijd. Echtgenoot van Evertje Sijtzes de Bruin. Zoon van Tjitte Baukes WIERSMA en Rigtje Annes FEENSTRA.
   3. 
Baukjen Sijtzes de BRUIN, geboren op 22-06-1804 te IJlst, gedoopt op 08-07-1804, overleden op 20-05-1823 te Hartwerd op 18-jarige leeftijd.
   4. 
Douwe Sijtzes de BRUIN, geboren op 06-09-1806 te IJlst, gedoopt op 05-10-1806.
   5. 
   6. 

 
VI.44    Oene Heins de BRUIN, geboren op 30-11-1775 te Friens (gezindte: NH), overleden op 16-10-1857 te Sneek op 81-jarige leeftijd. Echtgenoot van Tjaltje Sakes de Boer. Familienaam aangenomen 28-9-1811
Wijmbritseradeel. Zoon van Heyn Sytses (zie V.11) en Baukjen Oenes.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 25-11-1810 te Sneek met Tjaltje Sakes de BOER, overleden -2-1821. Echtgenote van Oene Heins de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hein de BRUIN, geboren op 27-04-1813 te Oosthem, overleden op 14-05-1813 te Oosthem, 17 dagen oud.
   2. 
Feikje de BRUIN, geboren op 14-08-1814 te Oosthem, overleden op 15-02-1892 te Scharnegoutem op 77-jarige leeftijd. Echtgenote van Jaring Ypma.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 05-09-1849 te Baarderadeel met Jaring YPMA, geboren te Offingawier. Echtgenoot van Feikje de Bruin. Weduwnaar van Froukje Douwes Bakker.
   3. 
Hein de BRUIN (zie VII.80).
   4. 
Sake de BRUIN, geboren op 10-01-1818 te Oosthem, overleden op 15-09-1899 te IJlst op 81-jarige leeftijd. Echtgenoot van Rinske Lykeles Bruinsma.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-06-1843 te IJlst met Rinske Lykeles BRUINSMA, geboren 1814, overleden op 08-04-1893 te IJlst. Echtgenote van Sake Oenes de Bruin. Dochter van Lykele Thijssens BRUINSMA en Aaltje Lases de HAAN.
   5. 
levenloos kind de BRUIN, geboren op 13-11-1819 te IJsbrechtum, overleden op 13-11-1819 te IJsbrechtum. Levenloos kind.

 
VI.49    Simon Heins de BRUIN, boer/bolloper, geboren op 29-12-1780 te Friens (gezindte: NH), overleden op 11-11-1860 te Bolsward op 79-jarige leeftijd. Familienaam aangenomen te Wijmbritseradeel.Hij huwd op 9 februari 1820 een Katholiek meisje: Elisabeth Harmens Silvius. Een maand van te voren, 6 januari 1820, wordt hij Katholiek gedoopt. Binnen de Katholieke familie is het alom bekent dat dit is gebeurd op drie Koningen 1820. Zoon van Heyn Sytses (zie V.11) en Baukjen Oenes.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 09-02-1820 te Wijmbritseradeel, gehuwd voor de kerk te Roodhuis met Elisabeth Harmens SILVIUS, 30 jaar oud, geboren op 08-12-1789 te Rien, overleden op 28-02-1866 te Bolsward op 76-jarige leeftijd. Echtgenote van Simon Heins de Bruin. Dochter van Harmen Kaspers SILVIUS en Liesbeth Cornelis.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Elisabeth de BRUIN, geboren op 26-01-1821 te Tirns, overleden op 11-03-1901 te Harlingen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-08-1847 te Wonseradeel met Dirk Ottes de JONG, geboren te Gaast. Echtgenoot van Elisabeth de Bruin. Zoon van Otte Dirks de JONG en Geeske Feikes de BOER.
   2. 
Baukjen de BRUIN, geboren op 31-05-1822 te Tirns (gezindte: RK), overleden op 08-12-1911 op 89-jarige leeftijd. Echtgenote van P.H. de Boer.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 10-05-1850 te Wonseradeel met Fake Hilles MULDER, geboren te Longerhouw, overleden op 10-01-1859 te Bolsward. Echtgenoot van Baukje de Bruin. Zoon van Hille Jacobs MULDER en Tjitske Teakes.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 31-12-1865 te Bolsward met Pieter Hannes de BOER, 50 jaar oud, geboren op 05-04-1815 te Tirns, overleden op 07-11-1888 te Bolsward op 73-jarige leeftijd. Echtgenoot van Baukje de Bruin. Weduwnaar van Baukje Gerrits Kuipers. Zoon van Hannes Paulus de BOER en Gettie Jans.
   3. 
Hein de BRUIN (zie VII.90).
   4. 
Harmen de BRUIN (zie VII.93).
   5. 

 
VII.1    Rintje Hendriks De VRIES, boer, geboren op 11-03-1788 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 24-03-1788 te Tjerkgaast, overleden op 02-04-1845 te Scherpenzeel op 57-jarige leeftijd. Hij was boer te Scherpenzeel. Zoon van Hendrik Rintjes (zie VI.1) en Antje Idzes LOURENS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-06-1815 te Sonnega (getuige(n): West Stellingwerf) met Trijntje Pieters OOSTEN, 33 jaar oud, geboren op 05-09-1781 te Echten, overleden op 03-04-1842 te West Stellingwerf op 60-jarige leeftijd. Eerder gehuwd met Klaas Bouwen.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Antje Rintjes De VRIES, geboren op 25-12-1815 te West Stellingwerf, overleden op 01-08-1865 te West Stellingwerf op 49-jarige leeftijd. Echtgenote van Jacob Gerrits Landman.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-09-1837 te West Stellingwerf met Jacob Gerrits LANDMAN, 24 jaar oud, geboren op 06-09-1813 te Wolvega, overleden op 05-10-1893 te West Stellingwerf op 80-jarige leeftijd. Echtgenoot van Antje Rintjes. Hertrouwd 9-5-1877 met schoonzus Ytjen Jans van der Veen.
   2. 
   3. 
Dirk Rintjes De VRIES (zie VIII.5).

 
VII.11    Sytse Hendriks De VRIES, geboren op 23-06-1800 te Wolvega, overleden op 18-09-1830 te Scherpenzeel op 30-jarige leeftijd. Echtgenoot van Antje Kerstens Veenema. Zoon van Hendrik Rintjes (zie VI.1) en Antje Idzes LOURENS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-12-1824 te Hemelumer Oldeferd met Antje Kerstens VEENEMA, geboren 1804, overleden op 01-03-1865 te Sloten, oud 61 jaar. Echtgenote van Sytse Hendriks.Achternaam ook als Venema en Fenema.
Hertrouwd 6-5-1839 Sloten met Jouke Wiebrens Hottinga. Zo komen de kinderen de Vries in Sloten terecht.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hendrik Sytzes de VRIES, geboren op 02-02-1825 te Hemelummer Oldeferd, overleden op 16-07-1825 te Hemelummer Oldeferd, 164 dagen oud.
   2. 
Hendrik Sytzes de VRIES, geboren op 06-07-1826 te West Stellingwerf, overleden op 15-08-1833 te Hemelummer Oldeferd op 7-jarige leeftijd, oud 6 jaar.
   3. 
Kerst Sytzes de VRIES (zie VIII.9).

 
VII.14    Rintje Sytses SIETSMA, geboren op 16-10-1793 te Tjerkgaast, gedoopt (NH) op 27-10-1793 te Tjerkgaast, overleden op 26-01-1847 te St. Nicolaasga op 53-jarige leeftijd. Echtgenoot van Sjoukje Jolles Landman. Zoon van Sytse Rintjes [SIETSMA] (zie VI.8) en Gelk Wouters van der MEER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-05-1814 te Sloten met Sjoukje Jolles LANDMAN, 26 jaar oud, 1814 dienstmeid, geboren op 15-06-1787 te Tjerkgaast, overleden op 23-12-1832 te St. Nicolaasga op 45-jarige leeftijd, dochter van Jolle Wijbren LANDMAN en Antje Harmens.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Antje Rintjes SIETSMA, geboren op 28-05-1815 te Tjerkgaast, overleden op 04-03-1888 te Idskenhuizen op 72-jarige leeftijd. Echtgenote van Pieter Annes de Boer.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-05-1844 te Doniawerstal met Pieter Annes de BOER, bakker, geboren circa 1811, overleden op 05-03-1865 te Doniawerstal. Echtgenoot van Antje Rintjes. Zoon van Anne Douwes de BOER en Riemke van DIJK.
   2. 
Gelk Rintjes SIETSMA, geboren op 25-08-1816 te Tjerkgaast, overleden op 31-12-1887 te Kollummerland op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-05-1840 te Doniawerstal met Pieter Jans HOOGLAND, 34 jaar oud, geboren op 26-05-1805 te Doniaga, overleden op 06-06-1886 te tietjerksteradeel op 81-jarige leeftijd. Echtgenoot van Gelk Rintjes. Zoon van Jan Wietses HOOGLAND en Foekjen Jans.
   3. 
Zytske Rintjes SIETSMA, geboren op 30-01-1818 te Tjerkgaast, overleden op 09-10-1818 te Tjerkgaast, 252 dagen oud.
   4. 
Sietse Rintjes SIETSMA (zie VIII.16).
   5. 
Joltje Rintjes SIETSMA, geboren op 04-03-1822 te Tjerkgaast, overleden op 30-09-1861 te Wijmbritseradeel op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1845 te Doniawerstal met Anne Doedes JAARSMA, 25 jaar oud, geboren op 14-04-1820 te Heeg, overleden op 13-03-1894 te Doniawerstal op 73-jarige leeftijd. Echtgenoot van Joltje Rintjes.
   6. 
Boukje Rintjes SYTSMA, geboren op 03-07-1824 te Doniawerstal, overleden op 06-05-1828 te Doniawerstal op 3-jarige leeftijd.
   7. 
Hiltje Rintjes SIETSMA, geboren op 13-04-1826 te Tjerkgaast, overleden op 25-02-1828 te Tjerkgaast op 1-jarige leeftijd.
   8. 
Baukje Rintjes SIETSMA, geboren op 12-01-1830 te Tjerkgaast, overleden op 19-03-1898 te Doniawerstal op 68-jarige leeftijd. Echtgenote van Jouke Klazes Visser.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1851 te Doniawerstal met Jouke Klazes VISSER, 22 jaar oud, geboren op 22-07-1828 te Boornzwaag, overleden op 06-07-1916 te Doniawerstal op 87-jarige leeftijd. Echtgenoot van Baukjen Rintjes.
   9. 
Ane Rintjes SIETSMA (zie VIII.24).

 
VII.16    Wouter Sytses SIETSMA/SIJSMA, geboren op 19-10-1797 te Tjerkgaast, overleden op 15-01-1880 te Doniawerstal op 82-jarige leeftijd. Echtgenoot van Doetje Annes Bakker. Hij en zijn nageslacht gebruiken de
achternaam Sysma, dus zonder t. Zoon van Sytse Rintjes [SIETSMA] (zie VI.8) en Gelk Wouters van der MEER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-02-1829 te Doniawerstal met Doetje Annes BAKKER, geboren circa 1798 te Idskenhuizen, overleden op 02-06-1878 te Doniawerstal. Echtgenote van Wouter Sytses.Weduwvrouw van Gerben Jans Bijlsma
(overleden 28-7-1826 te Woudsend), dochter van Anne Klazes BAKKER en Okjen Annes.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Sytze Wouters SIETSMA/SIJSMA, geboren -12-1829, overleden op 24-09-1834.
   2. 
Gelkje Wouters SIETSMA/SIJSMA, geboren op 30-07-1832, overleden op 03-04-1915 op 82-jarige leeftijd.
   3. 
Ane Wouters SIETSMA/SIJSMA, kleermaker, geboren op 20-03-1834 te Doniawerstal, overleden op 01-05-1907 te Doniawerstal op 73-jarige leeftijd. Stiefvader van Stijntje, Anne en Klaaske Wind.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 29-12-1877 te Doniawerstal met Imkje Annes HOEKSTRA, 44 jaar oud, geboren op 15-09-1833 te Schoterland. Bij huwelijk was Imkje weduwe van Anne Hendriks Wind.
   4. 

 
VII.20    Ate Sytses SIETSMA/SIJSMA, geboren op 04-05-1806 te Tjerkgaast, gedoopt op 26-05-1806 te St. Nicolaasga, overleden op 10-01-1898 te Sneek op 91-jarige leeftijd. Echtgenoot van Geeltje Douwes de Boer. Hij en zijn nageslacht gebruiken de
achternaam Sysma, dus zonder t. Zoon van Sytse Rintjes [SIETSMA] (zie VI.8) en Gelk Wouters van der MEER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-06-1829 te Doniawerstal met Geeltje Douwes de BOER, geboren circa 1807, overleden op 10-11-1885 te Doniawerstal. Echtgenote van Ate Sytses.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Douwe Ates SIETSMA/SIJSMA, geboren op 14-03-1830 te Doniawerstal, overleden op 17-08-1848 te Doniawerstal op 18-jarige leeftijd.
   2. 
Gelkjen Ates SIETSMA/SIJSMA, geboren op 01-10-1832 te St. Nicolaasga, overleden op 23-10-1845 te Doniawerstal op 13-jarige leeftijd.
   3. 
Martzen SIETSMA/SIJSMA, geboren op 16-09-1834 te St. Nicolaasga, overleden op 09-10-1910 te Sneek op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29-05-1864 te Sneek met Jacob Martens DIJKSTRA, 27 jaar oud, geboren op 21-09-1836 te Sneek, overleden op 27-04-1911 te Sneek op 74-jarige leeftijd. Echtgenoot van Martzen Sietsma/Sijsma.
   4. 
Sytse Ates SIETSMA/SIJSMA, boerenknecht, geboren op 30-12-1836 te Tjerkgaast, overleden op 13-01-1861 op 24-jarige leeftijd, woonachtig in Wycke. Sietse bleef ongehuwd.
   5. 
   6. 
Stijntje Ates SIETSMA/SIJSMA, geboren op 12-05-1842 te Doniawerstal, overleden op 31-05-1845 te Doniawerstal op 3-jarige leeftijd.
   7. 
Gelke Ates SIETSMA/SIJSMA, milicien stukrijder, geboren op 01-06-1848 te Doniawerstal, overleden op 09-03-1870 te Arnhem op 21-jarige leeftijd.

 
VII.26    Murk Gerrits SIETZEMA/SIERSMA, geboren op 20-02-1811 te Tirns, gedoopt (NH) op 03-03-1811 te Tirns, overleden op 23-04-1883 te Wonseradeel op 72-jarige leeftijd, Zijn naam word in de huwelijksakte vermeld als Siedsma. Ook komt de naam voor als Sierdsma. Zoon van Gerrit Fetses SIETZEMA (zie VI.24) en Reinskjen Murks WIERINGA.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-11-1841 te Wonseradeel met Baukjen Attes POSTUMUS, geboren 00-00-1800 te Tjerkwerd, overleden op 09-04-1876 te Wonseradeel. Echtgenote van Murk Gerrits Sietzema.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Reinskje SIETZEMA/SIERSMA, geboren op 24-02-1843 te Tjerkwerd, overleden op 05-11-1935 te Bolsward op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-05-1863 te Wonseradeel met Oeds de JONG, 25 jaar oud, geboren op 20-09-1837 te Bolsward, overleden op 05-01-1922 te Bolsward op 84-jarige leeftijd.
   2. 
Gerritje SIETZEMA/SIERSMA, geboren op 28-07-1847 te Wonseradeel, overleden op 06-08-1847 te Wonseradeel, 9 dagen oud.

 
VII.38    Fetse Sietses SIETZEMA, geboren op 25-05-1820 te Terkaple, overleden op 20-12-1887 te Wyckel op 67-jarige leeftijd, zoon van Sydtse Fetses SIETZEMA (zie VI.28) en Dirkje Rodmers van WIJNGAARDEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-09-1850 te Gaasterland met Rinskjen Johannes WIERSTRA, geboren 1820 te Sondel, overleden op 13-05-1879 te Wyckel. Echtgenote van Fetse Sytses. Dochter van Johannes Lykles WIERSTRA en Minke Symens VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Sytze Fetses SIETZEMA, geboren op 02-03-1851 te Balk, overleden op 06-07-1852 te Wykel op 1-jarige leeftijd.
   2. 
Durkjen Fetses SIETZEMA, geboren op 03-05-1853 te Wyckel.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-05-1873 te Gaasterland met Uilke Eiberts HOEKSTRA, 39 jaar oud, geboren op 24-04-1834 te Balk, overleden op 12-04-1916 te Gaasterland op 81-jarige leeftijd.
   3. 
Sytske Fetses SIETZEMA, geboren op 26-02-1857 te Wyckel, overleden op 10-01-1897 te Gaasterland op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd met Douwe STELLINGWERF, geboren op 31-08-1853 te Koudum, overleden op 30-01-1907 te Gaasterland op 53-jarige leeftijd.
   4. 
levenloos SIETZEMA, geboren op 29-02-1860 te Gaasterland, overleden op 29-02-1860 te Gaasterland.
   5. 
Sietze Fetzes SIETZEMA, geboren op 09-06-1863 te Wyckel, vertrokken in 1892 naar Noord Amerika. Huwd T.R. van der Veer op 29-8-1893
te Paterson Noord Amerika.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-08-1893 te Paterson N. Amerika met T.R. van der VEER, echtgenote van Sietze Fetzes Sietsma.

 
VII.40    Rodmer Sietses SIETZEMA, schipper, geboren op 25-08-1821 te Idskenhuizen, overleden op 02-12-1889 te Haskerland op 68-jarige leeftijd, zoon van Sydtse Fetses SIETZEMA (zie VI.28) en Dirkje Rodmers van WIJNGAARDEN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-02-1852 te Doniawerstal met Aukjen Alles WALSTRA, 24 jaar oud, geboren op 01-03-1827 te St. Nicolaasga, overleden op 30-05-1895 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd, aan boord.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Durkjen Rodmers SIETZEMA, geboren op 12-09-1852 te Idskenhuizen, overleden op 18-09-1852 te Idskenhuizen, 6 dagen oud. Is overleden in een schip te Follega.
   2. 
levenloos kind SIETSMA, geboren op 28-10-1853 te Oldemarkt, overleden op 28-10-1853 te Oldemarkt.
   3. 
levenloos dochter SIETSMA, geboren op 30-05-1855 te Doniawerstal, overleden op 30-05-1855 te Doniawerstal.
   4. 
Sietse Rodmers SIETZEMA, schipper, geboren op 17-08-1857 te Idskenhuizen, overleden op 28-02-1935 te Wymbritseradeel op 77-jarige leeftijd, in 1898 naar Sneek. Echtgenoot van Anna Catharina Lanting.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 18-02-1899 te IJlst met Anna Catharina LANTING, 49 jaar oud, geboren op 17-11-1849 te sneek, overleden op 09-12-1928 te ijlst op 79-jarige leeftijd.
   5. 
Olle Rodmers SIETZEMA, geboren op 05-11-1859 te Oldemarkt, overleden op 04-07-1860 te Workum, 242 dagen oud.
   6. 
Alle Rodmers SIETZEMA, schipper, geboren op 20-05-1861 te Idskenhuizen, overleden op 22-04-1930 te Sneek op 68-jarige leeftijd, in 1898 naar Sneek.Echtgenoot van Sjoeke de Vries.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 20-08-1898 te Sneek met Sjoeke de VRIES. Echtgenote van Alle Rodmers.
   7. 
levenloos kind SIETSMA, geboren op 08-04-1864 te Sneek, overleden op 08-04-1864 te Sneek.
   8. 
Hessel Rodmers SIETZEMA, geboren op 21-03-1866 te Idskenhuizen, overleden op 19-06-1867 op 1-jarige leeftijd.
   9. 
levenloos dochter SIETSMA, geboren op 02-10-1869 te Doniawerstal, overleden op 02-10-1869 te Doniawerstal.
   10. 
Jeltje Rodmers SIETZEMA, geboren op 29-10-1870 te Idskenhuizen, overleden op 27-04-1893 op 22-jarige leeftijd.

 
VII.45    Sytse Sytses SIETZEMA, geboren op 14-06-1835 te Idskenhuizen, overleden op 26-08-1897 te Oosterzee op 62-jarige leeftijd. Echtgenoot van Aaltje Hettes Lebbing. Zoon van Sydtse Fetses SIETZEMA (zie VI.28) en Dirkje Rodmers van WIJNGAARDEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-11-1861 te Doniawerstal met Aaltje Hettes LEBBING, 29 jaar oud, geboren op 24-05-1832 te Eesterga. Echtgenote van Sietze Sietzes. Dochter van Hette LEBBING en Pierkjen Johannes KUNST.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Durkjen SIETZEMA, geboren op 30-06-1862 te Wyckel, overleden op 07-09-1946 te Oosterzee (begraven) op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hette LEBBING, geboren op 11-02-1865 te Rotsterhauler, overleden op 22-03-1949 te Oosterzee op 84-jarige leeftijd. Echtgenoot van Durkjen Sietsma.
   2. 
Hette SIETZEMA (zie VIII.67).
   3. 
Sietze SIETZEMA, geboren op 23-10-1868 te Oosterzee, overleden op 23-12-1927 te Lemsterland op 59-jarige leeftijd. Echtgenoot van Joltje Sipkema.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29-05-1903 te Lemsterland met Joltje SIPKEMA. Echtgenote van Sietze Sietsma.
   4. 
Pierkje SIETZEMA, geboren op 05-02-1877 te Oosterzee.

 
VII.60    Fetze Alberts SIETZEMA, boer/winkelier/veldwachter/ykmeester, geboren op 13-03-1837 te Idskenhuizen, vertrekt met bijna het gehele gezin op 29-4-1889 uit St. Nicolaasga naar
V.S. Noord Amerika. Zoon van Albert Fetses SIETZEMA (zie VI.32) en Trijntje Willems HOFSTRA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-05-1865 te Doniawerstal met Johanna Elisabeth Roelofs van der SCHEER, geboren circa 1846 te Ommen. Echtgenote van Fetze Alberts Sietzema. Vertrek met man en kinderen op
29-4-1889 vanuit St. Nicolaasga naar V.S. Noord Amerika. Dochter van Roelof Lambertus van der SCHEER.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Lubberta Fetzes SIETZEMA, geboren op 20-02-1867 te Idskenhuizen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-11-1886 te Doniawerstal met Bartle HOEKSTRA, 27 jaar oud, geboren op 26-04-1859 te Doniawerstal. Echtgenoot van Lubberta Fetzes Sietzema.
   2. 
Trijntje Fetzes SIETZEMA, geboren op 02-10-1868 te Idskenhuizen, vertrekt 25-6-1888 van St. Nicolaasga naar Leeuwarden.
   3. 
Albert Fetzes SIETZEMA, bakkersknecht, geboren op 29-08-1870 te Idskenhuizen, met ouders naar N. Amerika.
   4. 
Roelof Lambertus SIETZEMA, geboren op 06-03-1874 te Idskenhuizen, overleden op 08-03-1877 te Idskenhuizen op 3-jarige leeftijd.
   5. 
Hendrik Albertus SIETZEMA, geboren dec.1876 te Idskenhuizen, overleden op 08-01-1877 te Idskenhuizen.
   6. 
Roelof Lambertus SIETZEMA, geboren op 09-01-1878 te Idskenhuizen, vertrekt met ouders naar N. Amerika.
   7. 
Hendrika Albertus SIETZEMA, geboren op 24-11-1880 te Idskenhuizen, overleden op 18-04-1881 te Idskenhuizen, 145 dagen oud.
   8. 
Hendrik Albertus SIETZEMA, geboren op 14-02-1883 te Idskenhuizen, vertrekt met ouders naar N. Amerika.
   9. 
Evert SIETZEMA, geboren op 27-09-1886 te Idskenhuizen, vertrekt met ouders naar N. Amerika.

 
VII.73    Gerben Sijtzes de BRUIN, geboren op 05-03-1810 te IJlst, gedoopt op 25-03-1810, overleden op 04-05-1855 te Bolsward op 45-jarige leeftijd, zoon van Sijtze Heins de BRUIN (zie VI.41) en Antje Douwes BUMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-01-1835 te Wijmbritseradeel met Wimpkjen Mintjes BEINEMA, 24 jaar oud, geboren op 21-08-1810 te Wolsum, overleden op 07-06-1865 op 54-jarige leeftijd. Echtgenote van Gerben Sijtzes de Bruin. Dochter van Mintje Sybes BEINEMA en Sijtske Alberts.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Sijtze de BRUIN (zie VIII.82).
   2. 
Mintje de BRUIN, geboren op 23-06-1838 te Westhem, overleden op 17-08-1847 te Bolsward op 9-jarige leeftijd.
   3. 
Hein de BRUIN (zie VIII.85).
   4. 
Albert de BRUIN (zie VIII.87).
   5. 
Douwe de BRUIN (zie VIII.89).
   6. 
Sietske de BRUIN, geboren op 26-05-1845 te Bolsward, overleden op 20-09-1915 te hennaarderadeel op 70-jarige leeftijd. Echtgenote van Hendrik Fortuin, later van Hidde Wijbrands.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 08-05-1875 te Wijmbritseradeel met Hendrik FORTUIN. Echtgenoot van Sietske de Bruin.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 29-10-1880 te Hemelumer Oldeferd met Hidde WIJBRANDS. Echtgenoot van Sietske de Bruin.
   7. 
Yde de BRUIN, geboren op 02-10-1846 te Bolsward, overleden op 08-04-1856 te Bolsward op 9-jarige leeftijd.
   8. 
Antje de BRUIN, geboren op 08-01-1849 te Bolsward, overleden op 07-10-1860 te Bolsward op 11-jarige leeftijd.
   9. 
Mintje de BRUIN (zie VIII.96).

 
VII.75    Klaas Sijtzes de BRUIN, visser, geboren op 19-01-1817 te IJlst, overleden op 18-02-1897 te Sneek op 80-jarige leeftijd. Echtgenoot van Akke AEdes Jorwerda. Zoon van Sijtze Heins de BRUIN (zie VI.41) en Antje Douwes BUMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1840 te Wijmbritseradeel met Akke Aedes JORWERDA, 27 jaar oud, geboren op 08-01-1813 te Terhorne, overleden op 23-05-1871 te Wymbritseradeel op 58-jarige leeftijd. Echtgenote van Klaas Sijtzes de Bruin. Had op 15-11-1835 een dochter
Sietske Marcus. Dochter van AEde Sikkes JORWERDA en Akke Pieters.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Antje de BRUIN, geboren op 21-02-1841 te IJsbrechtum, overleden op 14-01-1890 te Sneek op 48-jarige leeftijd. Echtgenote van AEde Pieters Jorwerda.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1863 te Wijmbritseradeel met AEde Pieters JORWERDA, 24 jaar oud, geboren op 29-01-1839 te Terhorne, overleden op 20-04-1896 te Gauw op 57-jarige leeftijd. Echtgenoot van Antje de Bruin. Zoon van Pieter AEdes JORWERDA en Jacobje Jacobs ERNST.
   2. 
levenloos kind de BRUIN, geboren op 11-07-1844 te Wymbritseradeel, overleden op 11-07-1844 te Wymbritseradeel.
   3. 
AEde de BRUIN, geboren op 13-08-1848 te IJsbrechtum, overleden op 18-08-1850 te IJsbrechtum op 2-jarige leeftijd.
   4. 
Baukjen de BRUIN, geboren op 16-08-1851 te IJsbrechtum, overleden op 09-06-1916 te Sneek op 64-jarige leeftijd. Echtgenote van Evert de Vries.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-01-1875 te Wijmbritseradeel met Evert de VRIES, 23 jaar oud, geboren op 04-01-1851 te IJlst, overleden op 04-07-1924 te Sneek op 73-jarige leeftijd. Echtgenoot van Baukjen de Bruin. Zoon van Eeltje Aukes de VRIES en Tjitske Everts de BOER.
   5. 
AEde de BRUIN (zie VIII.104).

 
VII.80    Hein de BRUIN, geboren op 10-02-1816 te Sneek, overleden op 19-07-1866 te Sneek op 50-jarige leeftijd. Echtgenoot van Jetske Wiersma. Zoon van Oene Heins de BRUIN (zie VI.44) en Tjaltje Sakes de BOER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1841 te Wijmbritseradeel met Jetske WIERSMA, 23 jaar oud, geboren op 09-12-1817 te Oudega, overleden op 01-02-1896 te Sneek op 78-jarige leeftijd. Echtgenote van Hein de Bruin. Dochter van Hessel Tjerks WIERSMA en Wytske Alberts DANTUMA.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Tjaltje de BRUIN, geboren op 16-12-1841 te IJlst, overleden op 21-11-1893 te Sneek op 51-jarige leeftijd. Echtgenote van Thomas Bakker.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-06-1864 te Sneek met Thomas BAKKER, geboren -8-1833 te Sneek, overleden op 18-03-1915 te Sneek. Echtgenoot van Tjaltje de Bruin. Zoon van Beerend BAKKER en Yttje KLEITORP.
   2. 
Oene de BRUIN (zie VIII.108).
   3. 
Hessel de BRUIN (zie VIII.110).
   4. 
Wytske de BRUIN, geboren op 03-01-1847 te Sneek, overleden op 13-12-1915 te Sneek op 68-jarige leeftijd. Echtgenote van Roelof Veltman.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 15-06-1884 te Sneek met Roelof VELTMAN, 39 jaar oud, geboren op 30-07-1844 te Drachten, overleden op 22-03-1901 te Sneek op 56-jarige leeftijd. Echtgenoot van Wytske de Bruin. Weduwnaar van Eelkje Wierstra, overleden
op 20-11-1883. Zoon van Sloerd Jelles VELTMAN en Hiltje Roelofs VELLINGA.
   5. 
Rinske de BRUIN, geboren op 04-02-1849 te Sneek, overleden op 16-02-1853 te Sneek op 4-jarige leeftijd.
   6. 
Sake de BRUIN (zie VIII.115).
   7. 
Rinske de BRUIN, geboren op 24-10-1855 te Sneek.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-09-1878 te Sneek met Johannes SMEDING, 28 jaar oud, geboren op 21-03-1850 te Tirns. In Juni 1901 vanuit Sneek met gezin naar Noord Amerika. Zoon van Sake Andries SMEDING en Trijntje Theunis BOOTSMA.
   8. 
Rintje de BRUIN, geboren op 17-10-1858 te Sneek, overleden op 15-08-1859 te Sneek, 302 dagen oud.

 
VII.90    Hein de BRUIN, schipper, geboren op 18-10-1824 te Tirns (gezindte: RK), overleden op 14-10-1908 te Harlingen op 83-jarige leeftijd. Echtgenoot van Pierkjen Gerrits Smits, later van Regina Vogelaar. Zoon van Simon Heins de BRUIN (zie VI.49) en Elisabeth Harmens SILVIUS.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 18-05-1851 te Bolsward met Pierkjen Gerrits SMITS, geboren 1824-1828 te Witmarsum. Echtgenote van Hein de Bruin. Dochter van Gerrit Bernardus SMITS en Akke Jans POPMA.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 14-01-1875 te Harlingen met Regina VOGELAAR, 35 jaar oud, geboren op 03-01-1840 te Lemmer, overleden op 29-10-1919 te Harlingen op 79-jarige leeftijd. Echtgenote van Hein de Bruin. Dochter van Wouter Goslings VOGELAAR en Matte Jacobs van KEMPEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Akke de BRUIN, geboren op 10-03-1852 te Bolsward, overleden op 13-07-1914 te Harlingen op 62-jarige leeftijd. Echtgenote van Jacobus Vogelaar. Haar doopnaam is waarschijnlijk Agatha
of het is haar roepnaam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-09-1872 te Harlingen met Jacobus VOGELAAR, 36 jaar oud, geboren op 04-04-1836 te Haarlem, overleden op 16-12-1916 te Harlingen op 80-jarige leeftijd. Echtgenoot van Akke de Bruin.
   2. 
Elisabeth de BRUIN, geboren op 28-02-1854 te Bolsward, overleden op 14-03-1937 te Harlingen op 83-jarige leeftijd. Echtgenote van Woltrus van Os.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-02-1875 te Harlingen met Wolterus van OS, 29 jaar oud, geboren op 23-02-1845 te Rossum, overleden op 19-06-1915 te Harlingen op 70-jarige leeftijd. Echtgenoot van Elisabeth de Bruin. Zoon van Mattheus van OS en Christina van OS.
   3. 
Simon de BRUIN, geboren op 08-05-1856 te Bolsward, overleden op 06-12-1857 te Bolsward op 1-jarige leeftijd.
   4. 
Simon de BRUIN (zie VIII.126).
   5. 
Gerrit de BRUIN (zie VIII.128).
   6. 
Hendrikus de BRUIN (zie VIII.130).
   7. 
Hermanus (Harmen) de BRUIN, geboren op 24-01-1865 te Bolsward, overleden op 05-11-1887 te Tjeukemeer op 22-jarige leeftijd, begraven op 18-01-1888 te Oosterzee, verdronken in het Tjeukemeer.
   8. 
Bernardus de BRUIN, geboren op 07-10-1872 te Harlingen, overleden op 19-04-1928 te Harlingen op 55-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
   9. 
Petronella de BRUIN, geboren op 21-04-1876 te Harlingen.
   10. 
Wolterus de BRUIN, slagersknecht, geboren op 28-05-1877 te Harlingen. Echtgenoot van Dirkjen Rodenburg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-01-1904 te Harlingen met Dirkje RODENBURG, 26 jaar oud, geboren op 24-04-1877 te Zweins. Echtgenote van Wolterus van Os. Dochter van Bouke Dirks RODENBURG en IJbeltje Klazes VELTMAN.

 
VII.93    Harmen de BRUIN, schipper, geboren op 02-09-1827 te Lutkewierum (gezindte: RK), overleden op 08-03-1904 te Harlingen op 76-jarige leeftijd, begraven te Harlingen. Echtgenoot van Katrina Lolkes Jelgersma. Zoon van Simon Heins de BRUIN (zie VI.49) en Elisabeth Harmens SILVIUS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-05-1856 te Bolsward met Catharina Lolkes JELGERSMA, 24 jaar oud, geboren op 17-02-1832 te Bolsward, overleden op 26-04-1895 te Harlingen op 63-jarige leeftijd, begraven te Harlingen. Echtgenote van Harmen de Bruin. Dochter van Lolke Ruurds JELGERSMA en Aaltje Tjeerds OVERMEER.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Simon Harmens de BRUIN (zie VIII.137).
   2. 
Aaltje (Alida) de BRUIN, geboren op 07-10-1859 te Bolsward, overleden op 24-06-1894 te Harlingen op 34-jarige leeftijd. Echtgenote van Johannes Franciscus Berndes.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-06-1885 te Harlingen met Johannes Franciscus BERNDES, 26 jaar oud, geboren op 01-01-1859 te Harlingen, overleden op 28-12-1917 te Leeuwarden op 58-jarige leeftijd. Echtgenoot van Aaltje de Bruin. Zoon van Joseph BERNDES en Antje STRAATSMA.
   3. 
Lolke de BRUIN (zie VIII.141).
   4. 
Hein de BRUIN (zie VIII.143).
   5. 
Ruurd de BRUIN, geboren op 02-02-1865 te Harlingen, overleden op 14-03-1895 te Franeker op 30-jarige leeftijd.
   6. 
Albertus de BRUIN, geboren op 11-08-1866 te Harlingen, overleden op 07-05-1867 te Harlingen, 269 dagen oud.
   7. 
Albertus de BRUIN (zie VIII.147).
   8. 
Dirk de BRUIN, geboren op 04-01-1870 te Harlingen, overleden op 13-06-1870 te Harlingen, 160 dagen oud.
   9. 
Elisabeth de BRUIN, geboren op 03-11-1872 te Harlingen, overleden op 03-03-1955 te Leeuwarden op 82-jarige leeftijd. Echtgenote van Hendrik Mulder.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-04-1897 te Harlingen met Hendrik MULDER, 29 jaar oud, geboren op 24-11-1867 te Harlingen, overleden op 12-03-1942 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd. Echtgenoot van Elisabeth de Bruin. Zoon van Dirk MULDER en Tietje HARMENS.

 
VII.95    Rintje Simons de BRUIN, schoorsteenveger, geboren op 14-12-1830 te Lutkewierum (gezindte: RK), overleden op 13-03-1914 te Bolsward op 83-jarige leeftijd. Echtgenoot van Baukje Ypes Kramer. Zoon van Simon Heins de BRUIN (zie VI.49) en Elisabeth Harmens SILVIUS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-11-1857 te Bolsward met Baukje Ypes KRAMER, 23 jaar oud, geboren op 31-03-1834 te Bolsward, overleden 1912? te Bolsward. Echtgenote van Rintje Simons de Bruin. Dochter van Ype Willem KRAMER en Sietske Boukes YNKROON.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Sietske de BRUIN, geboren op 11-01-1859 te Bolsward, overleden op 28-09-1859 te Bolsward, 260 dagen oud.
   2. 
Sietske de BRUIN, geboren op 17-01-1860 te Bolsward, overleden op 02-12-1948 te Zaltbommel op 88-jarige leeftijd. Echtgenote van Cornelis Johannes Vosch.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-08-1891 te Zaltbommel met Cornelis Johannes VOSCH, 32 jaar oud, zadelmaker, geboren op 29-06-1859 te Zaltbommel, overleden op 03-07-1906 te Zaltbommel op 47-jarige leeftijd. Echtgenoot van Sietske de Bruin. Zoon van Johannes Andreas VOSCH en Cornelia Adriana van BELCUM.
   3. 
Ype de BRUIN, geboren op 25-03-1861 te Bolsward, overleden op 01-10-1867 te Bolsward op 6-jarige leeftijd.
   4. 
Simon de BRUIN (zie VIII.156).
   5. 
Elisabeth de BRUIN, geboren op 14-12-1867 te Bolsward, overleden op 09-04-1928 te Leeuwarden op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-08-1897 te Bolsward met Douwe DOOPER, 30 jaar oud, geboren op 30-05-1867 te Greonterp. Echtgenoot van Elisabeth de Bruin. Zoon van Eeltje Jans DOOPER en Sieuwke Douwes van den Berg.
   6. 
Gerbrig de BRUIN, geboren op 16-08-1870 te Bolsward, overleden op 14-05-1957 te Eindhoven op 86-jarige leeftijd. Echtgenote van Johan F. Harderink.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 26-06-1901 te Amsterdam met Johan Fredrik HARTERINK, 27 jaar oud, geboren op 31-10-1873 te Zwolle. Echtgenoot van Gerbrig de Bruin.
   7. 
Ype de BRUIN (zie VIII.162).
   8. 
Willem de BRUIN, geboren op 04-11-1876 te Bolsward, overleden op 23-02-1914 te Franeker op 37-jarige leeftijd.
   9. 
Elisabeth de BRUIN, geboren ? Overleden op 03-09-1866 te Bolsward.
   10. 
Gepke ? de BRUIN.

 
VIII.3    Hendrik Rintjes De VRIES, geboren op 25-11-1818 te West Stellingwerf, overleden op 24-03-1875 te West Stellingwerf op 56-jarige leeftijd. Echtgenoot van Ytje Jans van der Veen, zoon van Rintje Hendriks De VRIES (zie VII.1) en Trijntje Pieters OOSTEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-04-1847 te West Stellingwerf met Ytje Jans van der VEEN, 25 jaar oud, geboren op 31-03-1822 te Oude Trijne, overleden op 09-01-1898 te West Stellingwerf op 75-jarige leeftijd. Echtgenote van Hendrik Rintjes. Hertrouwd 9-5-1877 met zwager Jacob Gerrits Landman.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Trijntje Hendriks De VRIES, geboren op 04-09-1846, overleden op 11-02-1928 te West Stellingwerf op 81-jarige leeftijd. Echtgenote van Koendert Heines van der Lende.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1872 te spanga (getuige(n): West Stellingwerf) met Koendert Heines van der LENDE, geboren 1844 te Spanga, overleden op 20-04-1922 te West Stellingwerf. Echtgenoot van Trijntje Hendriks de Vries.
   2. 
Tjitske Hendriks De VRIES, geboren op 10-10-1848, overleden op 11-05-1907 te Munnekeburen op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1876 te West Stellingwerf met Hendrik HAVEN, 28 jaar oud, geboren op 07-03-1848. Echtgenoot van Tjitske Hendriks de Vries.
   3. 
Jantje Hendriks De VRIES, geboren op 12-12-1850, overleden op 20-12-1850, 8 dagen oud.
   4. 
Jantje Hendriks de VRIES, geboren op 16-07-1853 te West Stellingwerf, overleden op 13-11-1910 te West Stellingwerf op 57-jarige leeftijd, gehuwd.
   5. 
Rintje Hendriks De VRIES, geboren op 10-10-1855 te West Stellingwerf, overleden op 31-05-1878 op 22-jarige leeftijd, ongehuwd.
   6. 
Jan de VRIES (zie IX.8).

 
VIII.5    Dirk Rintjes De VRIES, geboren op 10-11-1821 te West Stellingwerf, overleden op 22-08-1874 te West Stellingwerf op 52-jarige leeftijd. Echtgenoot van Geertrui Kornelis de Boer. Zoon van Rintje Hendriks De VRIES (zie VII.1) en Trijntje Pieters OOSTEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-09-1847 te West Stellingwerf met Geertrui Kornelis de BOER, 27 jaar oud, geboren op 01-03-1820 te Spanga, overleden op 24-06-1898 te Scherpenzeel op 78-jarige leeftijd. Echtgenote van Dirk Rintjes.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Trijntje Dirks De VRIES, geboren op 29-11-1847, overleden op 13-12-1874 te West Stellingwerf op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1872 te West Stellingwerf met Hermanus FLEDDERRUS, 28 jaar oud, geboren op 08-02-1844 te Spanga. Echtgenoot van Trijntje Dirks de Vries.
   2. 
Kornelis Dirks De VRIES, koopman, geboren op 07-02-1850 te Scherpenzeel, overleden op 27-10-1881 op 31-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3. 
   4. 
Rintje Dirks De VRIES, geboren op 06-09-1854 te Scherpenzeel, overleden op 18-12-1861 op 7-jarige leeftijd.
   5. 
Klaasje Dirks De VRIES, geboren op 11-02-1857 te Scherpenzeel, overleden op 11-05-1878 te Wolvega op 21-jarige leeftijd, echtgenote van Roelof Elsinga.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 12-05-1876 te West Stellingwerf met Hermanus FLEDDERRUS, 32 jaar oud, geboren op 08-02-1844 te Spanga. Echtgenoot van Trijntje Dirks de Vries.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 16-05-1891 te West Stellingwerf met Roelof ELSINGA. Echtgenoot van Klaasje de Vries.
   6. 
   7. 
Hiltje de VRIES, geboren op 01-03-1863 te Scherpenzeel, overleden op 12-11-1891 te Lemsterland op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-04-1891 te Lemsterland met Hendrik MUURLING.
   8. 
Antje Dirks de VRIES, geboren op 10-02-1866 te Scherpenzeel. Echtgenote van Johannes Ossinga.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-05-1890 te West Stellingwerf met Johannes OSINGA. Echtgenoot van Antje Dirks de Vries.

 
VIII.9    Kerst Sytzes de VRIES, geboren op 25-02-1830 te West Stellingwerf, overleden op 15-05-1885 te Sloten op 55-jarige leeftijd, oud 54 jaar. Echtgenoot van Sietske Baukes Visser. Zoon van Sytse Hendriks De VRIES (zie VII.11) en Antje Kerstens VEENEMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-02-1854 te Sloten met Sietske Baukes VISSER. Echtgenote van Kerst Sytzes de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Antje de VRIES, geboren op 28-04-1855 te Sloten. Echtgenote van Sake Walstra.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-02-1878 te Wijmbritseradeel met Sake WALSTRA. Echtgenoot van Antje de Vries.
   2. 
Bauke de VRIES, geboren op 25-11-1856 te Sloten, overleden op 22-01-1868 te Sloten op 11-jarige leeftijd.
   3. 
Pietje de VRIES, geboren op 05-01-1859 te Sloten, overleden op 22-09-1859 te Sloten, 260 dagen oud.
   4. 
   5. 
Pietje de VRIES, geboren op 16-05-1861 te Sloten.
   6. 
Jouke de VRIES, geboren op 08-02-1863 te Sloten, overleden op 23-06-1888 te Sloten op 25-jarige leeftijd.
   7. 
Hinke de VRIES, geboren op 10-07-1865 te Sloten.
   8. 
Sytske de VRIES, geboren op 23-05-1867 te Sloten, overleden op 25-06-1868 te Sloten op 1-jarige leeftijd.
   9. 
Bauke de VRIES, geboren op 13-07-1869 te Sloten.
   10. 
Kerst de VRIES, geboren op 26-04-1873 te Sloten, overleden op 13-08-1875 te Sloten op 2-jarige leeftijd.
   11. 
Sytske de VRIES, geboren op 09-12-1874 te Sloten.

 
VIII.16    Sietse Rintjes SIETSMA, veehouder, geboren op 11-08-1819 te Tjerkgaast, overleden op 25-03-1898 te it Mear op 78-jarige leeftijd, begraven te Langweer. Echtgenoot van Meintje Haitses Tiersma. Zoon van Rintje Sytses SIETSMA (zie VII.14) en Sjoukje Jolles LANDMAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1847 te Doniawerstal met Meintje Haites TIERSMA, 32 jaar oud, geboren op 30-03-1815 te Langweer, overleden op 20-05-1883 te it Mear op 68-jarige leeftijd, begraven te Langweer. Echtgenote van Sietse Rintjes. Dochter van Haitse Walling TIERSMA en Antje Tjittes van der END.
Uit dit huwelijk:
   1. 
levenloos dochter SIETSMA, geboren op 14-02-1849 te Doniawerstal, overleden op 14-02-1849 te Doniawerstal.
   2. 
Sjoukje Sietses SIETSMA, geboren op 23-02-1851 te St. Nicolaasga, overleden op 26-07-1913 te Joure op 62-jarige leeftijd. Echtgenote van Gosse H de Boer.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 31-05-1874 te Schoterland met Gosse H de BOER, 25 jaar oud, geboren op 23-06-1848 te Stavoren, overleden op 15-06-1924 te Joure op 75-jarige leeftijd. Echtgenoot van Sjoukje Sietzes Sietsma.
   3. 
Antje Sietses SIETSMA, geboren op 11-10-1852 te St. Nicolaasga, overleden op 26-01-1940 te Wikel op 87-jarige leeftijd, begraven te Langweer. Echtgenote van Watze Tjebbes Hepkema.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-04-1877 te Doniawerstal met Watze Tjebbes HEPKEMA, 27 jaar oud, geboren op 13-02-1850 te Dyken, overleden op 22-01-1917 te Wykel op 66-jarige leeftijd. Echtgenoot van Antje Sietses Sietsma. Zoon van Tjebbe Jacobs HEPKEMA en Pietertje Durks van der GAAST.
   4. 
levenloos zoon SIETSMA, geboren op 29-06-1855 te Doniawerstal, overleden op 29-06-1855 te Doniawerstal.

 
VIII.24    Ane Rintjes SIETSMA, dagloner, geboren op 15-08-1832 te St. Nicolaasga, overleden op 25-05-1915 te Doniawerstal op 82-jarige leeftijd. Echtgenoot van Gelkje Johannes de Jongh. Verhuisd 12-11-1856 van Tjerkgaast
naar Balk. Zoon van Rintje Sytses SIETSMA (zie VII.14) en Sjoukje Jolles LANDMAN.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 15-05-1874 te Doniawerstal met Gelkjen Johannes de JONGH, 36 jaar oud, geboren op 04-11-1837 te Idskenhuizen, overleden op 18-11-1892 te Idskenhuizen op 55-jarige leeftijd. Echtgenote van Ane Rintjes. Dochter van Johannes Jans de JONGH en Hiltje Annes BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Rintje Anes SIETSMA, geboren op 25-02-1875 te Idskenhuizen, overleden op 22-04-1906 te Idskenhuizen op 31-jarige leeftijd.
   2. 
Johannes Anes SIETSMA, geboren op 14-03-1877 te Idskenhuizen, overleden op 09-11-1897 te Idskenhuizen op 20-jarige leeftijd.
   3. 
Sietze Anes SIETSMA, geboren op 30-12-1879 te Idskenhuizen, overleden op 09-02-1881 te Idskenhuizen op 1-jarige leeftijd.

 
VIII.30    Sietze Wouters SIETSMA/SIJSMA, Boerenknecht, geboren op 02-04-1838 te Doniawerstal, overleden op 01-04-1918 te Doniawerstal op 79-jarige leeftijd. De Nationale Militie bericht dat Sietse is ingeschreven bij de lichting 1857 dat hem vervolgens bij de loting is ten dele gevallen nr. 38 dat buiten oproeping zijnde hem tot geen dienst heeft verplicht getek. te Leeuwarden 7 mei 1875.
Zoon van Wouter Sytses SIETSMA/SIJSMA (zie VII.16) en Doetje Annes BAKKER.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 13-05-1866 te Sneek met Fetje Teakes de JONG, 29 jaar oud, geboren op 02-05-1837 te Hommerts, overleden op 17-12-1868 te St Nicolaasga op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 28-05-1875 te Doniawerstal met Hendrika MARINUS, 32 jaar oud, geboren op 24-12-1842 te Oudega, overleden op 04-02-1940 te Doniawerstal op 97-jarige leeftijd, 2e echtgenote van Sietze Wouter Sietsma.
Uit het tweede huwelijk:
   1. 
Sybertje SIETSMA/SIJSMA, dienstbode te St Nicolaasga 1893, geboren op 20-06-1867 te Doniawerstal, overleden op 09-07-1942 op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd met Theunus KRAAK, smidsknecht 1893, geboren op 12-02-1862 te Sloten.
   2. 
Doetje SIETSMA/SIJSMA, geboren 1869, overleden op 13-03-1939 te Doniawerstal. Echtgenote van Gert Falkena.
Gehuwd met Gerrit FALKENA, geboren op 25-12-1869 te Gaasterland, overleden op 12-11-1931 te Doniawerstal op 61-jarige leeftijd.
   3. 
   4. 
Johannes SIETSMA/SIJSMA, geboren op 28-12-1878 te Tjerkgaast, overleden op 28-02-1956 op 77-jarige leeftijd. Had samen met zijn broer Sikke een tuinderij van ca. 20ha en woonde samen met zijn zus Grietje en broer Wiebe in het ouderlijke huis.Was een wat stuurse man. Johannes bleef ongehuwd.
   5. 
Grietje SIETSMA/SIJSMA, geboren op 29-08-1880 te Tjerkgaast, overleden op 02-09-1969 op 89-jarige leeftijd, ongehuwd.
   6. 
Wiebe SIETSMA/SIJSMA, geboren op 21-06-1883, overleden op 08-03-1960 op 76-jarige leeftijd, ongehuwd.
   7. 

 
VIII.38    Ane Ates SIETSMA/SIJSMA, koopman, geboren op 04-03-1839 te Doniawerstal, overleden op 29-06-1932 te Sneek op 93-jarige leeftijd, zoon van Ate Sytses SIETSMA/SIJSMA (zie VII.20) en Geeltje Douwes de BOER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-08-1863 te Sneek met Antje JAARSMA, 22 jaar oud, geboren op 16-12-1840 te Sneek, overleden op 24-04-1930 te Sneek op 89-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Ate SIETSMA/SIJSMA (zie IX.58).
   2. 
Rinske SIETSMA/SIJSMA, geboren op 06-05-1867 te Sneek. Echtgenote van Watze de Vries. In 1893 naar Amsterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-12-1891 te Sneek met Watze de VRIES, 28 jaar oud, politieman, geboren op 04-12-1863 te Sneek. Echtgenoot van Rinske Sietsma/Sijsma.
   3. 
Geeltje SIETSMA/SIJSMA, geboren op 04-11-1871 te Sneek.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-05-1896 te Sneek met Hendrik van der HORST, 23 jaar oud, geboren op 18-09-1872 te Sneek.
   4. 

 
VIII.67    Hette SIETZEMA, geboren op 16-05-1864 te St. Nicolaasga, overleden op 10-07-1931 te Lemmer op 67-jarige leeftijd. Echtgenoot van Grietje de Boer. Zoon van Sytse Sytses SIETZEMA (zie VII.45) en Aaltje Hettes LEBBING.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-10-1891 te Lemmer ? Echtgenote is Grietje de BOER, 22 jaar oud, geboren op 25-02-1869 te Koudum, overleden op 16-11-1930 te Lemmer op 61-jarige leeftijd. Echtgenote van Hette Sietsma.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Aaltje SIETZEMA, geboren op 25-11-1891 te Lemmer, overleden op 03-10-1930 te Lemmer op 38-jarige leeftijd. Echtgenote van A. van der Meer.
Gehuwd met A van der MEER. Echtgenoot van Aaltje Sietzema.
   2. 
Hendrica SIETZEMA, geboren op 16-02-1893 te Lemmer, overleden op 19-06-1893 te Lemmer, 123 dagen oud.
   3. 
Tiemen Rintjes SIETZEMA, geboren op 27-11-1894 te Lemmer, overleden op 23-07-1895 te Lemmer, 238 dagen oud.
   4. 
Tiemen Rintjes SIETZEMA, geboren op 28-03-1896 te Lemmer, overleden op 01-04-1896 te Lemmer, 4 dagen oud.
   5. 
Tiemen Rintjes SIETZEMA, geboren op 01-09-1897 te Zaandam, overleden op 04-10-1897 te Zaandam, 33 dagen oud.
   6. 

 
VIII.82    Sijtze de BRUIN, geboren op 09-04-1837 te IJsbrechtum, overleden op 27-01-1891 te Utrecht op 53-jarige leeftijd, zoon van Gerben Sijtzes de BRUIN (zie VII.73) en Wimpkjen Mintjes BEINEMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-02-1865 te Utrecht met Alida van der PLAATS, 35 jaar oud, geboren op 28-03-1829 te Utrecht, overleden op 25-02-1902 te Utrecht op 72-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Hendrik van der PLAATS en Geertrij CHRITAN.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Gerben de BRUIN, kleermaker, geboren op 07-08-1865 te Utrecht, overleden op 18-04-1931 te Utrecht op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 05-11-1902 te Utrecht met Anna Maria LANCEE, 45 jaar oud, geboren op 22-01-1857 te Utrecht, overleden op 25-11-1924 te Utrecht op 67-jarige leeftijd.
   2. 
Elisabeth de BRUIN, geboren op 01-01-1867 te Utrecht, overleden op 18-01-1869 te Utrecht op 2-jarige leeftijd.

Kinderen:
   3. 
Hendricus Albertus de BRUIN, geboren op 01-06-1869 te Utrecht, overleden op 19-10-1869 te Utrecht, 140 dagen oud, zoon van Elisabeth de BRUIN (zie IX.76).

 
VIII.85    Hein de BRUIN, geboren op 27-08-1839 te Westhem, overleden op 10-10-1921 te leeuwarden op 82-jarige leeftijd. Echtgenoot van Antje Krikke. Zoon van
Gerben Sijtzes de BRUIN (zie VII.73) en Wimpkjen Mintjes BEINEMA.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-05-1869 te Wijmbritseradeel met Antje KRIKKE, 25 jaar oud, geboren op 19-11-1843 te Hommerts, overleden op 14-12-1925 te leeuwarden op 82-jarige leeftijd. Echtgenote van Hein de Bruin. Dochter van Beene Jans KRIKKE en Sijtske Jans GROPSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Sijtske de BRUIN, geboren op 27-04-1870 te Heeg. Echtgenote van Klaas Nijdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-09-1897 te Sneek met Klaas NIJDAM, 29 jaar oud, geboren op 02-08-1868 te Oosthem, weduwnaar van Wimpkje de Bruin, echtgenoot van Sijtske de Bruin (zus van
Wimpkje). Zoon van
Durk NIJDAM en Evertje SCHUITEMA.
   2. 
Wimpkje de BRUIN, geboren op 04-10-1871 te Heeg, overleden op 29-04-1896 te Sneek op 24-jarige leeftijd. Echtgenote van Klaas Nijdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1894 te Wymbritseradeel met Klaas NIJDAM, 25 jaar oud, geboren op 02-08-1868 te Oosthem, weduwnaar van Wimpkje de Bruin, echtgenoot van Sijtske de Bruin (zus van
Wimpkje). Zoon van Durk NIJDAM en Evertje SCHUITEMA.
   3. 
Gerben de BRUIN, geboren op 07-12-1872 te Heeg, overleden op 16-11-1873 te Heeg, 344 dagen oud.
   4. 
Gerben de BRUIN (zie IX.82).
   5. 
Beene de BRUIN, geboren op 20-12-1877 te Heeg, overleden op 19-06-1878 te Heeg, 181 dagen oud.
   6. 
Mintje de BRUIN, geboren op 20-12-1877 te Heeg, overleden op 03-07-1878 te Heeg, 195 dagen oud, tweeling met Beene.
   7. 
Beene de BRUIN (zie IX.87).
   8. 
Mintje de BRUIN, geboren op 23-02-1881 te Ooosthem, overleden op 05-06-1882 te Oosthem op 1-jarige leeftijd, tweeling met Beene.
   9. 
Mintje de BRUIN, geboren op 25-05-1883 te Oosthem.

 
VIII.87    Albert de BRUIN, arbeider, geboren op 21-02-1841 te Westhem, overleden op 29-01-1925 te Hennaarderadeel op 83-jarige leeftijd, zoon van
Gerben Sijtzes de BRUIN (zie VII.73) en Wimpkjen Mintjes BEINEMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-01-1866 te Wijmbritseradeel met Jantje RIENSTRA, 25 jaar oud, geboren op 04-07-1840 te Nijland, overleden op 02-01-1921 te Wijmbritseradeel op 80-jarige leeftijd. Echtgenote van Albert de Bruin. Dochter van Ate Sijtzes RIENSTRA en Dieuwke Alberts HOKWERDA.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Gerben de BRUIN (zie IX.91).
   2. 
Ate de BRUIN (zie IX.93).
   3. 
Hein de BRUIN, geboren op 06-06-1868 te Tirns, overleden op 17-07-1868 te Tirns, 41 dagen oud.
   4. 
Dieuwke de BRUIN, geboren op 20-06-1870 te Nijland. Echtgenote van Rimmert de Jong.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-05-1898 te IJlst met Rimmert de JONG, 27 jaar oud, geboren op 12-05-1871 te IJlst, overleden op 13-01-1904 te IJlst op 32-jarige leeftijd. Echtgenoot van Dieuwke de Bruin. Zoon van Jacob de JONG en Aafke DIJKSTRA.
   5. 
Hein de BRUIN (zie IX.99).
   6. 
Sijtze de BRUIN, geboren op 04-06-1874 te Folsgare, overleden op 28-05-1934 te Wonseradeel op 59-jarige leeftijd. Echtgenoot van Hitje Harstra.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-05-1904 te Wijmbritseradeel met Hitje HARSTRA, 26 jaar oud, geboren op 18-11-1877 te Deersum, overleden op 01-12-1961 te Sneek op 84-jarige leeftijd. Echtgenote van Sijtze de Bruin. Dochter van Ate HARSTRA en Wijtske Willems BUTEVELD.
   7. 
Wimpkje de BRUIN, geboren op 27-10-1876 te Nijland, overleden op 16-02-1949 te Sneek op 72-jarige leeftijd. Echtgenote van Rienk Nijeholt.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-05-1899 te Wijmbritseradeel met Rienk NIJEHOLT, 23 jaar oud, geboren op 16-09-1875 te Hidaard, overleden op 18-02-1956 op 80-jarige leeftijd. Echtgenoot van Wimpkje de Bruin. Zoon van Berend Ruurds NIJEHOLT en Elisabeth van der WEIDE.
   8. 
Sijtske de BRUIN, geboren op 16-11-1879 te Nijland. Echtgenote van Epke Baarda.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1904 te Wijmbritseradeel met Epke BAARDA, 22 jaar oud, geboren op 06-09-1881 te Arum. Echtgenoot van Sijtske de Bruin. Zoon van Jentje BAARDA en Frankje HOFMA.
   9. 
Antje de BRUIN, geboren op 29-08-1883 te Nijland. Echtgenote van Bartle Reitsma.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-02-1907 te Wijmbritseradeel met Bartle REITSMA, 25 jaar oud, geboren op 05-02-1881 te Burgwerd. Echtgenoot van Antje de Bruin. Zoon van Jan REITSMA en Antje de BOER.
   10. 
Geiske de BRUIN, geboren op 05-06-1887 te Nijland, overleden op 01-10-1937 te Hennaarderadeel op 50-jarige leeftijd. Echtgenote van Johannes Nijeholt.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-05-1909 te Hennaarderadeel met Johannes NIJHOLT, 29 jaar oud, geboren op 11-11-1879 te Hidaard. Echtgenoot van Geiske de Bruin. Zoon van Berend NIJHOLT en Elisabeth van der WEIDE.

 
VIII.89    Douwe de BRUIN, geboren op 09-10-1842 te Hartwerd, overleden op 02-10-1900 te Wonseradeel op 57-jarige leeftijd. Echtgenoot van Tjitske Buma. Zoon van
Gerben Sijtzes de BRUIN (zie VII.73) en Wimpkjen Mintjes BEINEMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-05-1867 te IJlst met Tjitske BUMA, 25 jaar oud, geboren op 12-05-1842 te IJlst, overleden op 27-02-1914 te Wonseradeel op 71-jarige leeftijd. Echtgenote van Douwe de Bruin. Dochter van Wijtze Douwes BUMA en Minke Lieuwes VENEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Gerben de BRUIN, geboren op 20-03-1868 te IJlst, overleden op 03-06-1887 op 19-jarige leeftijd.
   2. 
Minke de BRUIN, geboren op 28-08-1875 te IJlst, overleden op 27-03-1899 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd.
   3. 
Wimpkje de BRUIN, geboren op 06-01-1878 te Tjerkwerd, overleden op 15-02-1951 te Warns op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-10-1905 te Wonseradeel met Marten de VRIES, 38 jaar oud, geboren op 30-10-1866 te Scharl. Overleden op 12-05-1951 te Warns op 84-jarige leeftijd. Echtgenoot van Wimpkje de Bruin. Zoon van Jeremia Ages de VRIES en Sijts Klazes ZELDENRUST.

 
VIII.96    Mintje de BRUIN, geboren op 23-05-1850 te Bolsward, overleden op 16-01-1878 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd. Echtgenoot van Geeske Harijgsma. Zoon van
Gerben Sijtzes de BRUIN (zie VII.73) en Wimpkjen Mintjes BEINEMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1875 te Wijmbritseradeel met Geeske HARIJGSMA, 28 jaar oud, geboren op 04-05-1847 te Oudemirdum, overleden op 14-02-1927 te Wymbritseradeel op 79-jarige leeftijd. Echtgenote van Mintje de Bruin. 2e Huwelijk met Yke Ykema. Dochter van Feike Johannes HARIJGSMA en Gettje Rindert DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. 
levenloos kind de BRUIN, geboren op 07-11-1876 te Wymbritseradeel, overleden op 07-11-1876 te Wymbritseradeel.

 
VIII.104    AEde de BRUIN, geboren op 07-09-1855 te IJsbrechtum, overleden op 19-05-1892 te IJsbrechtum op 36-jarige leeftijd. Echtgenoot van Tjitske Kuiper. Zoon van
Klaas Sijtzes de BRUIN (zie VII.75) en Akke Aedes JORWERDA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-04-1880 te Rauwerderhem met Tjitske KUIPER, 24 jaar oud, geboren op 11-04-1856 te Hardenberg, overleden op 05-11-1920 te Lonneker op 64-jarige leeftijd. Echtgenote van AEde de Bruin. Dochter van Jentje KUIPER.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Klaas de BRUIN (zie IX.117).
   2. 
Jentje de BRUIN, geboren op 26-01-1884 te Gauw, overleden op 12-01-1934 te Sneek op 49-jarige leeftijd. Echtgenote van Cornelis Brandsma.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-05-1903 te Sneek met Cornelis BRANDSMA, 23 jaar oud, geboren op 30-12-1879 te Sneek, overleden op 01-05-1963 te Sneek op 83-jarige leeftijd. Echtgenoot van Jentje de Bruin. Zoon van Cornelis BRANDSMA en Sijtske VISSER.
   3. 
Evert de BRUIN (zie IX.123).
   4. 
Atte de BRUIN (zie IX.125).
   5. 
Akke de BRUIN, geboren op 09-06-1890 te Irnssum, overleden op 30-09-1914 te Enschede op 24-jarige leeftijd. Echtgenote van Johan Libbers.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-09-1911 te Enschede met Johan LIBBERS, 34 jaar oud, geboren op 07-01-1877 te Enschede, overleden op 01-10-1957 te Enschede op 80-jarige leeftijd. Echtgenoot van Akke de Bruin. Hij hertrouwd Hermina Johanna Steinacker,
Gronau i.w. Dld. 22-11-1924. Zoon van Gerardus LIBBERS en Johanna SLOT.

 
VIII.108    Oene de BRUIN, Manufacturier/broodventer, geboren op 05-06-1843 te IJlst, overleden op 25-08-1913 te Workum op 70-jarige leeftijd. Echtgenoot van Klaaske Nagel. Zoon van
Hein de BRUIN (zie VII.80) en Jetske WIERSMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-11-1866 te Sneek met Klaaske NAGEL, 23 jaar oud, geboren op 01-11-1843 te Sneek, overleden op 28-10-1919 te Workum op 75-jarige leeftijd. Echtgenote van Oene de Bruin. Dochter van Johannes NAGEL en Aaltje TERBAND.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Jetske de BRUIN, geboren op 28-05-1867 te Sneek. Echtgenote van Stephanus Cornelis van der Spelt. Zij woonde voor minder
dan 6 maanden te Den Haag en Boskoop.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-04-1897 te Workum met Stephanus Cornelis van der SPELT, boekdrukker, geboren circa 1862 te Gouda. Echtgenoot van Jetske de Bruin. Stephanus woonde te Aarlanderveen, en was
wedunaar van Wilhelmina Hendrika van Poelgeest. . Zoon van Christiaan van der SPELT en Anthonia 's GRAVEZANDE.
   2. 
Wietske de BRUIN, dienstmeid, geboren op 03-12-1869 te IJlst. Echtgenote van Hendrik Sijtzes Boetje.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-11-1893 te Workum met Hendrik Sytzes BOETJE, 25 jaar oud, Manufacturier, geboren op 04-09-1868 te Terhorne. Echtgenoot van Wietske de Bruin. Zoon van Sytze Sybes BOETJE en Tetje Ypes van der SCHAAF.
   3. 
Aaltje de BRUIN, geboren op 23-07-1872 te IJlst. Echtgenote van Sieger Pruiksma.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-11-1894 te Workum met Sieger PRUIKSMA, 25 jaar oud, geboren op 23-07-1869 te Heeg. Echtgenoot van Aaltje de Bruin. Zoon van Pieter PRUIKSMA en Oedske van der SCHUIT.
   4. 
Heintje de BRUIN, geboren op 24-12-1875 te IJlst.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-06-1902 te Workum met Siebe DIJKSTRA, 27 jaar oud, geboren op 28-01-1875 te Workum. Echtgenoot van Heintje de Bruin. Zoon van Jochem DIJKSTRA en Aafke HAITEMA.
   5. 
Renske de BRUIN, geboren op 22-06-1878 te IJlst.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-06-1905 te Workum met Andries QUARRE, bakkersknecht, geboren te Workum. Echtgenoot van Renske de Bruin. Zoon van Rein Durks QUARRE en Gepke Jacobs WIERSMA.
   6. 
Gerritje de BRUIN, geboren op 05-08-1880 te IJlst, overleden op 15-03-1919 te Workum op 38-jarige leeftijd. Echtgenote van Klaas de Jong.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-05-1906 te Workum met Klaas de JONG, 24 jaar oud, geboren op 18-08-1881 te Workum, overleden op 18-07-1950 op 68-jarige leeftijd. Echtgenoot van Gerritje de Bruin. Hij hertrouwd Trijntje Piekema. Zoon van Heere Symons de JONG en Hendrikje VISSER.
   7. 
Hein de BRUIN (zie IX.141).

 
VIII.110    Hessel de BRUIN, visser, geboren op 31-12-1844 te Sneek, overleden op 16-01-1913 te Sneek op 68-jarige leeftijd. Echtgenoot van Geertje Schuurmans. Zoon van
Hein de BRUIN (zie VII.80) en Jetske WIERSMA.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-05-1875 te Sneek met Geertje SCHUURMANS, geboren -9-1845 te Sneek. Echtgenote van Hessel de Bruin. Dochter van Johannes SCHUURMANS en Romkje PUTTO.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hein de BRUIN (zie IX.143).
   2. 
Johannes de BRUIN (zie IX.145).
   3. 
Oene de BRUIN, geboren op 26-05-1882 te Sneek, overleden op 01-08-1884 te Sneek op 2-jarige leeftijd.

 
VIII.115    Sake de BRUIN, zilversmid, geboren op 03-05-1851 te Sneek, overleden op 03-05-1919 te Leiden op 68-jarige leeftijd, zoon van
Hein de BRUIN (zie VII.80) en Jetske WIERSMA.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 11-10-1874 te Sneek met Sipkje de JONG, 26 jaar oud, geboren op 09-10-1848 te Bolsward. Echtgenote van Sake de Bruin. Dochter van Jell Pieters de JONG en Yda Oetses BAKKER.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 28-10-1885 te Utrecht met Janna Johanna van MALSEN, geboren 1858? te Kerkwijk, weduwe van Matthijs van Balgoijen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Yda de BRUIN, geboren op 17-01-1874 te Sneek, overleden op 23-01-1947 te Rijswijk ZH op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd met Laurens van RIET, geboren op 28-07-1874 te Leiden. Echtgenoot van Yda de Bruin.
   2. 
Jetske de BRUIN, geboren op 26-04-1875 te Sneek, overleden op 22-03-1949 te Heemstede op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-08-1898 te Leiden met Harmanus HOEKSTRA, 26 jaar oud, geboren op 01-08-1872 te Leeuwarden, overleden op 25-03-1908 te Leiden op 35-jarige leeftijd. Echtgenoot van Jetske de Bruin.
   3. 
Hein de BRUIN (zie IX.152).
   4. 
Jacoba de BRUIN, naaister, geboren op 09-09-1878 te Sneek, overleden op 10-08-1938 te Leiden op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1902 te Leiden met Pieter Wilhelmus BON.
   5. 
Jelle de BRUIN, geboren op 23-02-1880 te Sneek.

Uit het tweede huwelijk:
   6. 
Johanna Geertruida de BRUIN, geboren op 13-03-1897 te Leiden, overleden op 14-02-1942 te Leiden op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd met Lambertus Geertrudis van DOORN.
   7. 
Pieternella Henderika de BRUIN, geboren op 07-12-1898 te Leiden.
   8. 
Janna Johanna de BRUIN, geboren op 07-04-1900 te Leiden.
   9. 
Sipkje Geertruida de BRUIN, geboren 1892? te Leiden.
Gehuwd (1) op 11-07-1918 te Velsen NH met Jacobus Gijsbertus van VIERSEN, geboren 1892? te Gouda.
Gehuwd (2) op 11-07-1918 te Velsen met Jacobus Gijsbertus van VIERSEN, boekhouder, geboren te Gouda.

 
VIII.126    Simon de BRUIN, koopman, geboren op 06-03-1858 te Bolsward, overleden op 14-10-1925 op 67-jarige leeftijd. Echtgenoot van Wilhelmina van der Zee. Zoon van
Hein de BRUIN (zie VII.90) en Pierkjen Gerrits SMITS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-02-1884 te Harlingen met Wilhelmina van der ZEE, 22 jaar oud, geboren op 23-06-1861 te Makkum, overleden op 24-04-1957 te Rotterdam op 95-jarige leeftijd. Echtgenote van Simon de Bruin. Dochter van Wabe Ales van der ZEE en Marijke Piers GERRITSMA.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hendrikus de BRUIN (zie IX.164).
   2. 
Wabe de BRUIN (zie IX.166).
   3. 
Hermanus de BRUIN (zie IX.168).
   4. 
Gerrit de BRUIN (zie IX.170).
   5. 
Hendrikus de BRUIN (zie IX.172).
   6. 
Simon de BRUIN, geboren op 11-02-1893 te Harlingen, overleden op 25-09-1893 te Harlingen, 226 dagen oud.
   7. 
Maria Petronella de BRUIN, geboren op 21-03-1894 te Harlingen, overleden op 09-02-1984 te Rotterdam op 89-jarige leeftijd.
   8. 
Petrus de BRUIN, geboren op 29-04-1896 te Harlingen.
   9. 
Petronella Francisca de BRUIN, geboren op 24-08-1897 te Harlingen, overleden op 05-01-1987 te Rotterdam op 89-jarige leeftijd. Echtgenote van Martinus Engelinus Volker.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 12-07-1933 te Rotterdam met Martinus Engelius VOLKER, 29 jaar oud, geboren op 05-01-1904 te Rotterdam, overleden op 04-05-1963 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd. Echtgenoot van Petronella Francisca de Bruin. Zoon van Hendrik Willem VOLKER en Marretje DISPER.
   10. 
Simen Petrus de BRUIN (zie IX.181).
   11. 
Theresia de BRUIN, geboren op 17-02-1900 te Harlingen, overleden op 13-11-1981 te Den Haag op 81-jarige leeftijd. Echtgenote van Leenderd van Es.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 11-10-1933 met Leenderd van ES, 31 jaar oud, geboren op 16-11-1901 te Den Haag, overleden op 07-08-1956 te Den Haag op 54-jarige leeftijd. Eechtgenoot van Theresia de Bruin. Zoon van Leenderd Casper van ES en Everdina van VIERSSEN.

 
VIII.128    Gerrit de BRUIN, geboren op 13-01-1860 te Bolsward, overleden op 28-06-1939 te Harlingen op 79-jarige leeftijd. Echtgenoot van Anna Stootman. Zoon van
Hein de BRUIN (zie VII.90) en Pierkjen Gerrits SMITS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-11-1888 te Harlingen met Anna STOOTMAN, 25 jaar oud, geboren op 07-09-1863 te Harlingen, overleden op 08-03-1944 te Harlingen op 80-jarige leeftijd. Echtgenote van Gerrit de Bruin. Dochter van Johannes Hendrikus STOOTMAN en Juliana KNOOP.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Juliana de BRUIN, geboren op 08-11-1889 te Harlingen, overleden op 29-08-1964 te Harlingen op 74-jarige leeftijd. Echtgenote van Johannes Jorna.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-08-1921 te Harlingen met Johannes JORNA, 25 jaar oud, geboren op 18-07-1896 te Almenum, overleden op 12-03-1971 te Harlingen op 74-jarige leeftijd. Echtgenoot van Juliana Maria de Bruin. Zoon van Jan JORNA en Maria Terwisscha van SCHELTINGA.
   2. 
Hein de BRUIN (zie IX.187).
   3. 
Johannes de BRUIN (zie IX.190).
   4. 
Petronella de BRUIN, geboren op 02-03-1894 te Harlingen, overleden op 09-03-1894 te Harlingen, 7 dagen oud.
   5. 
Petronella Agatha de BRUIN, geboren op 04-03-1895 te Harlingen, overleden op 01-09-1961 te Boxtel op 66-jarige leeftijd. Echtgenote van Bernard Muurling.
Gehuwd met Bernard MUURLING, geboren op 23-01-1894 te Avereest.
   6. 
Petrus de BRUIN, geboren op 01-05-1896 te Harlingen.
   7. 
Agatha Maria de BRUIN, geboren op 11-09-1899 te Harlingen, overleden op 01-11-1983 te Boxtel op 84-jarige leeftijd. Echtgenote van Cor Hezelaars.
Gehuwd met Cornelis Albertus HEZELAARS, geboren op 19-01-1897 te Amsterdam, overleden op 13-09-1969 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd.
   8. 
Gerrit ? de BRUIN, geboren op 02-11-1907 te Harlingen, overleden op 04-06-1939 te Harlingen op 31-jarige leeftijd, waarschijnlijk geen kind van Gerrit en Anna.

 
VIII.130    Hendrikus de BRUIN, geboren op 26-08-1862 te Sneek, overleden op 17-04-1919 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd. Echtgenoot van Hylkje Grondstra. Zoon van
Hein de BRUIN (zie VII.90) en Pierkjen Gerrits SMITS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-06-1885 te Harlingen met Hylkje GRONDSTRA, 27 jaar oud, geboren op 12-08-1857 te Harlingen, overleden op 20-07-1925 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd. Echtgenote van Hendrikus de Bruin. Dochter van Lieuwe GRONDSTRA en Liskje HOOGEMA.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Leo Albertus de BRUIN, geboren op 21-03-1889 te Harlingen.
   2. 
Henderikus de BRUIN, geboren op 29-10-1890 te Harlingen.
   3. 
Leo Albertus de BRUIN (zie IX.201).
   4. 
Petronella Agatha de BRUIN, geboren op 19-04-1894 te Harlingen, overleden op 31-01-1979 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd. Echtgenote van Jacob Rustenmeyer.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-01-1916 te Amsterdam met Jacob RUSTENMEYER, 20 jaar oud, geboren op 30-03-1895 te Den Helder. Echtgenoot van Petronella Agatha de Bruin.
   5. 
Elisabeth de BRUIN, geboren op 01-10-1896 te Harlingen, overleden op 25-10-1943 te Woensel op 47-jarige leeftijd.
   6. 
Agatha de BRUIN, geboren op 15-07-1898 te Harlingen.
   7. 
Henderikus de BRUIN, geboren op 03-06-1900 te Harlingen.

 
VIII.137    Simon Harmens de BRUIN, schipper, geboren op 05-06-1857 te Bolsward, overleden op 22-02-1929 te Harlingen op 71-jarige leeftijd. Echtgenoot van Martsen Langedijk. Zoon van
Harmen de BRUIN (zie VII.93) en Catharina Lolkes JELGERSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1883 te Workum met Martsen Pieters LANGEDIJK, 28 jaar oud, geboren op 26-03-1855 te Westhem, overleden op 28-01-1939 te Dieren op 83-jarige leeftijd. Echtgenote van Simon de Bruin. Dochter van Pieter Feikes LANGEDIJK en Geertruida Tjeerds van der MEER.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Geertruida de BRUIN, geboren op 11-03-1884 te Workum, overleden op 30-04-1920 te Hintham op 36-jarige leeftijd.
   2. 
Catharina de BRUIN, geboren op 02-04-1885 te Workum, overleden op 01-05-1911 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd, begraven op 05-05-1911 te Amsterdam.
Gehuwd met Christiaan Cornelis BOERE. Echtgenoot van Catharina de Bruin.
   3. 
Feikje de BRUIN, Non, geboren op 07-10-1886 te Workum, overleden op 17-02-1922 te Hintham op 35-jarige leeftijd.
   4. 
Alida de BRUIN, geboren op 10-07-1888 te Harlingen, overleden op 23-01-1946 te Helmond op 57-jarige leeftijd. Echtgenote van Willem Zijlmans.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-09-1911 te Helmond met Willem ZIJLMANS, 32 jaar oud, schoenmaker, geboren op 20-01-1879 te Geertruidenberg, overleden op 26-08-1960 te Helmond op 81-jarige leeftijd. Echtgenoot van Alida de Bruin.
   5. 
Petrus Simon de BRUIN (zie IX.214).
   6. 
Hermanus de BRUIN (zie IX.216).
   7. 
Maria de BRUIN, geboren op 06-04-1894 te Harlingen, overleden op 02-12-1926 te Hoorn op 32-jarige leeftijd. Echtgenote van Simon Petrus Brandt.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-06-1920 te Harlingen met Simon Petrus BRANDT. Echtgenoot van Maria de Bruin.
   8. 
Elisabeth de BRUIN, geboren op 22-09-1895 te Harlingen, overleden op 21-07-1982 te Amersfoort op 86-jarige leeftijd, begraven op 24-07-1982 te Hooglanderveen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-05-1920 met Gerardus H HOORNEMAN, 33 jaar oud, geboren op 22-11-1886, overleden op 18-01-1980 op 93-jarige leeftijd. Echtgenoot van Elisabeth de Bruin.
   9. 
Theodorus de BRUIN (zie IX.222).

 
VIII.141    Lolke de BRUIN, veehandelaar,slager, geboren op 20-02-1862 te Harlingen, overleden op 25-06-1931 te Harlingen op 69-jarige leeftijd, begraven te Harlingen. Echtgenoot van Hermina Hovenier. Zoon van
Harmen de BRUIN (zie VII.93) en Catharina Lolkes JELGERSMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-11-1885 te Harlingen met Hermina HOVENIER, 22 jaar oud, geboren op 24-10-1863 te Harlingen, overleden op 10-02-1943 te Harlingen op 79-jarige leeftijd, begraven te Harlingen. Echtgenote van Lolke de Bruin. Dochter van Jan HOVENIER en Anna DIKMANS.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hermanus de BRUIN (zie IX.224).
   2. 
Joannes de BRUIN (zie IX.226).
   3. 
Simon de BRUIN, priester, geboren op 14-09-1892 te Harlingen, overleden op 07-12-1974 te Lochem op 82-jarige leeftijd.
   4. 
Willem de BRUIN, priester, geboren op 28-01-1900 te Harlingen, overleden op 16-12-1980 te Heeswijk op 80-jarige leeftijd.

 
VIII.143    Hein de BRUIN, slager/herbergier, geboren op 27-07-1863 te Harlingen, overleden op 02-01-1932 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd, begraven te Harlingen. Echtgenoot van Janke Zeinstra. Zoon van
Harmen de BRUIN (zie VII.93) en Catharina Lolkes JELGERSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-04-1888 te Harlingen met Janke ZEINSTRA, 19 jaar oud, geboren op 27-10-1868 te Almenum, overleden op 23-03-1944 te Harlingen op 75-jarige leeftijd, begraven te Harlingen. Echtgenote van Hein de Bruin. Dochter van Jan Annes ZEINSTRA en Grietje Ages ZEILSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
   3. 
Catharina Josepha de BRUIN, geboren op 06-03-1892 te Harlingen, overleden op 19-04-1965 te Den Bosch op 73-jarige leeftijd. Echtgenote van Petrus Johannes van der Doef.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-06-1921 met Petrus Johannes van der DOEF, 34 jaar oud, geboren op 06-03-1887 te Naaldwijk, overleden op 30-04-1965 te 's Hertogenbosch op 78-jarige leeftijd. Echtgenoot van Catharina Josepha de Bruin. Zoon van Johannes Cornelis van der DOEF en Christina Hendrina van der VOO.
   4. 
Anno Albertus de BRUIN, geboren op 24-06-1894 te Harlingen, overleden op 17-03-1895 te Harlingen, 266 dagen oud.
   5. 
Margaretha Maria de BRUIN, geboren op 09-09-1898 te Harlingen, overleden op 23-11-1986 op 88-jarige leeftijd. Echtgenote van Johannes Cornel.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28-05-1918 te Harlingen met Johannes CORNEL, 24 jaar oud, geboren op 23-08-1893 te Almenum, overleden op 18-12-1960 te Harlingen op 67-jarige leeftijd. Echtgenoot van Margaretha de Bruin.
   6. 
Alida de BRUIN, geboren op 24-12-1899 te Harlingen, overleden op 03-12-1969 te Wassenaar op 69-jarige leeftijd. Echtgenote van Heijligers.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-10-1922 te Harlingen met Josephus Joannes Marie HEIJLIGERS, 29 jaar oud, geboren op 29-04-1893 te Haarlem, overleden op 01-11-1964 te Den Haag op 71-jarige leeftijd. Echtgenoot van Alida de Bruin.
   7. 
Martha Swibertha de BRUIN, geboren op 27-11-1901 te Harlingen, overleden op 23-07-1984 te Nootdorp op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-09-1927 te 's Gravenhage met Sjieuwke KAMSTRA, 32 jaar oud, geboren op 21-09-1894 te Wymbritseradeel, overleden op 16-02-1967 te 's Gravenhage op 72-jarige leeftijd. Echtgenoot van Martha Siubertha de Bruin.
   8. 
Swiberta de BRUIN, geboren te Harlingen.
   9. 
Elisabeth de BRUIN, geboren op 22-08-1905 te Harlingen, overleden op 03-04-1995 te Harlingen op 89-jarige leeftijd. Echtgenote van Feite Lichtendahl.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-10-1927 te Leeuwarden met Feite LICHTENDAHL, 30 jaar oud, geboren op 27-06-1897 te Harlingen, overleden op 12-03-1943 te Schiedam op 45-jarige leeftijd. Echtgenoot van Elisabeth de Bruin. Zoon van Hendrik LICHTENDAHL en Baukje ATTEMA.

 
VIII.147    Albertus de BRUIN, geboren op 26-02-1868 te Harlingen, overleden op 21-01-1918 te Harlingen op 49-jarige leeftijd, begraven te Harlingen. Echtgenoot van Elizabeth Gerritsma. Zoon van
Harmen de BRUIN (zie VII.93) en Catharina Lolkes JELGERSMA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-11-1896 te Harlingen met Elizabeth GERRITSMA, 31 jaar oud, geboren op 14-09-1865 te Bolsward, overleden op 01-11-1922 te Harlingen op 57-jarige leeftijd, begraven te Harlingen. Echtgenote van Albertus de Bruin. Had een groentewinkeltje in de periode
toen Albertus vrachtrijder was. Dochter van Petrus Klazes GERRITSMA en Anna Pieters de WIT.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Harmen de BRUIN (zie IX.248).
   2. 
Anna de BRUIN, geboren op 08-06-1899 te Harlingen, overleden op 07-10-1965 te Rijswijk ZH op 66-jarige leeftijd. Echtgenote van Theo Waardelo.
Gehuwd te Den Haag met Theodorus Johannes WAARDELOO, geboren op 25-05-1890 te Wateringen. Echtgenoot van Anna de Bruin.
   3. 
Petrus de BRUIN (zie IX.253).
   4. 
Simon de BRUIN (zie IX.255).

 
VIII.156    Simon de BRUIN, werkman, geboren op 04-07-1865 te Bolsward, overleden op 14-06-1941 te Bolsward op 75-jarige leeftijd. Echtgenoot van Johanna Aleida Niehoff. Zoon van
Rintje Simons de BRUIN (zie VII.95) en Baukje Ypes KRAMER.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 18-11-1900 te Bolsward met Johanna Aleida NIEHOFF, 35 jaar oud, geboren op 21-10-1865 te Lage Dld. Overleden op 30-11-1944 te Bolsward op 79-jarige leeftijd. Echtgenote van Simon de Bruin. Dochter van Heinrich NIEHOFF en Margaretha SMEING.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Rintje de BRUIN (zie IX.257).
   2. 
Hendrik de BRUIN (zie IX.259).
   3. 
Herman Jan de BRUIN (zie IX.261).

 
VIII.162    Ype de BRUIN, werkman/fabriekswerker, geboren op 16-06-1874 te Bolsward, overleden op 07-10-1936 te Bolsward op 62-jarige leeftijd. Echtgenoot van Sijtske van der Zee. Vertrekt 15-7-1893 naar Apeldoorn. Zoon van
Rintje Simons de BRUIN (zie VII.95) en Baukje Ypes KRAMER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-11-1896 te Bolsward met Sijtske van der ZEE, 34 jaar oud, geboren op 24-11-1861 te Westhem, overleden op 09-02-1946 te Bolsward op 84-jarige leeftijd. Echtgenote van Ype de Bruin. Weduwe van Tabe van den Berg. Dochter van Hyltje Tjallings van der ZEE en Jeltje Sjoerds HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Baukje de BRUIN, geboren op 01-07-1897 te Bolsward, overleden op 14-08-1983 te Tietsjerksteradeel op 86-jarige leeftijd. Echtgenote van Obe Hobma.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-05-1921 te Bolsward met Obe HOBMA, 31 jaar oud, geboren op 02-02-1890 te Wymbritseradeel. Echtgenoot van Baukje de Bruin.
   2. 
Hielkje de BRUIN, geboren op 24-04-1900 te Bolsward, overleden op 25-10-1978 te Bolsward op 78-jarige leeftijd. Echtgenote van Thomas Jan Bouwmeester.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-02-1924 te Bolsward met Thomas Jan BOUWMEESTER, 22 jaar oud, geboren op 02-03-1901 te Harlingen, overleden op 11-02-1974 te Bolsward op 72-jarige leeftijd. Echtgenoot van Hielkje de Bruin.
   3. 
Regina de BRUIN, geboren op 25-01-1902 te Bolsward, overleden op 15-01-1971 te Bolsward op 68-jarige leeftijd. Echtgenote van Jaring Huitema.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 28-05-1948 te Bolsward met Jaring HUITEMA, 53 jaar oud, geboren op 19-06-1894 te Wymbritseradeel, overleden op 22-09-1965 te Bolsward op 71-jarige leeftijd. Echtgenoot van Regina de Bruin.
   4. 
Hieltje de BRUIN (zie IX.270).

 
IX.8    Jan de VRIES, geboren op 24-11-1862 te West Stellingwerf, overleden op 04-07-1933 te Nunspeet, Gem. Ermelo op 70-jarige leeftijd, gehuwd. twee keer gehuwd. Zoon van
Hendrik Rintjes De VRIES (zie VIII.3) en Ytje Jans van der VEEN.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 10-05-1889 te West Stellingwerf met Grietje ROUWKEMA, 24 jaar oud, geboren op 05-11-1864 te West Stellingwerf, overleden op 11-02-1909 te Lemsterland op 44-jarige leeftijd, dochter van Bouwe ROUWKEMA en Jannesje HOFSTEE.
Gehuwd (2) met Petronella de WIT.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Hendrik de VRIES, geboren op 04-07-1889 te Lemsterland.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-05-1918 te Lemsterland met Trijntje HOFSTEE.
   2. 
Bouwe de VRIES (zie X.3).
   3. 
Jannesje de VRIES, geboren op 13-09-1894 te Lemsterland.
   4. 
Ytje de VRIES, geboren op 06-04-1896 te Lemsterland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-06-1920 te Lemsterland met Jurjen van DIJK.

 
IX.14    Bouwe Dirks De VRIES, geboren op 01-07-1852 te Scherpenzeel, overleden op 01-11-1933 te Scherpenzeel op 81-jarige leeftijd, echtgenoot van Wiebigje Donkers. Zoon van
Dirk Rintjes De VRIES (zie VIII.5) en Geertrui Kornelis de BOER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 08-05-1886 te West Stellingwerf met Wiebigje J DONKERS, 22 jaar oud, geboren op 12-06-1863 te Nijetrijne, overleden op 27-12-1942 te Heerenveen op 79-jarige leeftijd, echtgenote van Bouwe Dirks de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Margje De VRIES, geboren op 17-01-1889 te West Stellingwerf. Echtgenote van Siem van der Lende.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-05-1910 te West Stellingwerf met Symen van der LENDE. Echtgenoot van Margje de Vries.
   3. 
Jette De VRIES (zie X.12).
   4. 
Pieter De VRIES (zie X.14).

 
IX.19    Peter Dirks De VRIES, veehandelaar en cafehouder, geboren op 19-09-1859 te Scherpenzeel, overleden op 24-03-1924 te Scherpenzeel op 64-jarige leeftijd, echtgenoot van K.H. Oosterhoff. Zoon van
Dirk Rintjes De VRIES (zie VIII.5) en Geertrui Kornelis de BOER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1886 te West Stellingwerf met Klaasje Hendriks OOSTERHOFF, 22 jaar oud, geboren op 18-10-1863 te Spanga, overleden op 22-08-1924 te Scherpenzeel op 60-jarige leeftijd, echtgenote van Peter Dirks de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Geertruida De VRIES, geboren op 28-10-1887 te Scherpenzeel, overleden te Weidum. Echtgenote van Remmelt Jongschaap.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-04-1910 te West Stellingwerf met Remmelt JONGSCHAAP. Echtgenoot van Geertruida de Vries.
   2. 
   3. 
Trijntje De VRIES, geboren op 29-02-1892 te Scherpenzeel, overleden op 20-01-1974 te Blesdijke op 81-jarige leeftijd. Echtgenote van Nuttert Hofstee.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-05-1914 met Nuttert HOFSTEE, 24 jaar oud, geboren op 07-11-1889 te Scherpenzeel, overleden te Blesdijke. Echtgenoot van Trijntje de Vries.
   4. 
Cornelis De VRIES, geboren op 19-06-1896 te scherpenzeel, overleden op 20-04-1904 te Scherpenzeel op 7-jarige leeftijd.
   5. 
Dirk De VRIES, geboren op 10-04-1898 te Scherpenzeel, overleden op 17-04-1900 te Scherpenzeel op 2-jarige leeftijd.
   6. 
   7. 
Cornelia De VRIES, geboren op 06-10-1905 te Scherpenzeel, overleden op 12-11-1990 te Wolvega op 85-jarige leeftijd. Echtgenote van Klaas Kaper.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-05-1931 te West Stellingwerf met Klaas KAPER, 22 jaar oud, geboren op 15-08-1908 te Munnekeburen, overleden op 02-11-1974 te Scherpenzeel op 66-jarige leeftijd. Echtgenoot van Cornelia de Vries.

 
IX.29    Sietze Kerstes de VRIES, geboren op 16-05-1861 te Sloten, overleden op 24-06-1937 te Gaasterland op 76-jarige leeftijd. Echtgenoot van Ybeltje de Boer. Zoon van
Kerst Sytzes de VRIES (zie VIII.9) en Sietske Baukes VISSER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-06-1889 te Sloten met Ybeltje de BOER, 24 jaar oud, geboren op 20-07-1864 te Lemsterland, overleden op 20-01-1935 te Gaasterland op 70-jarige leeftijd, echtgenote van Sietze Kerstes de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Kerst de VRIES, landarbeider, geboren op 06-11-1890 te Sloten, overleden op 17-08-1968 te Sneek op 77-jarige leeftijd. Echtgenoot van Doetje Lunenburg.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1919 te Gaasterland met Doetje LUNENBURG, 23 jaar oud, geboren op 28-10-1895 te Gaasterland, overleden op 25-09-1955 te Gaasterland op 59-jarige leeftijd. Echtgenote van Kerst de Vries.
   2. 
Johannes de VRIES (zie X.30).

 
IX.51    Wouter SIETSMA/SIJSMA, boerenknecht,schipper, geboren op 29-08-1876 te Idskenhuizen, overleden op 10-10-1960 te Wyckel op 84-jarige leeftijd, begraven te Wyckel. Nationale Militie: Ingelijft 4-3-1896 en nog dienende in het 7e Regiment infanterie 1900.
Zoon van
Sietze Wouters SIETSMA/SIJSMA (zie VIII.30) en Hendrika MARINUS.
Gehuwd met Sybertje HOOGLAND, geboren op 25-05-1877 te Doniawerstal, overleden op 30-09-1963 te Wyckel op 86-jarige leeftijd, begraven te Wyckel.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
   3. 
Hendrika SIETSMA/SIJSMA, geboren op 20-06-1905 te Bantega, overleden op 08-02-1983 op 77-jarige leeftijd, begraven te Wyckel. Echtgemote van Johannes de Vlught.
Gehuwd met Johannes de VLUGHT, geboren 1905, overleden 1997.

 
IX.56    Sikke SIETSMA/SIJSMA, geboren op 28-01-1887 te St Nicolaasga, overleden op 01-06-1951 te Idskenhuizen op 64-jarige leeftijd, begraven te St Nicolaasga, zoon van
Sietze Wouters SIETSMA/SIJSMA (zie VIII.30) en Hendrika MARINUS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-05-1914 te Doniawerstal met Geelte VISSER, 23 jaar oud, geboren op 13-03-1891 te Langweer, overleden op 04-12-1969 te Sneek op 78-jarige leeftijd, begraven te St Nicolaasga.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Grietje SIETSMA/SIJSMA, geboren te Idskenhuizen. Echtgenote van Jentje Langeraap. Geemigreerd naar Canada.
Gehuwd met Jentje Jolle LANGERAAP, geboren op 03-04-1915 te Woudsend, overleden op 14-02-1981 te Ontario Canada op 65-jarige leeftijd. Geemigreerd naar Canada.
   2. 
Henderika SIETSMA/SIJSMA. Echtgenote van Anton Geenhuizen.
Gehuwd te Rhenen met Anton GEENHUIZEN. Echtgenoot van Hendrika Sijsma.
   3. 

 
IX.58    Ate SIETSMA/SIJSMA, Notarisklerk, geboren op 10-10-1863 te Sneek, overleden op 27-06-1930 te Tiel op 66-jarige leeftijd, zoon van
Ane Ates SIETSMA/SIJSMA (zie VIII.38) en Antje JAARSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-07-1889 te Assen met Cateau BALHUIZEN, 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 23-06-1865 te Kloosterveen, overleden op 02-09-1959 te Assen op 94-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Alida Jacoba SIETSMA/SIJSMA, geboren op 30-03-1892 te Tiel. Echtgenote van Jan de Vries.In 1911 naar Amsterdam en 1915 naar Rotterdam.
Gehuwd met de VRIES. Echtgenoot van Alida Sijsma.
   2. 
Antje Cateau SIETSMA/SIJSMA, geboren op 11-11-1896 te Tiel, in 1921 naar Rotterdam.
Gehuwd met Wilhelm Otte BUTTE, zoon van Adam BUTTE en Bertha Coradine THOMAS.
   3. 
Cateau Atina SIETSMA/SIJSMA, schrijfster, geboren op 10-09-1904 te Tiel, overleden op 24-07-2001 te Zwolle op 96-jarige leeftijd, begraven op 28-07-2001 te Zwolle Noord. In 1932 naar Amersfoort.Schrijfster van diverse boeken en verhalen.
Samen met tekeningen van haar echtgenoot Hein Auke Kraij. Ze schrijft ook onder pseudoniem To van Thiel, wat afgeleid is van Cateau en geboren in Tiel.
Gehuwd met Hein Auke KRAY, geboren op 19-04-1901 te Assen, overleden op 22-03-1995 te Assen op 93-jarige leeftijd. Schilder,illustrator en politiek tekenaar.Maakt ook illustraties in het werk van zijn echtgenote/schrijfster Cateau Sijsma.

 
IX.64    Sjoerd SIETSMA/SIJSMA, Notarisklerk, geboren op 15-06-1878 te Sneek, overleden op 30-06-1963 te Tiel op 85-jarige leeftijd, zoon van
Ane Ates SIETSMA/SIJSMA (zie VIII.38) en Antje JAARSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-07-1902 te Tiel met Maria GROENHUIZEN, 25 jaar oud, geboren op 20-05-1877 te Tiel, overleden op 05-07-1951 te Tiel op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Antje Maria SIETSMA/SIJSMA, geboren te Tiel. Echtgenote van Roelof Kiers.
Gehuwd te Tiel met Roelof Jan KIERS, zuivelfabrikant, geboren te Staphorst. Echtgenoot van Antje Sijsma.
   2. 
Ane Ate SIETSMA/SIJSMA, geboren op 15-08-1904 te Tiel, overleden op 21-06-1990 te Utrecht op 85-jarige leeftijd. Echtgenoot van Frederik van Budzelaar. Geen kinderen.
Gehuwd met Frederika van BUDZELAAR, geboren op 08-08-1904 te Amsterdam, overleden op 02-03-1991 te Utrecht op 86-jarige leeftijd.
   3. 
Maria SIETSMA/SIJSMA, geboren op 29-01-1908 te Tiel, overleden op 23-03-1988 te Utrecht op 80-jarige leeftijd. Echtgenote van Albert Kiers.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-02-1933 te Tiel met Albert KIERS, 26 jaar oud, geboren op 03-06-1906 te Staphorst, overleden op 22-07-1988 te Utrecht op 82-jarige leeftijd. Echtgenoot van Maria Sijsma.
   4. 
   5. 
Ate SIETSMA/SIJSMA (zie X.58).

 
IX.72    Tiemen Rintjes SIETZEMA, geboren op 12-02-1901 te Zaandam, overleden op 19-01-1967 te Sneek op 65-jarige leeftijd. Echtgenoot van Jantje van 't Meer. Zoon van
Hette SIETZEMA (zie VIII.67) en Grietje de BOER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-03-1923 te Lemsterland met Jantje van 't MEER, 20 jaar oud, geboren op 09-10-1902, overleden op 19-07-1988 op 85-jarige leeftijd. Echtgenote van Tiemen Rintjes Sietzema.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hette SIETZEMA (zie X.60).
   2. 
Keimpe SIETZEMA (zie X.62).
   3. 
Tiemen Rintjes SIETZEMA, geboren te Lemmer. Echtgenoot van Ida van der Bijl.
Echtgenote is Ida van der BIJL. Echtgenote van Tiemen Rintjes Sietsma.

 
IX.76    Elisabeth de BRUIN, geboren op 01-01-1867 te Utrecht, overleden op 18-01-1869 te Utrecht op 2-jarige leeftijd, dochter van Sijtze de BRUIN (zie VIII.82) en Alida van der PLAATS.
Kind: 1 kind (zie onder IX.76).
 
IX.82    Gerben de BRUIN, scheepsbouwer, geboren op 04-06-1875 te Heeg, overleden op 06-04-1975 te Leeuwarden op 99-jarige leeftijd. Echtgenoot van Antje Bijlsma, later van Yke Haitsma. Zoon van Hein de BRUIN (zie VIII.85) en Antje KRIKKE.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 08-05-1898 te IJlst met Antje BIJLSMA, 22 jaar oud, geboren op 29-05-1875 te IJlst, overleden op 15-03-1946 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd. Echtgenote van Gerben de Bruin. Dochter van Roelof BIJLSMA en Baukje NIJDAM.
Gehuwd (2) op 75-jarige leeftijd op 21-06-1950 te Leeuwarden met Yke HAITSMA, 68 jaar oud, geboren op 25-05-1882, overleden op 25-06-1974 te Leeuwarden op 92-jarige leeftijd, 2de Echtgenote van Gerben de Bruin. Dochter van Jan Marinus HAITSMA en Attje Hendriks SIKMA.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Hein de BRUIN (zie X.66).

 
IX.87    Beene de BRUIN, geboren op 23-02-1881 te Oosthem, overleden op 08-12-1948 te Leeuwarden op 67-jarige leeftijd, tweeling met Mintje. Echtgenoot van Zuster Schraa. Zoon van Hein de BRUIN (zie VIII.85) en Antje KRIKKE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1909 te Leeuwarden met Zuster SCHRAA, 23 jaar oud, geboren op 31-03-1886. Echtgenote van Beene de Bruin. Dochter van Gerrit SCHRAA en Okje KOOPMANS.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Anna de BRUIN, geboren te Konigssteele Dld. Echtgenote van U. Gros.
Gehuwd te Leeuwarden met U GROS. Echtgenoot van Anna de Bruin.
   2. 
Marta de BRUIN, geboren te Kupferdreh Dld. Echtgenote van Harmen te Prose.
Gehuwd te Leeuwarden met Harmen te PROSE. Echtgenoot van Martha de Bruin.

 
IX.91    Gerben de BRUIN, boerenknecht, geboren op 29-12-1865 te Nijland, overleden op 09-04-1922 te Tjerkwerd op 56-jarige leeftijd. Echtgenoot van Aaltje de Jong. Zoon van Albert de BRUIN (zie VIII.87) en Jantje RIENSTRA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1892 te Wonseradeel met Aaltje de JONG, 30 jaar oud, Dienstbode, geboren op 03-06-1861 te Bolsward, overleden op 21-08-1938 te Wonseradeel op 77-jarige leeftijd. Echtgenote van Gerben de Bruin. Dochter van Jacob Pieters de JONG en Trijntje Feikes van VELSEN.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Albert de BRUIN (zie X.72).
   2. 
Trijntje de BRUIN, geboren op 13-07-1894 te Tjerkwerd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1921 te Hennaderadeel met Hendrik Freek ABMA, 29 jaar oud, geboren op 18-10-1891 te Wommels.
   3. 
Jantje de BRUIN, geboren op 18-10-1895 te Tjerkwerd.
   4. 
Jacob de BRUIN, geboren op 15-05-1897 te Tjerkwerd, overleden op 09-04-1918 te Tjerkwerd op 20-jarige leeftijd.
   5. 
Feike de BRUIN, geboren op 11-02-1899 te Tjerkwerd, overleden op 18-11-1956 te Harlingen op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd te Wonseradeel met Jeltje VENINGA, geboren te Tietjerkstradeel.
   6. 
Douwe de BRUIN (zie X.80).
   7. 
Ate de BRUIN (zie X.82).
   8. 
Hein de BRUIN, geboren op 27-01-1905 te wonseradeel, overleden op 17-06-1910 te wonseradeel op 5-jarige leeftijd.

 
IX.93    Ate de BRUIN, arbeider, geboren op 30-04-1867 te Nijland, overleden op 02-10-1949 op 82-jarige leeftijd. Echtgenoot van Dieuwke Rienstra, later van Rigtje Kuipers. Zoon van Albert de BRUIN (zie VIII.87) en Jantje RIENSTRA.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 16-05-1896 te Wijmbritseradeel met Dieuwke RIENSTRA, 24 jaar oud, geboren op 05-03-1872 te Oosthem, overleden op 15-10-1902 te Tjerkwerd op 30-jarige leeftijd. Echtgenote van Ate de Bruin. Dochter van Fedde RIENSTRA en Sibbeltje ten KATE.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 10-10-1903 te Wonseradeel met
Rigtje KUIPERS, 28 jaar oud, geboren op 11-06-1875 te Bolward, overleden 00-2-1967 te Sneek. Echtgenote van Ate de Bruin. Dochter van Johannes KUIPERS en Grietje ZWERVER.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Jantje de BRUIN, geboren op 14-01-1897 te Nijland, overleden op 30-01-1975 te Noord Bergum op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-05-1919 te Wonseradeel met Sint de HAAN, 21 jaar oud, geboren op 19-09-1897 te Parrega, overleden op 21-02-1966 te Leeuwarden op 68-jarige leeftijd.
   2. 
Fedde de BRUIN, geboren op 18-08-1898 te Nijland, overleden op 19-02-1990 te Sneek op 91-jarige leeftijd. Echtgenoot van Trijntje Plantinga.
Gehuwd op 57-jarige leeftijd op 30-07-1956 te Sneek met Trijntje PLANTINGA, 67 jaar oud, geboren op 28-10-1888 te Sneek, overleden op 09-03-1958 te Sneek op 69-jarige leeftijd. Echtgenote van Fedde de Bruin.
   3. 
Sibbeltje de BRUIN, geboren te Tjerkwerd.

Uit het tweede huwelijk:
   4. 
Grietje de BRUIN, geboren te Tjerkwerd.
   5. 
Albert de BRUIN, geboren te Tjerkwerd.
   6. 
Dieuwke de BRUIN, geboren op 03-12-1906 te Tjerkwerd, overleden op 25-08-1986 te Sneek op 79-jarige leeftijd. Echtgenote van Johannes van der Wal.
Gehuwd te Wijmbritseradeel met Johannes van der WAL. Echtgenoot van Dieuwke de Bruin.
   7. 
Grietje de BRUIN, geboren op 12-02-1910, overleden op 27-03-2003 op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hotze de BOER, geboren op 15-10-1910, overleden op 19-09-1993 op 82-jarige leeftijd.

 
IX.99    Hein de BRUIN, geboren op 11-05-1873 te Folsgare, overleden op 26-01-1953 te Sneek op 79-jarige leeftijd. Echtgenoot van Fedje Rienstra, later van Willemke Hofstra. Zoon van
Albert de BRUIN (zie VIII.87) en Jantje RIENSTRA.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 04-06-1898 te Wijmbritseradeel met Fedje RIENSTRA, 23 jaar oud, geboren op 01-11-1874 te Oosthem, overleden op 21-07-1901 te Nijland op 26-jarige leeftijd. Echtgenote van Hein de Bruin. Dochter van
Fedde RIENSTRA en Sibbeltje ten KATE.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 18-05-1907 te Wijmbritseradeel met Willemke HOFSTRA, 41 jaar oud, geboren op 20-11-1865 te Winsum, overleden op 13-02-1948 te Medemblik op 82-jarige leeftijd. Echtgenote van Hein de Bruin. Dochter van Abe Ages HOFSTRA en Grietje Sijtses LEIJENAAR.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Albert de BRUIN, geboren op 26-03-1899 te Nijland, overleden op 06-11-1986 te Sneek op 87-jarige leeftijd. Echtgenoot van Geeske Posthuma.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-09-1928 te Wijmbritseradeel met Geeske POSTHUMA, 27 jaar oud, geboren op 01-01-1901 te Langweer, overleden op 13-12-1986 te Sneek op 85-jarige leeftijd. Echtgenote van Albert de Bruin. Dochter van Sjouke POSTHUMA en Jeltje de ROOS.
   2. 
Fedde de BRUIN, geboren op 15-02-1901 te Nijland, overleden op 12-08-1901 te Nijland, 178 dagen oud.

 
IX.117    Klaas de BRUIN, geboren op 09-02-1881 te Sijbrandaburen, overleden op 25-08-1960 te Amsterdam op 79-jarige leeftijd. Echtgenoot van Hermina Scharwachter. Later van Maria Johanna Kempers en
van Pieternella Johanna Schrader. Zoon van AEde de BRUIN (zie VIII.104) en Tjitske KUIPER.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 18-02-1904 te Amsterdam, gescheiden na 9 jaar huwelijk op 16-09-1913 te Amsterdam van Hermina SCHARWACHTER, geboren op 21-07-1881 te Amsterdam. Echtgenote van Klaas de Bruin.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 25-03-1915 te Amsterdam met Maria Johanna KEMPERS, 28 jaar oud, geboren op 07-08-1886 te Amsterdam, overleden op 14-12-1930 te Amsterdam op 44-jarige leeftijd. Echtgenote van Klaas de Bruin.
Gehuwd (3) op 50-jarige leeftijd op 11-06-1931 te Amsterdam met Pieternella Johanna SCHRADER, 39 jaar oud, geboren op 01-04-1892 te Amsterdam, overleden op 06-02-1973 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd, 3de Echtgenote van Klaas de Bruin. Ze was weduwe van Cornelis Paulus van
Woudenberg, overleden op 13-10-1918. Dochter van Joannes Matteas SCHRADER en Pieternella de BLOM.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Margaretha Christina de BRUIN, geboren op 24-12-1904 te Amsterdam, overleden op 03-11-1982 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd. Echtgenote van Jan Titsing.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-04-1929 te Amsterdam met Jan TITSING, 28 jaar oud, geboren op 23-10-1900 te Amsterdam, overleden op 20-12-1981 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd. Echtgenoot van Margaretha Christina de Bruin.

Uit het tweede huwelijk:
   2. 
Nicolaas de BRUIN (zie X.101).

 
IX.123    Evert de BRUIN, geboren op 25-07-1886 te Warga, overleden op 17-05-1956 te Enschede op 69-jarige leeftijd. Echtgenoot van Trijntje Alberts. Zoon van AEde de BRUIN (zie VIII.104) en Tjitske KUIPER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21-02-1919 te Lonneker met Trijntje ALBERTS, 28 jaar oud, geboren op 26-12-1890 te Hellendoorn, overleden op 19-03-1954 te Enschede op 63-jarige leeftijd. Echtgenote van Evert de Bruin. Dochter van Hendrik ALBERTS en Johanna Margaretha HAMEKA.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Ede Johan de BRUIN (zie X.103).
   2. 
Johanna Margaretha de BRUIN, geboren op 02-01-1927 te Enschede, overleden op 15-12-1927 te Enschede, 347 dagen oud.

 
IX.125    Atte de BRUIN, geboren op 14-01-1888 te Sneek, overleden op 14-04-1951 te Enschede op 63-jarige leeftijd. Echtgenoot van Margje Molenkamp. Zoon van AEde de BRUIN (zie VIII.104) en Tjitske KUIPER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-04-1917 te Lonneker met Margje MOLENKAMP, 27 jaar oud, geboren op 24-04-1890 te Steenwijkerwold, overleden op 08-04-1951 te Enschede op 60-jarige leeftijd. Echtgenote van Atte de Bruin. Dochter van Wolter MOLENKAMP en Jantien BULT.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Klaas de BRUIN (zie X.106).
   2. 
Tjitske de BRUIN, geboren te Lonneker. Echtgenote van Albert Lawrence Fisher.
Gehuwd te Enschede met Albert Lawrence FISHER, geboren te Portsmouth Hampshire. Echtgenoot van Tjitske de Bruin. Zoon van William George FISHER en Elles Maud Mary PRICE.
   3. 
Geertje de BRUIN, geboren te Lonneker. Echtgenote van Jan Hendrik Hollink.
Gehuwd te Enschede met Jan Hendrik HOLLINK. Echtgenoot van Geertje de Bruin.
   4. 
Hendrik de BRUIN, geboren op 20-07-1926 te Enschede, overleden op 24-02-1927 te Enschede, 219 dagen oud.

 
IX.141    Hein de BRUIN, geboren op 22-09-1883 te IJlst, overleden op 11-07-1951 te Drachten op 67-jarige leeftijd. Echtgenoot van Catharina Pietersma. Zoon van Oene de BRUIN (zie VIII.108) en Klaaske NAGEL.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-05-1910 te Smallingerland met Catharina PIETERSMA, 27 jaar oud, geboren op 27-04-1883 te Westergeest. Echtgenote van Hein de Bruin. Dochter van Jacob PIETERSMA en Johanna van der VEEN.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Johanna de BRUIN, geboren te Drachten.
   2. 
Oene de BRUIN, geboren op 23-06-1914 te Drachten, overleden op 17-09-1922 te Leeuwarden op 8-jarige leeftijd.
   3. 
Jakob de BRUIN (zie X.115).

 
IX.143    Hein de BRUIN, visser, geboren op 27-11-1876 te Sneek, overleden op 12-04-1941 te Sneek op 64-jarige leeftijd, zoon van Hessel de BRUIN (zie VIII.110) en Geertje SCHUURMANS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-07-1901 te Sneek met Wilhelmina ZOETHOUT, 23 jaar oud, geboren op 09-09-1877 te Sneek. Echtgenote van Hein de Bruin. Dochter van Age ZOETHOUT en Cornelia SMITS.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hessel de BRUIN (zie X.117).
   2. 
Cornelia de BRUIN, geboren op 11-08-1903 te Sneek, overleden op 17-08-1903 te Sneek, 6 dagen oud.

 
IX.145    Johannes de BRUIN, geboren op 30-11-1878 te Sneek, overleden op 05-05-1935 te Sneek op 56-jarige leeftijd. Echtgenoot van Aafke Wiersma. Zoon van Hessel de BRUIN (zie VIII.110) en Geertje SCHUURMANS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-07-1902 te Workum met Aafke WIERSMA, 25 jaar oud, geboren op 30-04-1877 te Workum, overleden op 16-12-1934 te Sneek op 57-jarige leeftijd. Echtgenote van Johannes de Bruin. Dochter van Siemon WIERSMA en Gerkjen VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hessel de BRUIN (zie X.120).

 
IX.152    Hein de BRUIN, geboren op 19-10-1876 te Sneek, overleden op 21-03-1958 te Leiden op 81-jarige leeftijd. Echtgenoot van Cornelia Elisabeth Maria Westendorp. Zoon van Sake de BRUIN (zie VIII.115) en Sipkje de JONG.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 06-04-1909 te Nijmegen met Cornelia Elisabeth Maria WESTENDORP, 26 jaar oud, geboren op 06-04-1883 te Velsen. Echtgenote van Hein de Bruin. Dochter van Cornelis WESTENDORP en Maria Christine Amalia van KRIEKEN.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Herman de BRUIN (zie X.122).

 
IX.164    Hendrikus de BRUIN, koopman, geboren op 31-12-1884 te Harlingen, overleden op 03-08-1955 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd. Echtgenoot van Janna van der Plaats. Zoon van Simon de BRUIN (zie VIII.126) en Wilhelmina van der ZEE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1909 te Harlingen met Janna van der PLAATS, 23 jaar oud, geboren op 12-12-1885 te Almenum. Echtgenote van Hendrikus de Bruin. Dochter van Pieter van der PLAATS en Woutertje VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Wietske Wilhelmina de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van G. B. Leijerweert.
Gehuwd te Rotterdam met G.B. LEIJERWEERT. Echtgenoot van Wietske Wilhelmina de Bruin.
   3. 
Wilhelmina Johanna Louise de BRUIN, geboren te Rotterdam. Echtgenote van H. Roskamp.
Gehuwd te Rotterdam met H ROSKAMP. Echtgenoot van Wilhelmina Johanna Louise de Bruin.

 
IX.166    Wabe de BRUIN, geboren op 10-05-1886 te Harlingen, overleden op 04-08-1959 te Leeuwarden op 73-jarige leeftijd. Echtgenoot van Martzen Hobma. Zoon van Simon de BRUIN (zie VIII.126) en Wilhelmina van der ZEE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-04-1911 te Mullheim a.d. Rhein (Dld.) met Martzen HOBMA, 18 jaar oud, geboren op 21-03-1893 te Westhem, overleden op 21-07-1974 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd. Echtgenote van Wabe de Bruin. Dochter van Jan HOBMA en Gatske van der ZEE.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Wilhelmina Katharina de BRUIN, geboren op 16-08-1912 te Mullheim (Dld.), overleden op 07-11-2004 te Leeuwarden op 92-jarige leeftijd.
   2. 
Gatske de BRUIN, geboren op 17-04-1916 te Leeuwarden, overleden op 20-01-1934 te Leeuwarden op 17-jarige leeftijd.

 
IX.168    Hermanus de BRUIN, geboren op 06-03-1888 te Harlingen, overleden op 17-12-1939 te Harlingen op 51-jarige leeftijd. Echtgenoot van Hinke de Jong. Zoon van Simon de BRUIN (zie VIII.126) en Wilhelmina van der ZEE.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1912 te Franeker met Hinke de JONG, 21 jaar oud, geboren op 20-10-1890 te Berlikum, overleden op 12-02-1973 te Harlingen op 82-jarige leeftijd. Echtgenote van Hermanus de Bruin. Dochter van Bauke de JONG en Maaike van der VLIET.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Maaike de BRUIN, geboren op 02-08-1914 te Harlingen, overleden op 01-03-1993 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd. Echtgenote van Lubbertus Frans Rijpstra.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-01-1936 te Franeker met Lubbertus Frans RIJPSTRA, 23 jaar oud, geboren op 21-01-1912 te Franeker, overleden op 14-01-1972 te Groningen op 59-jarige leeftijd. Echtgenoot van Maaike de Bruin. Zoon van Johannes RIJPSTRA en Klara Maria van den BERG.
   3. 
Wilhelmina de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van ..... van de Haring.
Gehuwd met van de HARING.
   4. 
Lamberta Maria de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van Pieter Doodeman. Later van Anthon Westerlaken.
Gehuwd (1) met Pieter DOODEMAN, geboren op 31-08-1903 te Heerhugowaard, overleden op 17-09-1960 te Leeuwarden op 57-jarige leeftijd. Echtgenoot van Lamberta Maria de Bruin.
Gehuwd (2) met Anthon WESTERLAKEN. Echtgenoot van Lamberta Maria de Bruin.
   5. 
Baukje de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van Ynte Martinus Faber.
Gehuwd te Leeuwarden met Ynte Martinus FABER, 24 jaar oud, geboren op 11-11-1923, overleden op 30-12-1987 te Heemskerk op 64-jarige leeftijd. Echtgenoot van Baukje de Bruin.

 
IX.170    Gerrit de BRUIN, geboren op 06-09-1889 te Harlingen, overleden op 02-03-1973 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd. Echtgenoot van Anna Zeinstra. Zoon van Simon de BRUIN (zie VIII.126) en Wilhelmina van der ZEE.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-09-1913 te Harlingen met Anna ZEINSTRA, 21 jaar oud, geboren op 06-02-1892, overleden op 08-05-1979 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd. Echtgenote van Gerrit de Bruin. Dochter van Willem ZEINSTRA en Geertruida de HAAN.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Wilhelmina Geertruida de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenote van Gerrit Woelderink.
Gehuwd te Amsterdam met Gerrit WOELDERINK, 25 jaar oud, geboren op 26-09-1914 te Amsterdam, overleden op 22-12-1979 te Purmerend op 65-jarige leeftijd. Echtgenoot van Wilhelmina Geertruida de Bruin.
   2. 
Geertruida de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenote van Jan Meidert Kramer.
Gehuwd te Amsterdam met Jan Meidert KRAMER, 24 jaar oud, geboren op 24-08-1918, overleden op 21-03-1987 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd. Echtgenoot van Geertruida de Bruin. Zoon van Jan Meidert KRAMER en C BONTE.

 
IX.172    Hendrikus de BRUIN, geboren op 09-03-1891 te Harlingen. Madagascar. Zoon van Simon de BRUIN (zie VIII.126) en Wilhelmina van der ZEE.
Echtgenote is Pauline BACCHI, 19 jaar oud, geboren op 25-02-1910 te Ambohibe, overleden op 18-03-1942 op 32-jarige leeftijd. Echtgenote van Hendrikus de Bruin.
Echtgenote is Florine PYRAME, 3e Echtgenote van Hendrikus de Bruin.
Gehuwd (3) met Soarilina, overleden op 10-02-1929. Echtgenote van Hendrikus de Bruin.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Theresia de BRUIN, geboren te Morombe. Echtgenote van Henri Marivier. 7 kinderen ,zie Henri Marivier.
Gehuwd met Henri MARIVIER, geboren te Cap. St. Jacques. Echtgenoot van Theresia de Bruin. Ze hebben 7 kinderen: Jean Pierre, Yves,
Jacques, Solange, Claudia, Lolita en Sonia.
   2. 
Simon de BRUIN, geboren op 24-08-1932 te Morombe, overleden op 14-08-1975 te Ankazoabo-Sud op 42-jarige leeftijd.
   3. 
Nelly de BRUIN, geboren te Beroroha. Echtgenote van Andre Booz. 10 kinderen, zie Andre Booz.
Echtgenoot is Andre BOOZ. Echtgenoot van Nelly de Bruin. Ze hebben 10 kinderen:Andrea Veronique,
Laure Nadia, Bruno Pierre, Lucia Gabrielle, Elisabeth Vivienne, Luc Daniel,
Pauline Florentine, Simeon Zacharie, Simone Eva en Lydia Nathalie.
   4. 
Simone de BRUIN, geboren op 10-05-1936 te Beroroha, overleden op 03-08-1941 te Beroroha op 5-jarige leeftijd.
   5. 
Bruno de BRUIN (zie X.156).
   6. 
Wilhelmina Blandine Raymonde de BRUIN, geboren te Beroroha. Echtgenote van Charles Andre.
Echtgenoot is Charles ANDRE, geboren te Tulear. Echtgenoot van Wilhelmina Blandine Raymonde de Bruin. Ze hebben 8 kinderen:
Jean Francois (de Bruin), Robert Christian, Coffin, Joeffe, Josianne, Annick, Dominique en Jean Luc.

Uit het tweede huwelijk:
   7. 
? de BRUIN. Er zou een kind geboren zijn uit het huwelijk Hendrikus de Bruin en
Florine Pyrame.

Uit het derde huwelijk:
   8. 
Maria de BRUIN, geboren te Morondava, waarschijnlijk niet gehuwd, heeft 3 kinderen die de achternaam De Bruin
mee krijgen.
   9. 
Wilhelmina de BRUIN.
   10. 
Henri de BRUIN, is gehuwd en zou een dochter hebben.

 
IX.181    Simen Petrus de BRUIN, geboren op 02-11-1898 te Harlingen, overleden op 10-12-1961 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd. Echtgenoot van Margaretha Zeegers. Zoon van Simon de BRUIN (zie VIII.126) en Wilhelmina van der ZEE.
Gehuwd met Margaretha ZEEGERS, geboren op 01-07-1899 te Rotterdam, overleden op 10-08-1968 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd. Echtgenote van Simen Petrus de Bruin. Dochter van Johannes ZEEGERS.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Margaretha de BRUIN, geboren te Rotterdam. Echtgenote van W. Lagrand.
Gehuwd met W LAGRAND. Echtgenoot van Margaretha de Bruin.
   2. 
Simen Hein de BRUIN (zie X.165).
   3. 
Johannes de BRUIN, geboren te Rotterdam.
   4. 
Maria de BRUIN, geboren te Rotterdam. Echtgenote van G. Rebers.
Gehuwd met G REBERS, geboren op 30-01-1936, overleden op 20-12-1985 op 49-jarige leeftijd. Echtgenoot van Maria de Bruin.

 
IX.187    Hein de BRUIN, exportslager, geboren op 08-02-1892 te Harlingen, overleden op 14-11-1970 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd. Echtgenoot van Margaretha Johanna Gaarman. Later van Gatske Wolbers. Zoon van Gerrit de BRUIN (zie VIII.128) en Anna STOOTMAN.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 27-05-1918 te Haskerland met Margaretha Johanna GAARMAN, 25 jaar oud, geboren op 06-11-1892 te Joure, overleden op 13-04-1919 te Bedburg Dld. op 26-jarige leeftijd. Echtgenote van Hein de Bruin. Dochter van Christiaan Hendrikus GAARMAN en Maria ADAMS.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 16-05-1922 te Franeker met Gatske WOLBERS, 27 jaar oud, geboren op 12-01-1895 te Hitzum, overleden op 28-08-1987 te Leeuwarden op 92-jarige leeftijd, 2de Echtgenote van Hein de Bruin. Dochter van Durk WOLBERS en Janke de BOER.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Anna Maria de BRUIN, geboren 1919 te Kirchherten Dld. Overleden op 17-07-1919 te Harlingen.

Uit het tweede huwelijk:
   2. 
Gerrit Johannes de BRUIN, geboren op 14-02-1923 te Franeker, overleden op 27-02-1943 te Oranienburg Dld. op 20-jarige leeftijd.
   3. 
Durk Teake de BRUIN (zie X.172).
   4. 
Anna Juliana de BRUIN, geboren op 25-05-1925 te Franeker, overleden op 19-06-1991 te Leeuwarden op 66-jarige leeftijd. Echtgenote van Louis Marinus Gout.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-03-1952 te Leeuwarden met Louis Marinus GOUT, 31 jaar oud, geboren op 06-03-1920 te Groningen, overleden op 13-12-1990 op 70-jarige leeftijd.
   5. 
Janke Lolkje de BRUIN, geboren te Franeker.
   6. 
Johannes Theodorus de BRUIN, geboren te Franeker, tweeling met Janke Lolkje.
   7. 
Louise Elisabeth de BRUIN, geboren te Schinveld. Echtgenote van Rien Wiersma.
Gehuwd te Leeuwarden met Rien WIERSMA, geboren te Bolsward.

 
IX.190    Johannes de BRUIN, geboren op 23-02-1893 te Harlingen, overleden op 05-09-1937 te Sneek op 44-jarige leeftijd, begraven te Harlingen. Echtgenoot van Theodora Rooswinkel. Zoon van Gerrit de BRUIN (zie VIII.128) en Anna STOOTMAN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-06-1922 te Harlingen met Theodora ROOSWINKEL, 29 jaar oud, geboren op 27-06-1892 te Harlingen, overleden op 01-05-1977 te Harlingen op 84-jarige leeftijd, begraven te Harlingen, dochter van Jacobus Cornelus ROOSWINKEL en Aaltje de LANGE.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Alida Petronella de BRUIN, geboren op 22-08-1923 te Harlingen, overleden op 14-12-2006 te Harlingen op 83-jarige leeftijd. Echtgenote van J.J. Krol. (rijwielhandelaar te Harlingen.).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-07-1950 te Harlingen met Jan Josef KROL, rijwielhandelaar, overleden op 16-06-1989.
   2. 
Anna Suzanna de BRUIN, geboren te Harlingen.
   3. 
   4. 
   5. 
Johanna Josephina de BRUIN, geboren te Halingen. Echtgenote van T. Galama.
Gehuwd te Harlingen met Tommas GALAMA.
   6. 
Juliana Maria de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van D. Koster.
Gehuwd te Harlingen met Dirk KOSTER.

 
IX.201    Leo Albertus de BRUIN, geboren op 30-03-1892 te Harlingen, overleden op 22-08-1969 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd. Echtgenoot van Johanna Jacoba Rustenmeyer. Zoon van Hendrikus de BRUIN (zie VIII.130) en Hylkje GRONDSTRA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-08-1914 te Amsterdam met Johanna Jacoba RUSTENMEYER, 21 jaar oud, geboren op 27-09-1892 te Den Helder, overleden op 27-04-1974 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd. Echtgenote van Leo Albertus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Cornelis de BRUIN (zie X.195).
   3. 
Helena de BRUIN, geboren op 13-10-1919 te Amsterdam, overleden op 22-08-1969 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd. Echtgenote van Stefanus Martinus Maria Haug.
Gehuwd te Amsterdam met Stefanus Martinus Maria HAUG, geboren te Amsterdam. Echtgenoot van Helena de Bruin.
   4. 
Maria Agatha de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenote van Franciscus Alphonsus Clarijs.
Gehuwd te Amsterdam met Franciscus Alphonsus CLARIJS, 28 jaar oud, geboren op 20-06-1920 te Amsterdam, overleden op 07-01-1972 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd. Echtgenoot van Maria Agatha de Bruin. Zoon van Jhannes Franciscus CLARIJS en Maria Catharina van GANZEN.

 
IX.214    Petrus Simon de BRUIN, geboren op 04-02-1890 te Harlingen, overleden op 13-06-1930 te Harlingen op 40-jarige leeftijd, begraven te Harlingen. Echtgenoot van Sijtske Cornel. Zoon van Simon Harmens de BRUIN (zie VIII.137) en Martsen Pieters LANGEDIJK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-07-1915 te Harlingen met Sijtske CORNEL. Echtgenote van Petrus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Martha Alida de BRUIN, geboren op 05-05-1916 te Harlingen, overleden op 01-03-1934 te Harlingen op 17-jarige leeftijd, begraven te Harlingen.
   2. 
   3. 
Jacoba Hiske de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van Guillaume Franciscus van Deursen.
Echtgenoot is Guillaume Franciscus van DEURSEN. Echtgenoot van Jacoba Hiske de Bruin.
   4. 
Geertruida Martiniana de BRUIN, geboren op 26-12-1919 te Harlingen, overleden op 10-06-1920 te Harlingen, 167 dagen oud.
   5. 
   6. 
Hiske Theodora de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van Jurjan Kuurstra.
Gehuwd te Franeker met Jurjan KUURSTRA. Echtgenoot van Hiske Theodora de Bruin.
   7. 
Geertruida Maria Catharina de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van Jeele Sijtsma.
Gehuwd te Franeker met Jelle SIJTSMA. Echtgenoot van Geertruida Maria Catharina de Bruin.
   8. 
Dorothea Helena de BRUIN, geboren op 01-03-1928 te Harlingen, overleden op 30-03-1945 te Leeuwarden op 17-jarige leeftijd.

 
IX.216    Hermanus de BRUIN, geboren op 15-12-1892 te Harlingen, overleden op 14-05-1958 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, begraven op 19-05-1958 te Amsterdam, zoon van Simon Harmens de BRUIN (zie VIII.137) en Martsen Pieters LANGEDIJK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-07-1919 te Amsterdam met Maria MOESTER, 23 jaar oud, geboren op 17-12-1895 te Koog aan de Zaan, overleden op 17-08-1977 te Bennebroek op 81-jarige leeftijd. Echtgenote van Hermanus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Martha de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenote van Johannes Antonius Maria Tempelaars.
Gehuwd te Amsterdam met Johannes Antonius Maria TEMPELAARS. Echtgenoot van Martha de Bruin. Zoon van Adrianus Leatimus TEMPELAARS en Petronella Johanna BROEDERS.
   2. 
   3. 
   4. 
Maria Catharina de BRUIN, geboren op 20-08-1925 te Amsterdam, overleden op 02-11-2000 te Haarlem op 75-jarige leeftijd.
   5. 

 
IX.222    Theodorus de BRUIN, geboren op 19-08-1897 te Harlingen, overleden op 09-07-1926 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd. Echtgenoot van Maria Woutera van Wegen. Zoon van Simon Harmens de BRUIN (zie VIII.137) en Martsen Pieters LANGEDIJK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-08-1920 te Amsterdam met Maria Woutera van WEGEN, 23 jaar oud, geboren op 23-02-1897 te Amsterdam, overleden op 23-04-1967 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd. Echtgenote van Theodorus de Bruin. Dochter van Hendrik van WEGEN en Klaasje BOKKERS.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Clasina Woutera de BRUIN, geboren op 03-08-1922 te Amsterdam, overleden op 08-04-1928 te Amsterdam op 5-jarige leeftijd.
   3. 
   4. 

 
IX.224    Hermanus de BRUIN, geboren op 14-06-1887 te Harlingen, overleden op 05-10-1935 te Almenum op 48-jarige leeftijd. Echtgenoot van Liskjen Yntema. Zoon van Lolke de BRUIN (zie VIII.141) en Hermina HOVENIER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-05-1912 te Wymbritseradeel met Liskjen YNTEMA, 24 jaar oud, geboren op 27-08-1887 te Tjerkwerd, overleden op 05-01-1975 te Harlingen op 87-jarige leeftijd. Echtgenote van Hermanus de Bruin. Dochter van Bonte YNTEMA en Jacoba MULDER.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Lolke de BRUIN, geboren op 07-08-1913 te Almenum, overleden op 28-11-1972 te Melbourne op 59-jarige leeftijd. Naar Australie 27-3-1948.
   2. 
Jacoba de BRUIN, geboren op 15-05-1916 te Almenum, overleden op 30-01-2007 te Noordbergum op 90-jarige leeftijd.
   3. 
Hermina de BRUIN, geboren op 18-09-1917 te Almenum, overleden op 04-11-1918 te Almenum op 1-jarige leeftijd.
   4. 
Bonifacius de BRUIN (zie X.233).
   5. 
Jan de BRUIN (zie X.235).
   6. 
Hermina de BRUIN, geboren te Almenum. Echtgenote van Dominicus J. Wetting.
Echtgenoot is Dominicus J WETTING. Echtgenoot van Hermina de Bruin.

 
IX.226    Joannes de BRUIN, geboren op 29-11-1889 te Harlingen, overleden op 16-02-1954 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd. Echtgenoot van Jeanne Hendrina Maria Poelsma. Zoon van Lolke de BRUIN (zie VIII.141) en Hermina HOVENIER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-05-1919 te Leeuwarden met Jeanne Henderina Maria POELSMA, 24 jaar oud, geboren op 10-05-1894 te Leeuwarden, overleden op 16-10-1981 te Heerenveen op 87-jarige leeftijd. Echtgenote van Joannes de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hendrina de BRUIN, geboren op 28-02-1920, overleden op 18-08-1994 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-08-1994 te Goutum.
   2. 
Hermina de BRUIN. Echtgenote van M. Hoekstra.
Echtgenoot is Mattheus Titus HOEKSTRA, 25 jaar oud, geboren op 22-07-1920 te Leeuwarden, overleden op 11-01-2002 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd. Echtgenoot van Hermina de Bruin.
   3. 
Lodewijk de BRUIN (zie X.242).
   4. 
Anna de BRUIN, geboren op 04-03-1924 te Workum of Makkum, overleden op 04-06-1926 te Workum op 2-jarige leeftijd, verdronken.
   5. 
Geertruida Hendrina de BRUIN, geboren op 25-04-1925 te Workum, overleden op 11-01-2004 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd. Echtgenote van Siep Witteveen.
Echtgenoot is Siep WITTEVEEN. Echtgenoot van Geertruida Hendrina de Bruin.
   6. 
Franciscus de BRUIN (zie X.248).
   7. 
Anna de BRUIN, geboren te Workum. Echtgenote van Bouke Altenburg.
Echtgenoot is Bouke ALTENBURG. Echtgenoot van Anna de Bruin.
   8. 
Juliana de BRUIN, geboren te Leeuwarden.
   9. 
Herman de BRUIN (zie X.253).
   10. 
Elizabeth Emilia de BRUIN, geboren op 18-11-1931 te Leeuwarden, overleden op 16-01-1990 te Rijen op 58-jarige leeftijd. Echtgenote van Adrianus Josephus Kerkhof.
Gehuwd met Adrianus Josephus KERKHOF, militair, overleden op 30-09-1977. Echtgenoot van Elizabeth Emilia de Bruin.

 
IX.230    Hermanus Antonius de BRUIN, geboren op 22-01-1889 te Harlingen, overleden op 09-02-1966 te Duiven op 77-jarige leeftijd. Echtgenoot van Maria Catharine Bijl. Later met Sophia Maria Assendelft. Zoon van Hein de BRUIN (zie VIII.143) en Janke ZEINSTRA.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 03-07-1911 te Sneek met Maria Catharina BIJL, 21 jaar oud, geboren op 06-07-1889 te Sneek, overleden op 06-04-1957 te Haarlem op 67-jarige leeftijd. Echtgenote van Hermanus Antonius de Bruin.
Gehuwd (2) op 69-jarige leeftijd op 01-10-1958 te IJsselstein met Sophia Maria ASSENDELFT, 61 jaar oud, geboren op 22-11-1896 te Bennebroek, overleden 10-1984 te Santpoort, 2e echtgenote van Hermanus Antonius de Bruin.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Juliana Maria de BRUIN, kloosterzuster, geboren te Harlingen.
   2. 
Electa Maria de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van Christianus Joannes Maria Maas.
Gehuwd te Velsen met Christianus Joannes Maria MAAS, geboren te Wijk aan Zee en Duin. Echtgenoot van Electa Maria de Bruin. Zoon van Christianus Gerardus MAAS en Johanna Christina SPRUYT.
   3. 
Hein de BRUIN, priester, geboren op 14-03-1916 te Harlingen, overleden op 27-06-1967 te Harderwijk op 51-jarige leeftijd.

 
IX.233    Johannes Hendrikus de BRUIN, slagersknecht/stoker, geboren op 01-10-1890 te Harlingen, overleden op 20-04-1957 te Den Haag op 66-jarige leeftijd. Echtgenoot van Sophia Maria Egink. Later van Anna Maria Schouten. Vertrokken op 31-7-1919 naar N.O. Indie, zoon van Hein de BRUIN (zie VIII.143) en Janke ZEINSTRA.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 24-11-1920 te Rijswijk ZH met Sophia Maria EGINK, 24 jaar oud, geboren op 21-03-1896 te Utrecht, overleden op 04-10-1946 te Den Haag op 50-jarige leeftijd. Echtgenote van Johannes Hendrikus de Bruin.
Gehuwd (2) te Castricum met Anna Maria SCHOUTEN, geboren op 15-09-1894 te Limmen, 2e Echtgenote van Johannes Hendrikus de Bruin.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Juliana Johanna Maria de BRUIN, geboren te Batavia Ned. Indie.
   2. 
Wilhelm de BRUIN, priester, geboren te Rijswijk, 17-12-1945 naar Valkenburg-Houthem.
   3. 
Hein Maria de BRUIN (zie X.263).
   4. 
Johanna Theresia Maria de BRUIN, geboren te 's Gravenhage. Echtgenote van Slierendrecht. Vertrokken naar Perth Australie.
De naam Slierendrecht is daar aangepast in Sleer.
Gehuwd met SLIERENDRECHT. Echtgenoot van Ankie de Bruin.
   5. 
Margaretha Maria de BRUIN, geboren te 's Gravenhage. Echtgenote van Christianus de Bruijn.
Echtgenoot is Christianus de BRUIJN. Echtgenoot van Margretha de Bruin.

 
IX.248    Harmen de BRUIN, geboren op 21-08-1897 te Harlingen, overleden op 28-01-1971 te Amersfoort op 73-jarige leeftijd. Echtgenoot van Wypkje de Haan. Later van Anna Sophia Beckers. Zoon van Albertus de BRUIN (zie VIII.147) en Elizabeth GERRITSMA.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 22-02-1922 te Franeker met Wypkje de HAAN, 24 jaar oud, dienstmeid, geboren op 26-08-1897 te Franeker, overleden op 15-01-1963 te Amersfoort op 65-jarige leeftijd. Echtgenote van Harmen de Bruin. Dochter van Augustinus de HAAN en Sytske PIETERSMA.
Gehuwd (2) te Amersfoort met Anna Sophia BECKERS, geboren te Hilversum, 2e Echtgenote van Harmen de Bruin.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Albertus de BRUIN, geboren op 19-11-1922 te Groningen, overleden op 31-12-1944 te Hooff Dld. op 22-jarige leeftijd.
   2. 
Augustinus de BRUIN (zie X.270).
   3. 
   4. 
Elisabeth Anna Maria de BRUIN, geboren te Groningen. Echtgenote van H. Huurdeman.
Echtgenoot is H HUURDEMAN. Echtgenoot van Elisabeth Anna Maria de Bruin.
   5. 
Hermanus de BRUIN (zie X.276).
   6. 
Stephanus de BRUIN, geboren op 03-07-1931 te Groningen, overleden op 04-07-1931 te Groningen, 1 dag oud.
   7. 
   8. 
Maria Margeretha de BRUIN, geboren te Groningen. Echtgenote van Martinus Peters.
Echtgenoot is Martinus PETERS. Echtgenoot van Maria Margartha de Bruin.
   9. 
Theresia Jeanne de BRUIN, geboren te Groningen. Echtgenote van Petrus Franciscus Fluitsma.
Gehuwd te Amersfoort met Petrus Franciscus FLUITSMA, geboren te Lonneker. Echtgenoot van Theresia Jeanne de Bruin.
   10. 
Caecilia Hermina de BRUIN, geboren 30-3-1926? te Groningen. Echtgenote van Matthias Susanna Groenhuijsen.
Gehuwd te Amersfoort met Matthias Susanna GROENHUIJSEN, geboren te Amersfoort. Echtgenoot van Cecillia Hermina de Bruin.

 
IX.253    Petrus de BRUIN, geboren op 11-04-1901 te Harlingen, overleden op 24-12-1971 te Rijswijk op 70-jarige leeftijd. Echtgenoot van Johanna Wilhelmina Antonette van Wijk. Zoon van Albertus de BRUIN (zie VIII.147) en Elizabeth GERRITSMA.
Gehuwd te 's Gravenhagen met Johanna Wilhelmina Antonetta van WIJK, geboren te 's Gravenhagen. Echtgenote van Petrus de Bruin. Dochter van Adrianus van WIJK en Maria Adriana PERSOON.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Elisabeth Hermina de BRUIN, geboren te Rijswijk. Echtgenote van Alf de Beer.
Gehuwd te Rijswijk met Alf de BEER. Echtgenoot van Elisabeth Hermina de Bruin. Zoon van A.P.J. de BEER en C.J. de WOLF.
   2. 
   3. 
Maria Wilhelmina de BRUIN, geboren te 's Gravenhage. Echtgenote van A.G.J. de Beer.
Gehuwd te Rijswijk met A.G.J. de BEER. Echtgenoot van Maria Wilhelmina de Bruin. Zoon van A.P.J. de BEER en C.J. de WOLF.
   4. 
Anna Margaretha de BRUIN, geboren te 's Gravenhage. Echtgenote van Johannes Bernardus Maria Langbein.
Gehuwd te Rijswijk met Johannes Bernardus Maria LANGBEIN, geboren te Voorburg. Echtgenoot van Anna Margaretha de Bruin. Zoon van Willem Johannes Jacobus LANGBEIN en Alida Johanna SCHEELINGS.
   5. 
Michael Simon de BRUIN, geboren te 's Gravenhage. Echtgenoot van Johanna Maria Boon.
Gehuwd te Rijswijk met Johanna Maria BOON, geboren te Amsterdam. Echtgenote van Michael Simon de Bruin. Dochter van Jacob BOON en Petronella Johanna Frederica CUNTZ.
   6. 
Agnes Louise de BRUIN, geboren te 's Gravenhage.
   7. 
Bernadette Helena de BRUIN, geboren te 's Gravenhage.
   8. 
Paulus Adrianus de BRUIN, geboren te 's Gravenhage.
   9. 

 
IX.255    Simon de BRUIN, geboren op 12-01-1905 te Harlingen, peetoom was Lolke de Bruin. Overleden op 06-03-1955 te Breda op 50-jarige leeftijd. Echtgenoot vanMaria Margaretha de Boer. Zoon van Albertus de BRUIN (zie VIII.147) en Elizabeth GERRITSMA.
Gehuwd te Vlagtwedde met Maria Margaretha de BOER, geboren te Terapel. Echtgenote van Simon de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hillena Adelheid Maria de BRUIN, geboren te Vught. Echtgenote van Jozefius Lourentius de Bever.
Gehuwd te Vught met Jozefius Lourentius de BEVER. Echtgenoot van Hillena Adelheid Maria de Bruin.
   2. 
Albertus Johannes Maria de BRUIN, geboren op 06-05-1935 te Vught, overleden op 29-07-1958 te Tilburg op 23-jarige leeftijd, verkeersongeval.
   3. 
Elisabeth Wilhelmina Maria de BRUIN, geboren te Vught.
   4. 
   5. 
Maria Anna Catharina de BRUIN, geboren te Vught. Echtgenote van Piet de Jong.
Gehuwd te Vught met Piet de JONG, overleden 1974. Echtgenoot van Maria Anna Catharina de Bruin.
   6. 

 
IX.257    Rintje de BRUIN, metaaldraaier, geboren op 20-10-1901 te Bolsward, overleden op 28-11-1986 te Apeldoorn op 85-jarige leeftijd. Echtgenoot van Trijntje Brattinga. Zoon van Simon de BRUIN (zie VIII.156) en Johanna Aleida NIEHOFF.
Gehuwd te Bolsward met Trijntje BRATTINGA, geboren te Westhem. Echtgenote van Rintje de Bruin. Dochter van Feye BRATTINGA en Reinskje LIPPES.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Simon Wilhelmus de BRUIN, geboren op 23-10-1930 te Apeldoorn, helft van een Tweeling. Overleden op 24-01-1931 te Apeldoorn, 93 dagen oud.
   2. 
   3. 
   4. 
Johanna Adelheid Regina de BRUIN, geboren te Apeldoorn. Echtgenote van J.A. van Dijk.
Echtgenoot is J.A. van DIJK. Echtgenoot van Johanna Adelheid Regina de Bruin.

 
IX.259    Hendrik de BRUIN, geboren op 18-09-1903 te Bolsward, overleden op 02-01-1990 te Bolsward op 86-jarige leeftijd. Echtgenoot van Siebregje Hobma. Zoon van Simon de BRUIN (zie VIII.156) en Johanna Aleida NIEHOFF.
Echtgenote is Siebregje HOBMA. Echtgenote van Hendrik de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Joukje Francisca de BRUIN, geboren op 23-10-1930 te Bolsward, overleden op 20-12-1981 te Vlissingen op 51-jarige leeftijd. Echtgenote van Geert Oirschot.
Echtgenoot is Geert OIRSCHOT, geboren te Vlissingen. Echtgenoot van Joukje Francisca de Bruin.
   2. 
   3. 
Obe de BRUIN (zie X.324).
   4. 
Adelheid Maria Anthonia de BRUIN, geboren te Bolsward. Echtgenote van Matheus Houben.
Gehuwd met Matheus HOUBEN, geboren te Bolsward. Echtgenoot van Adelheid Maria Anthonia de Bruin.

 
IX.261    Herman Jan de BRUIN, geboren op 02-02-1909 te Bolsward, overleden op 10-12-1985 te Leeuwarden op 76-jarige leeftijd. Echtgenoot van Henderina Maria Jorna, later van Arendje Steinfort. Zoon van Simon de BRUIN (zie VIII.156) en Johanna Aleida NIEHOFF.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 28-06-1933 te Leeuwarden, gescheiden na 3 jaar huwelijk op 25-09-1936 te Leeuwarden van Henderina Maria JORNA, geboren op 19-02-1912 te Leeuwarden, overleden op 10-01-2005 te Harmelen op 92-jarige leeftijd, 1e Echtgenote van Herman Jan de Bruin. Dochter van Henderikus JORNA en Johanna Maria PRINS.
Gehuwd (2) te Leeuwarderadeel met Arendje STEINFORT, geboren te Leeuwarderadeel, 2e Echtgenote van Herman Jan de Bruin.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Henderikus Simon de BRUIN, geboren te Leeuwarden.

Uit het tweede huwelijk:
   2. 
Herman Johann Friedrich de BRUIN, geboren te Leeuwarderadeel.

 
IX.270    Hieltje de BRUIN, horlogemaker, geboren op 20-11-1903 te Bolsward, overleden op 24-05-1941 te Harlingen op 37-jarige leeftijd. Echtgenoot van Agatha Berndina Johanna Zeinstra. Zoon van Ype de BRUIN (zie VIII.162) en Sijtske van der ZEE.
Gehuwd te Harlingen met Agatha Berndina Johanna ZEINSTRA, geboren te Harlingen. Echtgenote van Hieltje de Bruin. Dochter van Hermanus Richardus ZEINSTRA en Joukje Boukje van der SCHUIT.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Joukje Houkje de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van Jan Kingma. Naar Australie in 1958.
Gehuwd te Harlingen met Jan KINGMA, geboren te Harlingen. Echtgenoot van Joukje Houkje de Bruin.
   3. 
Cecilia Julia de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van Jan Groeneveld. Naar Australie in 1961.
Gehuwd te Den Haag met Jan GROENEVELD. Echtgenote van Cecilia Julia de Bruin.

 
X.3    Bouwe de VRIES, geboren op 26-06-1892 te Lemsterland, overleden op 17-07-1942 te Lemsterland op 50-jarige leeftijd, zoon van Jan de VRIES (zie IX.8) en Grietje ROUWKEMA.
Gehuwd met Helena Elisabeth van SOESTERBERGEN, geboren op 01-02-1890, overleden op 21-02-1965 op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Adrianus Jan de VRIES, geboren op 30-05-1921, overleden op 30-12-1998 op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met Aaltje KLEIN HORSMAN, geboren 1923, overleden op 13-06-1993.

 
X.8    Dirk Rintjes De VRIES, geboren op 29-01-1887, overleden op 05-10-1975 op 88-jarige leeftijd, echtgenoot van Geertje Brouwer. Zoon van Bouwe Dirks De VRIES (zie IX.14) en Wiebigje J DONKERS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-05-1913 te West Stellingwerf met Geertje BROUWER, 22 jaar oud, geboren op 24-08-1890, overleden op 24-09-1979 op 89-jarige leeftijd, echtgenote van Dirk Rintjes de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Bouwe De VRIES (zie XI.3).
   2. 
Geertje De VRIES, geboren op 22-10-1919, overleden op 15-09-1980 te Wolvega op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jacob BRANDENBURG.

 
X.12    Jette De VRIES, geboren op 28-10-1891 te West Stellingwerf, overleden op 16-08-1963 te Heerenveen op 71-jarige leeftijd. Echtgenoot van Boukje Rinzema. Zoon van Bouwe Dirks De VRIES (zie IX.14) en Wiebigje J DONKERS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-04-1917 te West Stellingwerf met Boukje RINZEMA. Echtgenote van Jette de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Wiebigje De VRIES. Echtgenote van ?.... de Vries.
Gehuwd met ? de VRIES. Echtgenoot van Wiebigje de Vries.
   2. 
Aukje De VRIES. Echtgenote van Joop Zwanenburg.
Gehuwd met Joop ZWANENBURG. Echtgenoot van Aukje de Vries.

 
X.14    Pieter De VRIES, slager te wolvega, geboren op 16-01-1898 te West Stellingwerf. Echtgenoot van Aaltje Flokstra. Zoon van Bouwe Dirks De VRIES (zie IX.14) en Wiebigje J DONKERS.
Gehuwd met Aaltje FLOKSTRA, geboren op 02-12-1899 te West Stellingwerf, overleden op 28-12-1979 op 80-jarige leeftijd. Echtgenote van Pieter de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Folkert De VRIES. Verongelukt met motor.

 
X.18    Hendrik Peter De VRIES, veehandelaar, geboren op 05-04-1889 te Scherpenzeel, overleden op 29-03-1951 te Langelille op 61-jarige leeftijd. Echtgenoot van Annette L.H. de Lange. Zoon van Peter Dirks De VRIES (zie IX.19) en Klaasje Hendriks OOSTERHOFF.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-04-1916 te Kuinre met Annette Jacoba Hillegonda de LANGE, 25 jaar oud, geboren op 23-04-1891 te Blankenham, overleden op 26-03-1976 te Emmen op 84-jarige leeftijd. Echtgenote van Hendrik Peter de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Klaasje Fettje De VRIES, geboren op 19-07-1921, overleden op 31-08-1937 te Munnekeburen op 16-jarige leeftijd. Aan T.B.C.

 
X.24    Dirk Peter De VRIES, veehandelaar, geboren op 30-01-1902 te Scherpenzeel, overleden op 01-01-1972 te Wolvega op 69-jarige leeftijd. Echtgenoot van Elisabeth Smit. Zoon van Peter Dirks De VRIES (zie IX.19) en Klaasje Hendriks OOSTERHOFF.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1926 te West Stellingwerf met Elisabeth SMIT, 22 jaar oud, geboren op 25-04-1904 te Munnekeburen, overleden op 28-02-1987 te Wolvega op 82-jarige leeftijd. Echtgenote van Dirk Peter de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Peter De VRIES (zie XI.15).
   2. 
Klaas De VRIES (zie XI.17).
   3. 
Freerk Jan De VRIES (zie XI.19).

 
X.30    Johannes de VRIES, straatmaker/klompenmaker, geboren op 06-11-1894 te Sloten, overleden op 22-10-1966 te Haarlem op 71-jarige leeftijd, zoon van Sietze Kerstes de VRIES (zie IX.29) en Ybeltje de BOER.
Gehuwd met Neeltje van BEENEN, geboren op 14-09-1895 te Sloten, overleden op 31-07-1953 te Sneek op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Ybeltje de VRIES, geboren te Sloten.
Echtgenoot is H de JONG. Echtgenoot van Ybeltje de Vries.
   2. 
Willem de VRIES, geboren te Sloten.

 
X.32    Sytse SIETSMA/SIJSMA, schipper, geboren op 26-04-1901 te Oosterzee/Bantega, op een schip. Overleden op 09-02-1964 te Oosterzee op 62-jarige leeftijd. Schipper bij de firma Kuipers te Oosterzee. Zoon van Wouter SIETSMA/SIJSMA (zie IX.51) en Sybertje HOOGLAND.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-05-1927 te Lemmer met Roelofje KUIPERS, 23 jaar oud, geboren op 15-02-1904 te Oosterzee, overleden op 23-01-1983 te Gorinchem op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Wopke SIETSMA/SIJSMA, geboren op 12-12-1931 te Oosterzee, overleden op 11-01-1968 te Beilen op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd 13-6-19?? te Beilen met Hendrikje BROUWER. Echtgenote van Wopke Sijsma.
   3. 
   4. 
Siebrigje SIETSMA/SIJSMA, geboren te Oosterzee. Echtgenote van Jan Corstiaan Blankers.
Gehuwd te Lemmer met Corstiaan BLANKERS, geboren te Veen. Echtgenoot van Siebrigje Sijsma.

 
X.34    Feike SIETSMA/SIJSMA, geboren op 02-05-1902 te Bantega, overleden op 24-06-1974 te Lemmer op 72-jarige leeftijd, begraven te Lemmer, zoon van Wouter SIETSMA/SIJSMA (zie IX.51) en Sybertje HOOGLAND.
Gehuwd 1927 met Boukje AKKERMAN, geboren op 24-04-1905, overleden op 31-01-1972 te Lemmer op 66-jarige leeftijd, begraven te Lemmer.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Margje SIETSMA/SIJSMA, geboren op 27-10-1929 te Oosterzee, overleden op 03-07-1994 te Lemmer op 64-jarige leeftijd, begraven te Lemmer.
Gehuwd met Johannes BANGMA.
   3. 
Siebrigje SIETSMA/SIJSMA, geboren te Oosterzee.
Gehuwd te Lemmer met Willem Alfred Frederik LEMSTRA, 25 jaar oud, geboren op 29-12-1935 te Lemmer, overleden op 15-08-2008 te Heerenveen op 72-jarige leeftijd.

 
X.42    Sytze SIETSMA/SIJSMA, geboren te Idskenhuizen. Echtgenoot van Sybetje Kraak. Zoon van Sikke SIETSMA/SIJSMA (zie IX.56) en Geelte VISSER.
Gehuwd met Sybetje KRAAK, geboren te Sloten. Echtgenote van Sytze Sijsma.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Jeltje SIETSMA/SIJSMA, geboren te Idskenhuizen. Echtgenote van J Mulder.
Gehuwd te Doniawerstal met Jan MULDER. Echtgenoot van Jeltje Sijsma.
   2. 
   3. 
Geeltje SIETSMA/SIJSMA, geboren te Idskenhuizen. Echtgenote van Gosse de Jong.
Gehuwd met Gosse de JONG. Echtgenoot van Geeltje Sijsma.
   4. 
Saapke SIETSMA/SIJSMA, geboren te St. Nicolaasga. Echtgenoten van Johan Bouma.
Echtgenoot is Johan BOUMA. Echtgenoot van Saapke Sijsma.

 
X.56    Lambertus SIETSMA/SIJSMA, makelaar, geboren op 29-08-1910 te Tiel, overleden op 19-08-1994 te Tiel op 83-jarige leeftijd. Echtgenoot van Pieterdina de Jong. Zoon van Sjoerd SIETSMA/SIJSMA (zie IX.64) en Maria GROENHUIZEN.
Gehuwd met Pieternella de JONG, geboren op 21-08-1913 te zuidhorn, overleden op 20-12-2004 te Doorn op 91-jarige leeftijd. Echtgenote van Lambertus Sijsma.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Sjoerd SIETSMA/SIJSMA, geboren op 12-06-1937 te Tiel, overleden op 11-06-1945 te Tiel op 7-jarige leeftijd. Samen met neefje Sjoerd Sijsma z.v. Ate Sijsma, laat oorlogsslachtoffer.
   2. 
Riena SIETSMA/SIJSMA.
Gehuwd met SCHULLER.
   3. 
Pieterdina Jantina SIETSMA/SIJSMA.
Gehuwd met Gerardus PLOOS van AMSTEL.
   4. 
Marian SIETSMA/SIJSMA.
Gehuwd met OGGEL.
   5. 
Ane SIETSMA/SIJSMA (zie XI.53).
   6. 

 
X.58    Ate SIETSMA/SIJSMA, makelaar, geboren op 10-01-1912 te Tiel, overleden op 03-10-1996 te Maurik op 84-jarige leeftijd. Echtgenoot van Lena Koorneef. Zoon van Sjoerd SIETSMA/SIJSMA (zie IX.64) en Maria GROENHUIZEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-10-1936 te Tiel met Lena KOORNEEF, 24 jaar oud, geboren op 12-09-1912 te Vlaardingen, overleden op 20-04-2001 te Maurik op 88-jarige leeftijd. Echtgenote van Ate Sijsma.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Sjoerd SIETSMA/SIJSMA, geboren op 30-09-1937 te Tiel, overleden op 11-06-1945 te Tiel op 7-jarige leeftijd. Samen met neefje Sjoerd Sijsma z.v. Lambertus Sijsma, na oorlogs slachtoffer.
   2. 
Maria Jacoba SIETSMA/SIJSMA, geboren te Tiel. Echtgenote van Hendrik Pieter Leenhouts.
Gehuwd te Tiel met Hendrik Pieter LEENHOUTS. Echtgenoot van Maria Jacoba Sijsma.
   3. 
   4. 
   5. 
   6. 
Jacoba Maria SIETSMA/SIJSMA, geboren te Tiel. Echtgenote van Johannes Hoekstra.
Gehuwd met Johannes HOEKSTRA. Echtgenoot van Jacoba Maria Sijsma.

 
X.60    Hette SIETZEMA, geboren op 30-08-1923 te Lemmer, overleden op 01-07-1974 te Wijk bij Duurstede op 50-jarige leeftijd, begraven op 05-07-1974 te Wijk bij Duurstede. Echtgenoot van Baukje Schipper. Zoon van Tiemen Rintjes SIETZEMA (zie IX.72) en Jantje van 't MEER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-04-1944 te Lemmer met Baukje SCHIPPERS, 17 jaar oud, geboren op 23-02-1927 te Oosterzee, overleden op 19-10-2003 te Joure op 76-jarige leeftijd. Echtgenote van Hette Sietsma.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Willem SIETZEMA (zie XI.69).
   3. 
Keimpe SIETZEMA (zie XI.71).
   4. 

 
X.62    Keimpe SIETZEMA, kapper, geboren te Lemmer. Echtgenoot van Sjoerdtje van der Horst. Zoon van Tiemen Rintjes SIETZEMA (zie IX.72) en Jantje van 't MEER.
Gehuwd te Lemmer met Sjoerdtje van der HORST, 28 jaar oud, kapster, geboren op 01-07-1923 te Lemmer, overleden op 21-01-1993 te Sneek op 69-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-01-1993 te Heerenveen. Echtgenote van Keimpe Sietsma. Dochter van Gerardus van der HORST en Geertje van der LINDE.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Gerardus SIETZEMA (zie XI.75).

 
X.66    Hein de BRUIN, schrijver, geboren op 22-03-1899 te IJlst, overleden op 10-06-1947 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd, echtgenoot van Trijntje Neij. Zoon van Gerben de BRUIN (zie IX.82) en Antje BIJLSMA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-06-1922 te Ameland met Trijntje NEIJ, 22 jaar oud, geboren op 21-01-1900 te Ameland, overleden op 03-01-1972 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd. Echtgenote van Hein de Bruin. Dochter van Klaas NEIJ en Catharina MANJE.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Antje de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenote van P. Alberts.
Gehuwd te Amsterdam met P ALBERTS. Echtgenoot van Antje de Bruin.
   2. 
Catharina de BRUIN, geboren te Amsterdam.
   3. 
Theodora Florentina de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenote van E.J. Nieuwenhuis.
Gehuwd te Amsterdam met E.J. NIEUWENHUIJS. Echtgenoot van Theodora Florentine de Bruin.
   4. 
Gerda Klazina de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenote van F. Laanstra.
Gehuwd te Amsterdam met F LAANSTRA. Echtgenoot van Gerda Klazine de Bruin.
   5. 
Elly de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenote van D. van de Boogaard.
Gehuwd te Amsterdam met D van de BOOGAARD. Echtgenoot van Elly de Bruin.

 
X.72    Albert de BRUIN, geboren op 05-03-1893 te Tjerkwerd, overleden op 08-11-1939 te Achtkarspelen op 46-jarige leeftijd. Echtgenoot van Aaltje Meijer. Zoon van Gerben de BRUIN (zie IX.91) en Aaltje de JONG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-05-1918 te Wonseradeel met Aaltje MEIJER, 26 jaar oud, geboren op 11-09-1891 te Grootgast. Echtgenote van Albert de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Froukje de BRUIN, geboren te Rijssen.
Gehuwd met Lieuwe VISSER.
   2. 
Gerben de BRUIN (zie XI.88).
   3. 
Aaltje de BRUIN, geboren te Achtkarspelen.
Gehuwd met Mindert MEYER.
   4. 
Willem de BRUIN (zie XI.92).
   5. 
Feike de BRUIN (zie XI.94).

 
X.80    Douwe de BRUIN, geboren op 12-06-1901 te Tjerkwerd, overleden op 18-09-1990 te (Frankrijk) op 89-jarige leeftijd, zoon van Gerben de BRUIN (zie IX.91) en Aaltje de JONG.
Gehuwd met Gabrielle BIE. Echtgenote van Douwe de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Germaine de BRUIN, geboren te frankrijk.
   2. 
Albert de BRUIN, geboren te Frankrijk, echtgenoot van Pierrette Noel. Hebben 2 kinderen.
Gehuwd met Pierrette NOEL. Echtgenote van Albert de Bruin.
   3. 
Simone de BRUIN, geboren te Frankrijk.
   4. 
Andree de BRUIN, geboren te Frankrijk. Echtgenote van Pierre Noel.
Gehuwd met Pierre NOEL. Echtgenoot van Andree de Bruin.
   5. 
Jean-Claude de BRUIN, geboren te Frankrijk. Echtgenoot van Jonine Dayen. Hebben 3 kinderen.
Gehuwd met Jonine DAYEN. Echtgenote van Jean Claude de Bruin.
   6. 
Gilbert de BRUIN (zie XI.104).

 
X.82    Ate de BRUIN, geboren op 11-08-1903 te Tjerkwerd, overleden op 22-03-1962 te begraven Huizum op 58-jarige leeftijd, zoon van Gerben de BRUIN (zie IX.91) en Aaltje de JONG.
Echtgenote is Dora FABER.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Frans G de BRUIN (zie XI.106).
   2. 
A (Alie?) de BRUIN.
   3. 
G (Gerben?) Sj. de BRUIN.
Gehuwd met R van ZOMEREN.
   4. 
Sjoerd de BRUIN.
   5. 
Feike de BRUIN.

 
X.101    Nicolaas de BRUIN, geboren op 04-11-1921 te Amsterdam, overleden op 07-04-1986 te Amstelveen op 64-jarige leeftijd. Echtgenoot van Maria Petronella Seeder. Zoon van Klaas de BRUIN (zie IX.117) en Maria Johanna KEMPERS.
Gehuwd te Amsterdam met Maria Petronella SEEDER, geboren te Amsterdam. Echtgenote van Nicolaas de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Marijke de BRUIN, geboren te Amsterdam.

 
X.103    Ede Johan de BRUIN, geboren op 24-01-1920 te Enschede, overleden op 04-01-1990 te Enschede op 69-jarige leeftijd. Echtgenoot van Lammigje Wink. Zoon van Evert de BRUIN (zie IX.123) en Trijntje ALBERTS.
Gehuwd te Meppel met Lammigje WINK, geboren te Meppel. Echtgenote van Ede Johan de Bruin. Dochter van Klaas WINK en Annigje SCHONEWILLE.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Trijntje de BRUIN, geboren te Enschede.
Gehuwd te Enschede met Johannis van HEEMST, geboren te Rotterdam. Echtgenoot van Trijntje de Bruin. Zoon van Johannis Willem van HEEMST en Geertruida Maria THOONSEN.
   2. 
Klaas de BRUIN (zie XI.116).

 
X.106    Klaas de BRUIN, geboren te Lonneker. Echtgenoot van Maria Noordhuis. Zoon van Atte de BRUIN (zie IX.125) en Margje MOLENKAMP.
Gehuwd te Enschede met Maria NOORDHUIS, geboren te Zevenbergen. Echtgenote van Klaas de Bruin. Dochter van Hendrikus NOORDHUIS en Maria Tanneke THOLENAARS.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Margje de BRUIN, geboren te Enschede. Echtgenote van Bert Robaard.
   2. 
Maria Tanneke de BRUIN, geboren te Enschede. Echtgenote van Arend Jan Gerberink.
   3. 
Klaas de BRUIN (zie XI.120).

 
X.115    Jakob de BRUIN, geboren op 01-04-1918 te Drachten, overleden op 27-06-2000 te Smallingerland op 82-jarige leeftijd. Echtgenoot van Engeltje Venema. Zoon van Hein de BRUIN (zie IX.141) en Catharina PIETERSMA.
Gehuwd te Smallingerland met Engeltje VENEMA, geboren te Smallingerland. Echtgenote van Jakob de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Engeltje Jacoba de BRUIN, geboren te Smallingerland.
   2. 
Hein Oene de BRUIN, geboren te Smallingerland.

 
X.117    Hessel de BRUIN, geboren op 03-08-1902 te Sneek, overleden op 28-04-1960 te Wageningen op 57-jarige leeftijd. Echtgenoot van Akke Trijntje Krikke. Zoon van Hein de BRUIN (zie IX.143) en Wilhelmina ZOETHOUT.
Gehuwd te Heerenveen met Akke Trijntje KRIKKE, geboren te Aengwirden. Echtgenote van Hessel de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hein Gerben de BRUIN, geboren te Franeker.
   2. 
Trijntje Wilhelmina de BRUIN.

 
X.120    Hessel de BRUIN, geboren op 23-01-1904 te Sneek, overleden op 01-12-1951 te Sneek op 47-jarige leeftijd. Echtgenoot van Elizabeth Wiersma. Zoon van Johannes de BRUIN (zie IX.145) en Aafke WIERSMA.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-04-1935 te Sneek met Elizabeth WIERSMA, 31 jaar oud, geboren op 05-03-1904 te Sneek, overleden op 13-01-1978 te Sneek op 73-jarige leeftijd. Echtgenote van Hessel de Bruin. Dochter van Hylke WIERSMA en Lolkje DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Johannes de BRUIN (zie XI.126).
   2. 
Hylke de BRUIN (zie XI.128).

 
X.122    Herman de BRUIN, landbouw attache, geboren op 04-05-1913 te Leeuwarden, overleden op 23-03-1989 te Bilthoven op 75-jarige leeftijd. Echtgenoot van Anna Geertruida Huckriede. Woonde maart 1958 in Caracas
Venezuela. Zoon van Hein de BRUIN (zie IX.152) en Cornelia Elisabeth Maria WESTENDORP.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-05-1941 te Enschede met Anna Geertruida HUCKRIEDE, 27 jaar oud, geboren op 15-03-1914 te Enschede, overleden op 13-12-1989 te Arnhem op 75-jarige leeftijd. Echtgenote van Herman de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hein de BRUIN (zie XI.130).
   2. 
Dolf de BRUIN (zie XI.132).
   3. 
Kees de BRUIN, geboren te Leiden.
Gehuwd met Raelene ? Echtgenote van Kees de Bruin.
   4. 
Fenneke de BRUIN, geboren te Lower Hutt N. Zeeland.
Gehuwd te Roozendaal met Dirk Andries van STRATEN. Echtgenoot van Fenneke de Bruin.

 
X.124    Simon Petrus de BRUIN, geboren op 21-02-1910 te Harlingen, overleden op 24-11-1986 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd. Echtgenoot van Frieda Everaerts. Zoon van Hendrikus de BRUIN (zie IX.164) en Janna van der PLAATS.
Gehuwd te Rotterdam met Frieda EVERAERTS, geboren te Oostereinde (Belgie). Echtgenote van Simon Petrus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Paulina Georgina de BRUIN, geboren te Rotterdam. Echtgenote van Antoon Batenburg.
Gehuwd te Rotterdam met Antoon BATENBURG, geboren te Rotterdam. Echtgenoot van Paulina Georgina de Bruin. Zoon van Gerardus Antonius BATENBURG en Margaretha Sophia LUCAS.
   2. 
Hendrikus de BRUIN, geboren te Rotterdam.
   3. 

 
X.132    Simen Bauke de BRUIN, geboren op 07-04-1913 te Harlingen, overleden op 19-11-1979 te Harlingen op 66-jarige leeftijd. Echtgenoot van Wietske Wassenaar. Zoon van Hermanus de BRUIN (zie IX.168) en Hinke de JONG.
Gehuwd te Het Bildt met Wietske WASSENAAR, geboren te Het Bildt. Echtgenote van Simen Bauke de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Elisabeth de BRUIN, geboren te Harlingen.
   2. 
Herman de BRUIN, geboren te Harlingen.
   3. 
Thea de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van ........ Eisinga.

 
X.156    Bruno de BRUIN, geboren op 18-12-1938 te Beroroha Mada, overleden op 15-08-1993 te Aborono Made op 54-jarige leeftijd. Echtgenoot van Sya?. Heeft meerdere relaties. Zoon Andre heeft als moeder Bernadette Razanabololona. Hij huwd Siza Suzanne *1948. Tijdens dit huwelijk heeft hij ook bij een amdere vrouw kinderen. Zoon van Hendrikus de BRUIN (zie IX.172) en Pauline BACCHI.
Gehuwd (1) met Suzanne SYA?/SIZA? Geboren 1948 ? te Analameky Madagascar. Echtgenote van Bruno de Bruin.
Gehuwd (2), kinderen vanaf 1963.
Gehuwd (3) met ? ? onbekende relatie van Bruno de Bruin *1938 Madagascar.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Soja Rolland de BRUIN (zie XI.153).
   2. 
Pauline de BRUIN, geboren te Ankazoabo-sud Madagascar.
   3. 
Rio de BRUIN (zie XI.156).
   4. 
Soa Yollande de BRUIN, geboren te Ankazoabo-sud Madagascar.
Gehuwd met Claude RAVELISON.
   5. 
Claudia L de BRUIN, geboren te Ankazoabo-sud Madagascar.
Gehuwd 1996 ? Echtgenoot is Jean Jacques Fernand RAMAMONJISOA.
   6. 
Viviane de BRUIN, geboren te Ankazoabo-sud Madagascar.
   7. 
Dama Donald de BRUIN (zie XI.162).

Uit het derde huwelijk:
   8. 
Lydia De BRUIN, geboren te Isoanala Madagascar, haar moeder heeft buitenechtelijke relatie met Bruno de Bruin *1938.
   9. 
James De BRUIN, moeder heeft een buiten echtelijke relatie met Bruno de Bruin *1938.
   10. 
Fanja de BRUIN, geboren te Ankazoabo-sud Madagascar.
   11. 
Brutto de BRUIN, geboren te Tulear Madagascar.

Kinderen:
   12. 
Andre de BRUIN (zie XI.146).

 
X.165    Simen Hein de BRUIN, geboren te Rotterdam. Echtgenoot van Frederika Petronella Ras. Zoon van Simen Petrus de BRUIN (zie IX.181) en Margaretha ZEEGERS.
Echtgenote is Frederika Petronella RAS, geboren te Amsterdam. Echtgenote van Simen Hein de Bruin. Dochter van Hendrik RAS en Petronella SMIT.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Els de BRUIN, geboren te Rotterdam.
   2. 
Loes de BRUIN, geboren te Rotterdam. Echtgenote van Werner B. Gellekom.
Gehuwd te Franeker met Werner B GELLEKOM. Echtgenoot van Loes de Bruin.

 
X.172    Durk Teake de BRUIN, geboren te Franeker. Echtgenoot van Maria Johanna Kleyne. Zoon van Hein de BRUIN (zie IX.187) en Gatske WOLBERS.
Gehuwd te Vught met Maria Johanna KLEYNE, 20 jaar oud, geboren op 01-01-1930 te Vught, overleden ..-5-2004 te leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Huberdina Johanna de BRUIN, geboren te Leeuwarden. Echtgenote van Franciscus Anthonius Hendrikus Jansen.
Gehuwd te Leeuwarden met Franciscus Anthonius Hendrikus JANSEN, geboren te Leeuwarden. Echtgenoot van Huberdina Johanna de Bruin.
   2. 
Godefrieda Lamberta Louisa de BRUIN, geboren te Leeuwarden. Echtgenote van Willem Gramberg.
Gehuwd te Ferwerd met Willem GRAMBERG, geboren te Rotterdam. Echtgenoot van Godefrieda Lambertha Louisa de Bruin.

 
X.183    Jacobus Cornelis de BRUIN, militair, geboren op 28-05-1926 te Harlingen, overleden op 24-08-1986 te Emmen op 60-jarige leeftijd. Echtgenoot van Cornelia Elizabeth Potters. Later van Maria Esselina
Berdina Sunder en van Hennie Jantje Berends. Zoon van Johannes de BRUIN (zie IX.190) en Theodora ROOSWINKEL.
Gehuwd (1) te Rotterdam met Cornelia Elizabeth POTTERS, geboren te Rotterdam.
Gehuwd (2) te Rotterdam met Maria Esselina Berdina van SUNDER, geboren te Amsterdam.
Gehuwd (3) te Assen met Hennie Jantje BERENDS, geboren te Sleen.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Petrus de BRUIN (zie XI.171).
   2. 
Johannes de BRUIN (zie XI.174).
   3. 
Elizabeth Cornelia de BRUIN, geboren te Rotterdam.
Gehuwd (1) te Rotterdam met John BOSENS, geboren te Rotterdam, 1e Echtgenoot van Elizabeth Cornelia de Bruin.
Gehuwd (2) te Zwolle met Albert Jan van der KOLK, geboren te Zwolle. Echtgenoot van Elizabeth Cornelia de Bruin.

Uit het tweede huwelijk:
   4. 
Arnold de BRUIN, geboren te Velsen.

 
X.187    Gerrit Hein de BRUIN, geboren op 29-12-1927 te Harlingen, overleden op 25-01-2003 te Bolsward op 75-jarige leeftijd, zoon van Johannes de BRUIN (zie IX.190) en Theodora ROOSWINKEL.
Gehuwd te Geleen met Maria Clara LEUNISSEN, geboren te Schinveld.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hubertina Josephina Margaretha (Margaret) de BRUIN, geboren te Geleen.
Gehuwd met STEENBAKKER.
   2. 
   3. 

 
X.193    Hendrikus Nicolaas de BRUIN, monteur/bankwerker, geboren op 07-11-1915 te Amsterdam, overleden op 07-05-1992 te Heemskerk op 76-jarige leeftijd. Echtgenoot van Johanna Maria Schrama. Zoon van Leo Albertus de BRUIN (zie IX.201) en Johanna Jacoba RUSTENMEYER.
Gehuwd te Amsterdam met Johanna Maria SCHRAMA, geboren te Amsterdam (Sloten). Echtgenote van Hendrikus Nicolaas de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Catharina Maria de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenote van Andre van der Hoven.
Gehuwd te Amsterdam. Volgens PK gehuwd op 18-12-1973. Echtgenoot is Andre van der HOVEN. Echtgenoot van Catharina Maria de Bruin.

 
X.195    Cornelis de BRUIN, geboren op 30-04-1917 te Amsterdam, overleden op 13-03-1987 te Uithoorn op 69-jarige leeftijd. Echtgenoot van Hendrika Maria de Boer. Zoon van Leo Albertus de BRUIN (zie IX.201) en Johanna Jacoba RUSTENMEYER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-06-1942 te Amsterdam met Hendrika Maria de BOER, 24 jaar oud, geboren op 10-12-1917 te Amsterdam, overleden op 25-05-1967 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd. Echtgenote van Cornelis de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Johanna Jacoba Maria de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenote van ? Houtkooper.
Gehuwd met HOUTKOOPER. Echtgenoot van Johanna Jacoba Maria de Bruin.
   2. 

 
X.202    Lambertus Johannes de BRUIN, geboren op 08-11-1917 te Harlingen, overleden op 12-09-1947 te Utrecht op 29-jarige leeftijd. Echtgenoot van Helena Henrietta van de Haagen. Zoon van Petrus Simon de BRUIN (zie IX.214) en Sijtske CORNEL.
Gehuwd te Batavia N.O.I. Echtgenote is Helena Henrietta van de HAAGEN, geboren te Batavia. Echtgenote van Lambertus Johannes de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Cecilia Martha Maria de BRUIN, geboren te Batavia.
   2. 
Euphrasia Johanna Maria de BRUIN, geboren te Batavia.

 
X.207    Simon Herman Petrus de BRUIN, geboren op 27-10-1922 te Harlingen, overleden op 21-01-2007 te Harderwijk op 84-jarige leeftijd. Echtgenoot van Martha Maria van der Linden. Zoon van Petrus Simon de BRUIN (zie IX.214) en Sijtske CORNEL.
Gehuwd te Utrecht met Martha Maria van der LINDEN. Echtgenote van Simon Herman Petrus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Anna Maria de BRUIN, geboren te Utrecht.
Gehuwd te Heerhugowaard met Cees van de BURG. Echtgenoot van Anna Maria de Bruin.
   2. 
Monique Simone de BRUIN, geboren te Utrecht.
   3. 
Alexander Petrus Lambertus de BRUIN, geboren te Utrecht.

 
X.216    Antonius Johannes de BRUIN, geboren op 28-12-1921 te Amsterdam, overleden op 25-02-1999 te Uithoorn op 77-jarige leeftijd. Echtgenoot van Adriana Maria Schoof. Zoon van Hermanus de BRUIN (zie IX.216) en Maria MOESTER.
Gehuwd te Amsterdam met Adriana Maria SCHOOF, geboren te Rotterdam. Echtgenote van Antonius Johannes de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Maria Francina de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenote van ...... Lanting.
Gehuwd te Uithoorn met F.A. LANTING. Echtgenoot van Maria Francina de Bruin.
   2. 
Fred de BRUIN (zie XI.202).
   3. 
Antonius Hermanus de BRUIN, geboren te Amsterdam.

 
X.218    Simon Petrus de BRUIN, geboren te Amsterdam, overleden te heiloo. Echtgenoot van Hariette Josefine Staal. Zoon van Hermanus de BRUIN (zie IX.216) en Maria MOESTER.
Gehuwd te Amsterdam met Hariette Josefine STAAL, geboren te Amsterdam. Echtgenote van Simon Petrus de Bruin. Dochter van Willem Jan STAAL en Johanna Aleida STEENMAN.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Maria Johanna de BRUIN, geboren te Haarlemmermeer. Echtgenote van Rien Boterman.
Gehuwd te Haarlem met Rien BOTERMAN. Echtgenoot van Maria Johanna de Bruin.
   2. 
Herman de BRUIN, geboren te Haarlemmermeer.
   3. 
Wilhelmus Petrus de BRUIN, geboren te Haarlem.
   4. 
Rene de BRUIN, geboren te Haarlemmermeer.
   5. 
Ronald Josephius de BRUIN, geboren te Haarlem.

 
X.221    Petrus Theodorus de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenoot van Rosalina Roelofsma. Zoon van Hermanus de BRUIN (zie IX.216) en Maria MOESTER.
Gehuwd te Amsterdam met Rosalina ROELOFSMA. Echtgenote van Petrus Theodorus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Lidwina de BRUIN, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met Bertus Brands.
   2. 
Willibrordus de BRUIN, geboren te Amsterdam.
   3. 
Carla de BRUIN, geboren te Amsterdam.
   4. 
Paulus de BRUIN, geboren te Amsterdam.
   5. 
Moniek de BRUIN, geboren te Amsterdam.

 
X.223    Simon Herman de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenoot van Hendrika Johanna Papemeijer. Zoon van Theodorus de BRUIN (zie IX.222) en Maria Woutera van WEGEN.
Gehuwd te Amsterdam met Hendrika Johanna PAPEMEIJER, geboren te Amsterdam. Echtgenote van Simon Herman de Bruin. Dochter van Hendrikus Johannes PAPEMEIJER en Geertruida Elisabeth RUIZENDAAL.
Uit dit huwelijk:
   1. 

 
X.226    Henderikus Johannes de BRUIN, geboren op 24-02-1925 te Amsterdam, overleden op 02-06-2005 te West Bourne Park(Australie) op 80-jarige leeftijd. Echtgenoot van Hilary Winefred Fitzpatrick. Zoon van Theodorus de BRUIN (zie IX.222) en Maria Woutera van WEGEN.
Gehuwd te Perth West Australie met Hilary Winifred FITZPATRICK. Echtgenote van Henderikus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Andrew de BRUIN, geboren te Wollongong.
   2. 
Clare de BRUIN, geboren te Wollongong.
   3. 
Helen Anne de BRUIN, geboren te Wollongong.
   4. 
Damian de BRUIN, geboren te Wollongong.
   5. 
Hilary Jane de BRUIN, geboren te Wollongong.

 
X.228    Petrus Willem de BRUIN, geboren op 24-02-1926 te Amsterdam, overleden 2003 te ,Australie. Echtgenoot van Henriette Paula Johanna Maria van Esch. Zoon van Theodorus de BRUIN (zie IX.222) en Maria Woutera van WEGEN.
Gehuwd te Wellington met Henriette Paula Johanna Maria van ESCH, geboren te Den Bosch. Echtgenote van Petrus Willem de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Paul William Ferdinand de BRUIN, geboren te Albany.
   3. 
Kevin Henk de BRUIN (zie XI.228).

 
X.233    Bonifacius de BRUIN, geboren op 19-07-1922 te Almenum, overleden op 14-08-2007 te it Heidenskip (Workum) op 85-jarige leeftijd. Echtgenoot van Margaretha H. van der Heide. Zoon van Hermanus de BRUIN (zie IX.224) en Liskjen YNTEMA.
Gehuwd met Margaretha H van der HEIDE. Echtgenote van Bonifacius de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Margaretha Maria Gerarda de BRUIN, geboren op 02-07-1948 te Harlingen, overleden ..-11-1998. Echtgenote van Tenke Bouma.
Gehuwd te Workum met Teake BOUMA. Echtgenoot van Margaretha M.G. de Bruin.
   2. 
Elisabeth Maria Gerarda de BRUIN, geboren te Harlingen.
   3. 
Hillegonda Jacoba Gerarda de BRUIN, geboren op 02-06-1952 te Harlingen, overleden 1995 te Leeuwarden. Echtgenote van Bram Brouwer.
Gehuwd met Bram BROUWER, geboren 25-08-19--. Echtgenoot van Hillegona J.G. de Bruin.
   4. 
   5. 
   6. 
Gerlaca Frederika Gerarda de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van Fekke de Jong.
Gehuwd met Fekke de JONG, geboren te Workum. Echtgenoot van Gelaca F.G. de Bruin.
   7. 
Hubertus Franciscus Johannes de BRUIN, geboren op 13-05-1957 te Harlingen, overleden op 05-02-1985 op 27-jarige leeftijd.
   8. 

 
X.235    Jan de BRUIN, geboren op 06-06-1923 te Almenum, overleden op 06-11-1974 te Harlingen op 51-jarige leeftijd. Echtgenoot van Catharina Hiemstra. Zoon van Hermanus de BRUIN (zie IX.224) en Liskjen YNTEMA.
Gehuwd te Franekeradeel met Catharina HIEMSTRA. Echtgenote van Jan de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Apolonia Agatha Maria de BRUIN, geboren te Almenum.
   2. 
   3. 
Nammele Jacobus de BRUIN, geboren te Harlingen.
   4. 
   5. 
   6. 
Elisabeth Jacoba Maria de BRUIN, geboren te Almenum. Echtgenote van Tjerk Jonker.
   7. 
Agatha Maria de BRUIN, geboren te Almenum.
   8. 
Willem Eelco de BRUIN, geboren te Harlingen.

 
X.242    Lodewijk de BRUIN. Echtgenoot van Juliana Christina Altenburg. Later van Maria Smits. Zoon van Joannes de BRUIN (zie IX.226) en Jeanne Henderina Maria POELSMA.
Echtgenote is Juliana Christina ALTENBURG, 24 jaar oud, geboren op 10-11-1921 te Lutkewierum, overleden op 31-10-1956 te Leeuwarden op 34-jarige leeftijd. Echtgenote van Lodewijk de Bruin.
Echtgenote is Maria SMITS, geboren te Dokkum, 2e echtgenote van Lodewijk de Bruin.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
   2. 
Wiebe Bonefacius de BRUIN, geboren te Wirdum.
   3. 
Froukje Hendrina de BRUIN, geboren te Wirdum. Echtgenote van Jouke Boersma.
Gehuwd te Idaarderadeel met Jouke BOERSMA. Echtgenoot van Froukje Hendrina de Bruin.
   4. 
   5. 
Jeanne Hermina de BRUIN, geboren te Wijtgaard. Echtgenote van Anton Jasper.
   6. 

Uit het tweede huwelijk:
   7. 
Bernardus de BRUIN (zie XI.265).
   8. 
   9. 
Agnes Wilhelmina de BRUIN, geboren te Wijtgaard. Echtgenote van Keimpe Althuis.
   10. 
Willibrordus Herman de BRUIN, geboren te Wijtgaard.

 
X.248    Franciscus de BRUIN, ondernemer, geboren op 23-09-1926 te Workum, overleden op 17-08-2005 te Leeuwarden op 78-jarige leeftijd, begraven op 22-08-2005 te Dronrijp. Echtgenoot van Johanna Maria van den Berg. Zoon van Joannes de BRUIN (zie IX.226) en Jeanne Henderina Maria POELSMA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-11-1953 te Menaldumadeel met Johanna Maria van den BERG, 27 jaar oud, geboren op 06-10-1926 te Dronrijp, overleden op 20-08-1998 te Leeuwarden op 71-jarige leeftijd, begraven op 25-08-1998 te Dronrijp. Echtgenote van Franciscus de Bruin. Dochter van Mathias Johannes van den BERG en Elisabeth VELTMAN.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Mathias Nicolaas de BRUIN, geboren te Dronrijp. Echtgenoot van Bruria Elmaliah. Later met.
Gehuwd (1) te Voorschoten met Bruria ELMALIAH, geboren te Tveria (Israel), 1e Echtgenote van Mathias Nocolaas de Bruin.
Gehuwd (2) te Leiden met Anita Corina Margaretha van der MADEN. Echtgenote van Mathias Nicolaas de Bruin.
   3. 
Lodewijk Herman de BRUIN, geboren te Dronrijp.

 
X.253    Herman de BRUIN, geboren op 11-04-1930 te Dronrijp, overleden op 14-12-1976 te Heerenveen op 46-jarige leeftijd. Echtgenoot van Bouwdina Lucia Visser. Zoon van Joannes de BRUIN (zie IX.226) en Jeanne Henderina Maria POELSMA.
Gehuwd te Leeuwarden met Bouwdina Lucia VISSER, geboren te Leeuwarden. Echtgenote van Herman de Bruin. Hertrouwd Joop Rijpkema op 27-8-1982
Oosterwolde.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Simon Willem de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenoot van Yvonne Schneider.
Gehuwd te Buhlertal-Untertal Dld. Echtgenote is Yvonne SCHNEIDER. Echtgenote van Simon Willem de Bruin.
   2. 
Veronica Hendrina de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenote van Antoon van de Wolfshaar.
   3. 
Peter Joannes de BRUIN, geboren te Harlingen.

 
X.263    Hein Maria de BRUIN, geboren te 's Gravenhage. Echtgenoot van Loes Hoppenbrouwer. Zoon van Johannes Hendrikus de BRUIN (zie IX.233) en Sophia Maria EGINK.
Gehuwd te Amsterdam met Loes HOPPENBROUWER. Echtgenote van Hein de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Bart de BRUIN, geboren te Amsterdam.
   2. 
Daan de BRUIN, geboren te Amsterdam.

 
X.270    Augustinus de BRUIN, geboren op 08-02-1924 te Groningen, overleden op 01-12-1987 te Bergeyk op 63-jarige leeftijd. Echtgenoot van Christina Helena Maria Tiemessen. Zoon van Harmen de BRUIN (zie IX.248) en Wypkje de HAAN.
Gehuwd te Amersfoort met Christina Helena Maria TIEMESSEN, geboren te Amersfoort. Echtgenote van Augustinus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Wiberta Maria Christina de BRUIN, geboren te Amersfoort. Echtgenote van John de Gier.
Gehuwd te Amersfoort met John de GIER. Echtgenoot van Wiberta Maria Christina de Bruin.
   2. 
Maria Caecilia de BRUIN, geboren te Amersfoort. Echtgenote van Johannes W. Mess.
Gehuwd te Amersfoort met Johannes W MESS. Echtgenoot van Maria Caecilia de Bruin.
   3. 
Gemma Maria de BRUIN, geboren te Amersfoort. Echtgenote van Johannes Moors.
Gehuwd te Amersfoort met Johannes MOORS. Echtgenoot van Gemma Maria de Bruin.
   4. 
Christina Maria de BRUIN, geboren te Amersfoort.

 
X.272    Petrus Simon Maria de BRUIN, geboren te Groningen. Echtgenoot van Cornelia Hosmar. Zoon van Harmen de BRUIN (zie IX.248) en Wypkje de HAAN.
Echtgenote is Cornelia HOSMAR, geboren te Zuidlaren. Echtgenote van Petrus Simon Maria de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hans Albert de BRUIN (zie XI.291).
   2. 
   3. 
   4. 
Petrus Boelo de BRUIN (zie XI.297).
   5. 
Sanneke Cornelia Wilhelmina de BRUIN, geboren op 29-09-1952 te Groningen, overleden op 05-05-1955 te Groningen op 2-jarige leeftijd.
   6. 
Eric Cornelis Wilhelmus de BRUIN, geboren op 08-01-1959 te Utrecht, overleden op 23-10-1962 te Utrecht op 3-jarige leeftijd.
   7. 
Maurits Augustinus Hermanus Simon de BRUIN, geboren te Utrecht.

 
X.276    Hermanus de BRUIN, geboren te Groningen. Echtgenoot van Elisabeth Kirschbaum. Zoon van Harmen de BRUIN (zie IX.248) en Wypkje de HAAN.
Gehuwd te Dimbach-Biclau met Elisabeth KIRSCHBAUM, geboren te Deitich-Biclau. Echtgenote van Hermanus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Marcus Acmilianus de BRUIN, geboren te Landstuhl.
   2. 
Judith Theresia de BRUIN, geboren te Landstuhl.
   3. 
Joachim Herman de BRUIN, geboren te Limburg an Lahn.

 
X.279    Simon Hermanus de BRUIN, geboren op 04-12-1933 te Groningen, overleden 1995 te Nijmegen, begraven te Nijmegen. Echtgenoot van Catharina Maria Klap. Zoon van Harmen de BRUIN (zie IX.248) en Wypkje de HAAN.
Gehuwd te Amersfoort met Catharina Maria KLAP, geboren te Amersfoort. Echtgenote van Simon Hermanus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Wieke de BRUIN, geboren te Geldrop.
   2. 
Jan Willem de BRUIN, geboren te Nijmegen.
   3. 
Anke de BRUIN, geboren te Nijmegen.

 
X.289    Albertus Theodorus Maria de BRUIN, geboren te 's Gravenhage. Echtgenoot van Francisca Maria Elisabeth le Griep. Zoon van Petrus de BRUIN (zie IX.253) en Johanna Wilhelmina Antonetta van WIJK.
Gehuwd te Rijswijk met Francisca Maria Elisabeth le GRIEP. Echtgenote van Albertus Theodorus Maria de Bruin. Dochter van Johannes Frans le GRIEP en Johanna Jacoba TETTERO.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Olga de BRUIN, geboren te 's Gravenhage.
   2. 
Yoeri de BRUIN, geboren te Rijswijk.

 
X.300    Adrianus Eusebius Maria de BRUIN, geboren te 's Gravenhage. Echtgenoot van Hariette van de Heuvel. Zoon van Petrus de BRUIN (zie IX.253) en Johanna Wilhelmina Antonetta van WIJK.
Gehuwd te 's Gravenhage met Hariette van de HEUVEL, geboren te 's Gravenhage. Echtgenote van Adrianus Eusebius Maria de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Peter de BRUIN, geboren te 's Gravenhage.
   2. 
Vivien de BRUIN, geboren te 's Gravenhage.

 
X.306    Wilhelmus Maximoes Maria de BRUIN, geboren te Vught. Echtgenoot van Veronica Maria Helena Johanna Castenmiller. Zoon van Simon de BRUIN (zie IX.255) en Maria Margaretha de BOER.
Gehuwd (1) te Middelburg met Veronica Maria Helena Johanna CASTENMILLER, 1e Echtgenote van Wilhelmus Maximoes Maria de Bruin.
Echtgenote is Theresia Hermina Maria MESTRON, 2e Echtgenote van Wilhelmus Maximoes Maria de Bruin.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Simon Petrus Maximoes de BRUIN, geboren te Vught.
   2. 
Astrid Veronica Maria de BRUIN, geboren te Vught.

 
X.311    Simon Petrus Maria de BRUIN, geboren te Vught. Echtgenoot van Elisabeth Theodora Wilhelmina Maria van Langen. Zoon van Simon de BRUIN (zie IX.255) en Maria Margaretha de BOER.
Gehuwd te 's Hertogenbosch met Elisabeth Theodora Wilhelmina Maria van LANGEN. Echtgenote van Simon Petrus Maria de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Olav Victor William Maria de BRUIN, geboren te 's Hertogenbosch.
   2. 
Manon Jeannette Geraldine de BRUIN, geboren te 's Hertogenbosch.

 
X.314    Theo Franciscus de BRUIN, geboren op 23-10-1930 te Apeldoorn, overleden op 16-01-1973 te Deventer op 42-jarige leeftijd. Echtgenoot van Antoinetta Maria Christina de Vreeze. Zoon van Rintje de BRUIN (zie IX.257) en Trijntje BRATTINGA.
Gehuwd te Apeldoorn met Antoinetta Maria Christina de VREEZE, geboren te Apeldoorn. Echtgenote van Theo Franciscus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Brigitte Catharina Maria Agatha de BRUIN, geboren te Grafhorst.
   2. 
Reinier Johannes Theo de BRUIN, geboren te Kampen.

 
X.316    Simon Hendrik de BRUIN, geboren te Apeldoorn. Echtgenoot van Gerritje Wilhelmina van Beek. Zoon van Rintje de BRUIN (zie IX.257) en Trijntje BRATTINGA.
Gehuwd te Apeldoorn met Gerritje Wilhelmina van BEEK. Echtgenote van Simon Hendrik de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Herma Simone Maria Regina de BRUIN, geboren te Apeldoorn.
   2. 
Renate Johanna Catharina Hariette de BRUIN, geboren te Apeldoorn.

 
X.322    Simon Rintje de BRUIN, geboren op 19-11-1931 te Bolsward, overleden op 11-05-2005 te Hoofddorp op 73-jarige leeftijd. Echtgenoot van Akke Dijkstra, later van, zoon van Hendrik de BRUIN (zie IX.259) en Siebregje HOBMA.
Gehuwd met Akke DIJKSTRA. Echtgenote van Simon Rintje de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hendrik Simon de BRUIN.
   2. 
Pieta de BRUIN.
   3. 
Simone de BRUIN, uit 2e Huwelijk.

 
X.324    Obe de BRUIN, geboren te Bolsward. Echtgenoot van Magdalena Ludema. Zoon van Hendrik de BRUIN (zie IX.259) en Siebregje HOBMA.
Gehuwd te Dokkum met Magdalena LUDEMA, geboren te Dokkum. Echtgenote van Obe de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hendrik Edgar Wolfgar Maria de BRUIN, geboren te Doornspijk.
   2. 
Robert Richard Wenceslaus Maria de BRUIN, geboren te Doornspijk.

 
X.330    Ype Dominicus de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenoot van Margaretha Maria Reinsma. Naar Australie in 1955. Zoon van Hieltje de BRUIN (zie IX.270) en Agatha Berndina Johanna ZEINSTRA.
Gehuwd te Melbourne met Margaretha Maria REINSMA, geboren te Bolsward. Echtgenote van Ype Dominecus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
   2. 
Paul Hommerus de BRUIN, geboren te Melbourne. Echtgenoot van Katarina Grace.
Gehuwd te Melbourne met Katarina GRACE, geboren te Melbourne. Echtgenote van Paul Hommerus de Bruin.
   3. 
Susanne Theresia de BRUIN, geboren te Melbourne.
   4. 
Jeanette Agatha de BRUIN, geboren te Melbourne. Echtgenote van Matthew Mallett.
Gehuwd met Matthew MALLETT. Echtgenoot van Jeanette Agatha de Bruin.
   5. 
Jaquiline Johanna de BRUIN, geboren te Melbourne.

 
XI.3    Bouwe De VRIES. Echtgenoot van Evadina Pen. Zoon van Dirk Rintjes De VRIES (zie X.8) en Geertje BROUWER.
Gehuwd met Evadina PEN. Echtgenote van Bouwe de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Dirk De VRIES, geboren op 11-02-1948 te Scherpenzeel, overleden op 05-03-1969 te Scherpenzeel op 21-jarige leeftijd.
   2. 
Klaasje De VRIES, geboren te Scherpenzeel.
   3. 
Geertje De VRIES, geboren te Scherpenzeel.

 
XI.12    Nanne Peter De VRIES, geboren op 19-03-1918 te Scherpenzeel, overleden op 08-11-2001 te Emmen op 83-jarige leeftijd. Echtgenoot van Gerritdina Oosterhof. Zoon van Hendrik Peter De VRIES (zie X.18) en Annette Jacoba Hillegonda de LANGE.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-04-1946 te West Stellingwerf met Gerritdina OOSTERHOF, 31 jaar oud, geboren op 26-12-1914 te Nijetrijne, overleden op 12-06-1996 te Emmen op 81-jarige leeftijd. Echtgenote van Nanne de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Annette De VRIES, geboren te Wolvega. Echtgenote van Jannes Scheper.
Gehuwd te Zuidwolde met Jannes SCHEPER, geboren te Zuidwolde. Echtgenoot van Annette de Vries.
   2. 
Grietje De VRIES, geboren te Langelille. Echtgenote van Piet Wapstra.
Gehuwd te Emmen met Piet WAPSTRA, geboren te Wolvega. Echtgenoot van Grietje de Vries.

 
XI.15    Peter De VRIES, geboren op 14-01-1928 te Munnekeburen, overleden op 15-02-2008 te Bolsward op 80-jarige leeftijd. Echtgenoot van Antje Hiemstra. Zoon van Dirk Peter De VRIES (zie X.24) en Elisabeth SMIT.
Gehuwd met Antje HIEMSTRA, geboren op 03-06-1936 te Hoorn, overleden op 24-08-2003 te Sneek op 67-jarige leeftijd. Echtgenote van Peter de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Ymka Ellen De VRIES, geboren te Hoorn. Echtgenote van Yke Stoffelsma.
Gehuwd met Yke STOFFELSMA, geboren te Sneek.
   2. 
Elisabeth De VRIES, geboren te Winterswijk.
Gehuwd met Roger.
   3. 
Corine De VRIES, geboren te Winterswijk.

 
XI.17    Klaas De VRIES, banketbakker te zwolle. Later bij Hellema, Hallum en Den Haag, geboren te Munnekeburen. Echtgenoot van Hieltje J Lodewijk. Verhuisd naar Frankrijk. Zoon van Dirk Peter De VRIES (zie X.24) en Elisabeth SMIT.
Gehuwd te Wolvega met Hieltje J LODEWIJK. Echtgenote van Klaas de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Elly De VRIES, geboren te Wolvega.
   2. 
Yolanda De VRIES, geboren te Zwolle.
   3. 
Dirk Peter De VRIES, geboren te Zwolle.
   4. 
Hans De VRIES, geboren te Zwolle.
   5. 
Thomas De VRIES, geboren te Zwolle.

 
XI.19    Freerk Jan De VRIES, geboren op 06-05-1943 te Wolvega, overleden 1996 te Leeuwarden. Echtgenoot van Trijntje Hendrikje Bos. Gescheiden. Zoon van Dirk Peter De VRIES (zie X.24) en Elisabeth SMIT.
Gehuwd, gescheiden. Partner is Trijntje Hendrikje BOS, geboren te St. Johannesga. Echtgenote van Freerk Jan de Vries.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Johanna De VRIES, geboren te Wolvega.

 
XI.24    Wouter SIETSMA/SIJSMA, geboren op 07-06-1928 te Oosterzee, overleden op 13-08-1983 te Lemmer op 55-jarige leeftijd. Echtgenoot van Geertje Huitema. Zoon van Sytse SIETSMA/SIJSMA (zie X.32) en Roelofje KUIPERS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-06-1951 te Lemmer met Geertje HUITEMA, 21 jaar oud, geboren op 28-11-1929, overleden op 29-01-2005 op 75-jarige leeftijd, begraven te Oosterzee.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Jacoba Elizabeth SIETSMA/SIJSMA, geboren te Follega, ongehuwd.
   2. 
Roelofje Siebrigje SIETSMA/SIJSMA, geboren te Oosterzee. Echtgenote van Rudi Meintjens.
Gehuwd te Zwolle met Rudi MEINTJENS. Echtgenoot van Roelofje Siebrigje Sijsma.
   3. 
Elizabeth Hendrikje SIETSMA/SIJSMA, geboren te Oosterzee. Echtgenote van Johannes Eilers.
Echtgenoot is Johannes EILERS, geboren 28-08-19?? te Lemmer. Echtgenoot van Elizabeth Hendrike Sijsma.
   4. 
Sietse SIETSMA/SIJSMA, geboren te Oosterzee.
Ondertrouwd te Lemsterland met A BUIS.

 
XI.28    Franke SIETSMA/SIJSMA, geboren te Oosterzee. Echtgenoot van Anneke Oosterveld. Geemigreerd naar Australie. Zoon van Sytse SIETSMA/SIJSMA (zie X.32) en Roelofje KUIPERS.
Gehuwd te Sidney (Australie) met Anneke OOSTERVELD, geboren 20-4-19?? Echtgenote van Franke Sijsma.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Roselien SIETSMA/SIJSMA.
   2. 
Beryl SIETSMA/SIJSMA.

 
XI.32    Wouter SIETSMA/SIJSMA, geboren op 20-04-1928 te Oosterzee, overleden op 27-11-2005 te Wolvega op 77-jarige leeftijd, begraven op 02-12-2005 te Wolvega, zoon van Feike SIETSMA/SIJSMA (zie X.34) en Boukje AKKERMAN.
Gehuwd te Wolvega met Jentje SCHOKKER, geboren te Munnekeburen.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Feike SIETSMA/SIJSMA (zie XII.28).

 
XI.40    Sikke SIETSMA/SIJSMA, geboren te Idskenhuizen. Echtgenoot van Jantje Visser. Zoon van Sytze SIETSMA/SIJSMA (zie X.42) en Sybetje KRAAK.
Echtgenote is Jantje VISSER. Echtgenote van Sikke Sijsma.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Willy SIETSMA/SIJSMA, geboren te Doniawerstal.
   2. 
Sietze SIETSMA/SIJSMA, geboren te Sneek.
   3. 
Klasien SIETSMA/SIJSMA.

 
XI.53    Ane SIETSMA/SIJSMA, zoon van Lambertus SIETSMA/SIJSMA (zie X.56) en Pieternella de JONG.
Kinderen:
   1. 
Sjoerd SIETSMA/SIJSMA.
   2. 
Auke SIETSMA/SIJSMA.
   3. 
Floris SIETSMA/SIJSMA.

 
XI.54    Epeus Jacobus SIETSMA/SIJSMA, zoon van Lambertus SIETSMA/SIJSMA (zie X.56) en Pieternella de JONG.
Kinderen:
   1. 
Ruth SIETSMA/SIJSMA.
   2. 
Sjoerd SIETSMA/SIJSMA.
   3. 
Ndedi SIETSMA/SIJSMA.

 
XI.58    Lucas Bernhard SIETSMA/SIJSMA, geboren te Tiel, zoon van Ate SIETSMA/SIJSMA (zie X.58) en Lena KOORNEEF.
Gehuwd (1) met Annelies van OUWEN.
Gehuwd (2) met Hanna van der STEEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Jitske SIETSMA/SIJSMA.
   2. 
Sarah SIETSMA/SIJSMA.

Uit het tweede huwelijk:
   3. 
Justin SIETSMA/SIJSMA.
   4. 
Jacob SIETSMA/SIJSMA.
   5. 
Petrus SIETSMA/SIJSMA.

 
XI.61    Sijtze Ate SIETSMA/SIJSMA, geboren te Tiel. Echtgenoot van Floor Daalderop. Zoon van Ate SIETSMA/SIJSMA (zie X.58) en Lena KOORNEEF.
Gehuwd te Geldermalsen met Floor DAALDROP, geboren te Tiel. Echtgenote van Sietze Sijsma.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Mintske SIETSMA/SIJSMA, geboren te Den Bosch. Samenwonend met Andries Smids.
   2. 
Manne SIETSMA/SIJSMA, geboren te Den Bosch.
   3. 
Leentje Marie SIETSMA/SIJSMA, geboren te Den Bosch.

 
XI.63    Albert Sjoerd SIETSMA/SIJSMA, geboren te Tiel. Echtgenoot van ...... Naessens. Zoon van Ate SIETSMA/SIJSMA (zie X.58) en Lena KOORNEEF.
Gehuwd te Rotterdam met Elsine Louise NAESSENS, geboren te Haarlem. Echtgenote van Albert Sijsma.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Douwe SIETSMA/SIJSMA (zie XII.47).
   2. 
Harmen Hugo SIETSMA/SIJSMA, geboren te Nassau, Bahamas.

 
XI.67    Tiemen Rintje SIETZEMA, geboren te Lemmer. Echtgenoot van Leny Zonderop. Zoon van Hette SIETZEMA (zie X.60) en Baukje SCHIPPERS.
Gehuwd (1) te Delft met Lenny (Lenny) ZONDEROP. Echtgenote van Tiemen Rintjes Sietsma.
Gehuwd (2) met
Lenny (Lenny) ZONDEROP. Echtgenote van Tiemen Rintjes Sietsma.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Michel SIETZEMA, geboren te Delft.

Uit het tweede huwelijk: 0 kinderen.
 
XI.69    Willem SIETZEMA, geboren te Lemmer. Echtgenoot van Els Smorenburg. Zoon van Hette SIETZEMA (zie X.60) en Baukje SCHIPPERS.
Gehuwd (1) te Culemborg met Els SMORENBURG, geboren te Utrecht. Echtgenote van Willem Sietsma.
Gehuwd (2) met
Els SMORENBURG, geboren te Utrecht. Echtgenote van Willem Sietsma.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Boukje H. A. SIETZEMA, geboren te Culemborg.
   2. 
Wilma SIETZEMA, geboren te Utrecht.
   3. 
Anita SIETZEMA, geboren te Wijk bij Duurstede.

Uit het tweede huwelijk: 0 kinderen.
 
XI.71    Keimpe SIETZEMA, geboren te Lemmer. Echtgenoot van Martina Johanna Nout. Zoon van Hette SIETZEMA (zie X.60) en Baukje SCHIPPERS.
Gehuwd (1) te Wijk bij Duurstede met Martina Johanna NOUT, geboren te Den Haag. Echtgenote van Keimpe Sietsma.
Gehuwd (2) met
Martina Johanna NOUT, geboren te Den Haag. Echtgenote van Keimpe Sietsma.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Sandra SIETZEMA, geboren te Wijk bij Duurstede.
   2. 
Marcel SIETZEMA, geboren te Wijk bij Duurstede.

Uit het tweede huwelijk: 0 kinderen.
 
XI.73    Marten Hette SIETZEMA, geboren te Lemmer. Echtgenoot van A. Seeger. Zoon van Hette SIETZEMA (zie X.60) en Baukje SCHIPPERS.
Gehuwd (1) te Wijk bij Duurstede met A SEEGER, geboren te Wijk bij Duurstede. Echtgenote van Marten H. Sietsma.
Gehuwd (2) met
A SEEGER, geboren te Wijk bij Duurstede. Echtgenote van Marten H. Sietsma.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Diana SIETZEMA, geboren te Utrecht.
   2. 
Martie SIETZEMA, geboren te Utrecht.

Uit het tweede huwelijk: 0 kinderen.
 
XI.75    Gerardus SIETZEMA, zakenman, geboren te Sneek. Echtgenoot van Monique Josephine Henrica Claessen. Zoon van Keimpe SIETZEMA (zie X.62) en Sjoerdtje van der HORST.
Gehuwd te Hoeven (N.Br.) met Monique Josephine Henrica CLAESSEN, geboren te Hoeven (N.Br.). Echtgenote van Gerardus Sietsma. Dochter van Franciscus Wilhelmus Antonius CLAESSEN en Marie Therese van GASTEL.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Femkje SIETZEMA, geboren te Sneek.
   2. 
Afke SIETZEMA, geboren te Joure.
   3. 
Hidde SIETZEMA, geboren te Sneek.

 
XI.88    Gerben de BRUIN, transportondernemer, geboren op 21-05-1922 te Grootegast, overleden op 08-03-1997 te Leeuwarden op 74-jarige leeftijd. Echtgenoot van Aaltje Roorda. Zoon van Albert de BRUIN (zie X.72) en Aaltje MEIJER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-11-1943 te Achtkarspelen met Aaltje ROORDA, 19 jaar oud, geboren op 22-07-1924 te Achtkarspelen, overleden op 31-03-2005 te Surhuisterveen op 80-jarige leeftijd. Echtgeote van Gerben de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Geertje de BRUIN, geboren te Achtkarspelen.
Gehuwd met Otto POL.
   2. 
Albert de BRUIN, geboren te Achtkarspelen.
Gehuwd met Stien WESTRA.
   3. 
Jan de BRUIN (zie XII.65).
   4. 
Willem de BRUIN, geboren te Achtkarspelen.
Gehuwd met Maria SCHIPPER.
   5. 
Alie Tine de BRUIN, geboren te Achtkarspelen.
Gehuwd met Tjeerd SPINDER.
   6. 
Ronald de BRUIN, geboren te Groningen.
Gehuwd met Dieneke DOLF.

 
XI.92    Willem de BRUIN, geboren op 06-03-1928 te Achtkarspelen, overleden op 12-05-1989 te Achtkarspelen op 61-jarige leeftijd. Echtgenoot van Hiltje Oevering. Zoon van Albert de BRUIN (zie X.72) en Aaltje MEIJER.
Gehuwd te Kollemerland met Hiltje OEVERING, geboren te Kollummerland. Echtgenote van Willem de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Albert de BRUIN.
   2. 
Marijke de BRUIN, geboren te Leeuwarden.
   3. 
Berend de BRUIN, geboren te Leeuwarden.

 
XI.94    Feike de BRUIN, geboren te Achtkarspelen, zoon van Albert de BRUIN (zie X.72) en Aaltje MEIJER.
Gehuwd met Hiltje BOSMA, geboren op 12-08-1935 te Giekerk, overleden op 17-04-1998 te Surhuisterveen op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Thea de BRUIN, geboren te Drachten.
Gehuwd met Henk Sipke STORK, geboren te Kollum.
   2. 
Alida de BRUIN, geboren te Drachten.
Gehuwd met Meine Heine OEGEMA, geboren te Surhuisterveen.
   3. 
naamloos zoontje de BRUIN, geboren op 03-05-1966 te Surhuisterveen, overleden op 04-05-1966 te Surhuisterveen, 1 dag oud.
   4. 
Albert de BRUIN (zie XII.81).
   5. 
Hendrik Okke de BRUIN, geboren te Drachten.
   6. 
Marco de BRUIN (zie XII.84).

 
XI.104    Gilbert de BRUIN, geboren te Frankrijk. Echtgenoot van Nooline Panvier. Hebben 2 kinderen. Zoon van Douwe de BRUIN (zie X.80) en Gabrielle BIE.
Gehuwd te Choteau Thierry met Nooline PANVIER, geboren te Frankrijk. Echtgenote van Gilbert de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Caroline de BRUIN, geboren te Reims (Franrijk).
   2. 
Louis de BRUIN, geboren te Reims (Franrijk).

 
XI.106    Frans G de BRUIN, zoon van Ate de BRUIN (zie X.82) en Dora FABER.
Kinderen:
   1. 
Nynke de BRUIN, dochter van C JANSEN.
   2. 
Ate Frans de BRUIN, zoon van C JANSEN.

 
XI.116    Klaas de BRUIN, geboren te Enschede. Echtgenoot van Hendrika Klinge. Zoon van Ede Johan de BRUIN (zie X.103) en Lammigje WINK.
Gehuwd te Enschede met Hendrika KLINGE, geboren te Enschede. Echtgenote van Klaas de Bruin. Eerder gehuwd met Jacobus Johannes Teun
Albers, overleden Enschede. Dochter van Roelof KLINGE en Anna LEIJSSENAAR.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Pascal de BRUIN, geboren te Almelo.
   2. 
Olaf de BRUIN, geboren te Enschede.

 
XI.120    Klaas de BRUIN, geboren te Enschede. Echtgenoot van Karin Hermina Santing. Zoon van Klaas de BRUIN (zie X.106) en Maria NOORDHUIS.
Kinderen:
   1. 
Mirthly de BRUIN, geboren te Enschede, dochter van Karin Hermina SANTING.
   2. 
Charl de BRUIN, geboren te Enschede, zoon van Karin Hermina SANTING.
   3. 
Klaas Wesley de BRUIN, geboren te Enschede, zoon van Karin Hermina SANTING.
   4. 
Lauren de BRUIN, geboren te Enschede, zoon van Karin Hermina SANTING.

 
XI.126    Johannes de BRUIN, geboren te Sneek. Echtgenoot van Botje Brens. Zoon van Hessel de BRUIN (zie X.120) en Elizabeth WIERSMA.
Gehuwd te Sneek met Botje BRENS. Echtgenote van Johannes de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hilda de BRUIN.
   2. 
Elisabeth de BRUIN.
   3. 
Hessel de BRUIN.

 
XI.128    Hylke de BRUIN, geboren te Sneek. Echtgenoot van Frida Augusta Matszat. Zoon van Hessel de BRUIN (zie X.120) en Elizabeth WIERSMA.
Gehuwd te Sneek met Frida Augusta MATSZAT. Echtgenote van Hylke de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Hessel Hylkes de BRUIN.
   2. 
Henk Christiaan de BRUIN.
   3. 
Monica Suzanna de BRUIN.

 
XI.130    Hein de BRUIN, geboren te Wassenaar, zoon van Herman de BRUIN (zie X.122) en Anna Geertruida HUCKRIEDE.
Gescheiden ? Echtgenote is Roos BOESSENKOOL. Echtgenote van Hein de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Alexandra Dicky de BRUIN, geboren te Pretoria Z.A.
   2. 
Ronald Henk de BRUIN, geboren te Pretoria Z.A.
   3. 
Natalie de BRUIN, geboren te Pretoria Z.A.

 
XI.132    Dolf de BRUIN, public relations officer, geboren te Wassenaar. Echtgenoot van Everdina Jantina Kloosterboer. Zoon van Herman de BRUIN (zie X.122) en Anna Geertruida HUCKRIEDE.
Gehuwd te Bathmen, gehuwd voor de kerk te Bathmen met Everdina Jantina KLOOSTERBOER, lerares, geboren te Bathmen (gezindte: N.H.). Echtgenote van Dolf de Bruin. Dochter van Berend Jan KLOOSTERBOER, landbouwer, en Gesina Willemina KORENBLIK.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Anne Christine de BRUIN, geboren te Deventer.
   2. 
Michiel Herbert de BRUIN, geboren te Kampen.

 
XI.141    Carolus Eugenius de BRUIN, geboren te Rotterdam. Echtgenoot van Elly Marie Stok. Zoon van Simon Petrus de BRUIN (zie X.124) en Frieda EVERAERTS.
Gehuwd te Wassenaar met Elly Marie STOK, geboren te Wassenaar. Echtgenote van Carolus Eugenius de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Ivanka de BRUIN, geboren te Rotterdam.
   2. 
Marco de BRUIN, geboren te Rotterdam.

 
XI.146    Andre de BRUIN, zoon van Bruno de BRUIN (zie X.156) en Bernadette RAZANABOLOLONA.
Gehuwd te Chaume en Bie 77 France met Francoise KLOETZIEN, geboren te Troyes(aube) France.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Cassandra de BRUIN, geboren te Champiny 94 France.
   2. 
Deusty De BRUIN, geboren te Paris14em France, een van een drieling.
   3. 
Yrina De BRUIN, geboren te Paris14em France, een van een drieling.
   4. 
Tracey De BRUIN, geboren te Paris14em France, een van een drieling.

Kinderen:
   5. 
Catuiskia de BRUIN, dochter van Monique.

 
XI.153    Soja Rolland de BRUIN, geboren te Ankazoabo-sud Madagascar, zoon van Bruno de BRUIN (zie X.156) en Suzanne SYA?/SIZA?
Kinderen:
   1. 
Youlia De BRUIN, geboren te Tulear Madagascar, dochter van Bienvenue VOAHANGINIRINA RAPHAEL.
   2. 
Rollandia De BRUIN, geboren te Tulear Madagascar, dochter van Bienvenue VOAHANGINIRINA RAPHAEL.
   3. 
Eddye De BRUIN, geboren te Tulear Madagascar, zoon van Bienvenue VOAHANGINIRINA RAPHAEL.
   4. 
Thierry De BRUIN, geboren te Tulear Madagascar, zoon van Bienvenue VOAHANGINIRINA RAPHAEL.
   5. 
Nirina Elisabeth de BRUIN, geboren te Tulear Madagascar, dochter van Bienvenue VOAHANGINIRINA RAPHAEL.

 
XI.156    Rio de BRUIN, geboren te Ankazoabo-sud Madagascar, zoon van Bruno de BRUIN (zie X.156) en Suzanne SYA?/SIZA?
Kinderen:
   1. 
Renaud De BRUIN, geboren te Ankazoabo-sud Madagascar.
   2. 
Laurine De BRUIN, geboren te Ankazoabo-sud Madagascar.

 
XI.162    Dama Donald de BRUIN, zoon van Bruno de BRUIN (zie X.156) en Suzanne SYA?/SIZA?
Gehuwd met Julianany ROSOAJANAHARY, geboren te Ambohitrimanjaka Madagascar.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Sandrina De BRUIN, geboren te Ankazoabo-sud Madagascar.
   2. 
Nathalie de BRUIN, geboren te Tulear Madagascar.

 
XI.171    Petrus de BRUIN, geboren te Rotterdam, zoon van Jacobus Cornelis de BRUIN (zie X.183) en Cornelia Elizabeth POTTERS.
Gehuwd (1) te 's Gravenhage, gescheiden 1995 ? Echtgenote is B.A.M. van der ZALM, geboren te 's Gravenhage. Echtgenote van Petrus de Bruin.
Gehuwd (2) met Elly DIKKER.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Olav Christian de BRUIN, geboren te Eindhoven.
   2. 
Suzanne Karlijn de BRUIN, geboren te Maarheeze.

Uit het tweede huwelijk:
   3. 
Tommie de BRUIN, geboren te Vinkeveen.

 
XI.174    Johannes de BRUIN, geboren te Rotterdam, zoon van Jacobus Cornelis de BRUIN (zie X.183) en Cornelia Elizabeth POTTERS.
Gehuwd te Rotterdam met Harmina Froukje WINNINK, geboren te Musselkanaal. Gehuwd met Johannes de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Gauke Mark de BRUIN, geboren te Nijmegen.
   2. 
Wietse Roel de BRUIN, geboren te Nijmegen.

 
XI.182    Cornelius Helena Roy (Roy) de BRUIN, geboren te Heerlen, zoon van Gerrit Hein de BRUIN (zie X.187) en Maria Clara LEUNISSEN.
Gehuwd met Maria Elena BARRETO.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Niek de BRUIN, geboren te Maastricht.

 
XI.184    Gerardus Joseph Jackie (Jack) de BRUIN, geboren te Heerlen, zoon van Gerrit Hein de BRUIN (zie X.187) en Maria Clara LEUNISSEN.
Gehuwd met Sandra Geertruida Petronella van KESSEL.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Kay de BRUIN, geboren te Sittard.
   2. 
Nova de BRUIN, geboren te Sittard.

 
XI.186    Leo Gijsbertus de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenoot van Inger Marianne Logjes. Zoon van Hendrikus Nicolaas de BRUIN (zie X.193) en Johanna Maria SCHRAMA.
Gehuwd te Koog aan de Zaan met Inger Marianne LOGJES, geboren te Koog aan de Zaan. Echtgenote van Leo Gijsbertus de Bruin. Dochter van Gerrit Jan LOGJES en Miena Albertina ZWART.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Jos de BRUIN, geboren te Hoorn.
   2. 
Bastiaan de BRUIN, geboren te Amsterdam.

 
XI.192    Clemens Theodorus de BRUIN, geboren op 08-02-1948 te Amsterdam, overleden op 25-03-1984 te Houten op 36-jarige leeftijd. Echtgenoot van Agatha Johanna Maria van Oostveen. Zoon van Cornelis de BRUIN (zie X.195) en Hendrika Maria de BOER.
Gehuwd te Amsterdam met Agatha Johanna Maria van OOOSTVEEN, geboren te Amsterdam. Echtgenote van Clemens Theodorus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Bas Hendrikus de BRUIN, geboren te Amsterdam.
   2. 
Jeroen Theodorus de BRUIN, geboren te Amsterdam.
   3. 
Aafke Maria de BRUIN, geboren te Houten.

 
XI.202    Fred de BRUIN, geboren te Amsterdam. Echtgenoot van Henriette Kern. Zoon van Antonius Johannes de BRUIN (zie X.216) en Adriana Maria SCHOOF.
Gehuwd te Buchen Dld. Echtgenote is Henriette KERN, geboren 21-9-1951? Echtgenote van Fred de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Julika de BRUIN, geboren te Buchen Dld.

 
XI.217    Robert Ronald de BRUIN, geboren te Amsterdam, zoon van Simon Herman de BRUIN (zie X.223) en Hendrika Johanna PAPEMEIJER.
Gehuwd (1) te Gelnhausen Dld. Gescheiden 1989? Echtgenote is Claudia REITER, geboren te Gelnhausen-Hochst (Dld.), 1e echtgenote van Robert Ronald de Bruin.
Gehuwd (2) te Monchengladbach met Mari Luise BIENEMANN, geboren te Nettetal (Dld). Echtgenote van Robert Ronald de Bruin.
Uit het eerste huwelijk:
   1. 
Dominik de BRUIN, geboren te Gelnhausen Dld.

Uit het tweede huwelijk:
   2. 
Blanche Fleur de BRUIN, geboren te Monchengladbach.

 
XI.225    Peter Charles de BRUIN, geboren te Albany. Echtgenoot van Linda Wilson. Zoon van Petrus Willem de BRUIN (zie X.228) en Henriette Paula Johanna Maria van ESCH.
Gehuwd te Sydney met Linda WILSON, geboren te Canberra. Echtgenote van Peter Charles de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Eliot de BRUIN, geboren te Perth.
   2. 
Nicholus de BRUIN, geboren te Perth.
   3. 
Anneke de BRUIN.

 
XI.228    Kevin Henk de BRUIN, geboren te Perth, zoon van Petrus Willem de BRUIN (zie X.228) en Henriette Paula Johanna Maria van ESCH.
Gehuwd te Perth met Sonja BISHOP, geboren te Perth. Echtgenote van Kevin Henk de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Harry de BRUIN.

 
XI.235    Hermanus Bonifacius Gerardus de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenoot van Tjikke Folkertsma. Zoon van Bonifacius de BRUIN (zie X.233) en Margaretha H van der HEIDE.
Gehuwd met Tjikke FOLKERTSMA, geboren te Workum. Echtgenote van Hermanus B.G. de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Annemarie de BRUIN, geboren te Workum.
   2. 
Margriet de BRUIN.
   3. 
Jose de BRUIN.

 
XI.237    Sierk Gerardus Maria de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenoot van Pietertje Terpstra. Zoon van Bonifacius de BRUIN (zie X.233) en Margaretha H van der HEIDE.
Gehuwd met Pietertje TERPSTRA, geboren te Deventer. Echtgenote van Sierk G.M. de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Vincent de BRUIN, geboren te Drachten.
   2. 
Lennard de BRUIN, geboren te Drachten.

 
XI.242    Robertus Laurentius Gerhardus de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenoot van T. Mulder. Zoon van Bonifacius de BRUIN (zie X.233) en Margaretha H van der HEIDE.
Gehuwd met T MULDER. Echtgenote van Robertus L.G. de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Bonifacius (Bonte) de BRUIN, geboren te Sneek.
   2. 
Sierk de BRUIN.
   3. 
Harmke Elisabeth Maria de BRUIN.
   4. 
Herman Hubertus de BRUIN.
   5. 
Margaretha Hillegonda de BRUIN.

 
XI.245    Hermanus Johannes de BRUIN, geboren te Almenum. Echtgenoot van Anjo Willekes. Zoon van Jan de BRUIN (zie X.235) en Catharina HIEMSTRA.
Gehuwd te Harlingen met Anjo WILLEKES. Echtgenote van Hermanus Johannes de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Jan Johannes de BRUIN.
   2. 
Catharina Maria de BRUIN.
   3. 
Silvia Maria de BRUIN.

 
XI.248    Lodewijk Johannes de BRUIN, geboren te Harlingen. Echtgenoot van Ankie Attema. Zoon van Jan de BRUIN (zie X.235) en Catharina HIEMSTRA.
Gehuwd te Harlingen met Ankie ATTEMA. Echtgenote van Lodewijk Johannes de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Stefan de BRUIN.

 
XI.250    Jacobus Johannes de BRUIN, geboren te Almenum. Echtgenoot van Nellie de Jong. Zoon van Jan de BRUIN (zie X.235) en Catharina HIEMSTRA.
Gehuwd te Harlingen met Nellie de JONG. Echtgenote van Jacobus Johannes de Bruin. Dochter van Sieds de JONG en Dien KRIEGER.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Martin Paul de BRUIN, geboren te Harlingen.
   2. 
Robert Willem de BRUIN, geboren te Harlingen.

 
XI.255    Jan Franciscus de BRUIN, geboren te Wirdum. Echtgenoot van Annie Poelsma. Zoon van Lodewijk de BRUIN (zie X.242) en Juliana Christina ALTENBURG.
Gehuwd te Wymbritseradeel met Annie POELSMA. Echtgenote van Jan Franciscus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Ingrid de BRUIN, geboren te Wijtgaard.
   2. 
Debby de BRUIN, geboren te Wijtgaard.

 
XI.260    Franciscus Herman de BRUIN, geboren te Wirdum. Echtgenoot van Wiepkje Steenbeek. Zoon van Lodewijk de BRUIN (zie X.242) en Juliana Christina ALTENBURG.
Echtgenote is Wiepkje STEENBEEK. Echtgenote van Franciscus Herman de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Judith de BRUIN, geboren te Wartena.
   2. 
Wietse de BRUIN.
   3. 
Lieuwe de BRUIN.
   4. 
Astrid de BRUIN.

 
XI.263    Bouke Matheus de BRUIN, geboren te Wijtgaard. Echtgenoot van Hendrikje de Jong. Zoon van Lodewijk de BRUIN (zie X.242) en Juliana Christina ALTENBURG.
Gehuwd te Rauwerderhem met Hendrikje de JONG. Echtgenote van Bouke Matheus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Inge de BRUIN, geboren te Leeuwarden.
   2. 
Elske de BRUIN, geboren te Leeuwarden.
   3. 
Nynke de BRUIN, geboren te Leeuwarden.

 
XI.265    Bernardus de BRUIN, geboren te Wijtgaard. Echtgenoot van Lutske van der Velde. Later van, zoon van Lodewijk de BRUIN (zie X.242) en Maria SMITS.
Gehuwd (1) te Lemmer met Lutske van der VELDE. Echtgenot van Bernardus de Bruin.
Gehuwd (2) met Trienke van der VELDE, 2e echtgenote van Bernardus de Bruin.
Uit het tweede huwelijk:
   1. 
Marco de BRUIN, geboren te Wirdum.
   2. 
Rianne de BRUIN, geboren te Wirdum.
   3. 
Wendy de BRUIN.

 
XI.268    Lodewijk Julius de BRUIN, geboren te Wijtgaard, zoon van Lodewijk de BRUIN (zie X.242) en Maria SMITS.
Gehuwd te Grouw met Tjallie SINNEMA. Echtgenote van Lodewijk Julius de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Eddie de BRUIN, geboren te Akkrum.
   2. 
Helen de BRUIN, geboren te Akkrum.

 
XI.272    Joannes Lodewijk Maria de BRUIN, geboren te Leeuwarden. Echtgenoot van Yvonne Martha Johanna Spee. Zoon van Franciscus de BRUIN (zie X.248) en Johanna Maria van den BERG.
Gehuwd te Nijmegen, gehuwd voor de kerk te Leeuwen met Yvonne Martha Johanna SPEE, geboren te Maasniel. Echtgenote van Joannes Lodewijk Maria de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Jefte Nicholas de BRUIN, geboren te Nijmegen.
   2. 
Simone Annick de BRUIN, geboren te Nijmegen.
   3. 
Lobke Anemoon de BRUIN, geboren te Nijmegen.

 
XI.291    Hans Albert de BRUIN, geboren te Groningen. Echtgenoot van Dieta Marianne van Ditmarsch. Zoon van Petrus Simon Maria de BRUIN (zie X.272) en Cornelia HOSMAR.
Echtgenote is Dieta Marianne van DITMARSCH. Echtgenote van Hans Albert de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Saskia Gertrude Corinne Sanneke de BRUIN, geboren te Utrecht.
   2. 
Robert Jan Peter de BRUIN, geboren te De Bilt.

 
XI.293    Frits Harmen Gerhardus de BRUIN, geboren te Groningen. Echtgenoot van Henriette Elisabeth Boer Rookhuizen. Zoon van Petrus Simon Maria de BRUIN (zie X.272) en Cornelia HOSMAR.
Echtgenote is Henriette Elisabeth BOER ROOKHUIZEN. Echtgenote van Frits Harmen Gerhardus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Guido Ewoud Marius de BRUIN, geboren te Huizen.
   2. 
Mirjam Corinne de BRUIN, geboren te Huizen.
   3. 
Ilse Hester de BRUIN, geboren te Huizen.

 
XI.295    Gerhardus Petrus de BRUIN, geboren te Groningen. Echtgenoot Zaantina Josina Stuut. Zoon van Petrus Simon Maria de BRUIN (zie X.272) en Cornelia HOSMAR.
Echtgenote is Zaantina Josina STUUT. Echtgenote van Gerhardus Petrus de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Marijn Klaas Peter de BRUIN, geboren te Utrecht.
   2. 
Sara Corianne de BRUIN.

 
XI.297    Petrus Boelo de BRUIN, geboren te Groningen. Echtgenoot van Henny Thilda Baas. Zoon van Petrus Simon Maria de BRUIN (zie X.272) en Cornelia HOSMAR.
Echtgenote is Henny Thilda BAAS. Echtgenote van Petrus Boelo de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Mark Albert Boelo de BRUIN, geboren te Utrecht.
   2. 
Petrus Maurits de BRUIN, geboren te Vianen.

 
XI.325    Jos Anne Hieltje de BRUIN, geboren te Melbourne. Echtgenoot van Judith Wilson. Zoon van Ype Dominicus de BRUIN (zie X.330) en Margaretha Maria REINSMA.
Gehuwd te Melbourne met Judith WILSON, geboren te Melbourne. Echtgenote van Jos Anne Hieltje de Bruin.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Jessica Ann de BRUIN, geboren te Melbourne.
   2. 
Samual de BRUIN, geboren te Melbourne.
   3. 
William de BRUIN, geboren te Melbourne.

 
XII.28    Feike SIETSMA/SIJSMA, geboren te Langlille, zoon van Wouter SIETSMA/SIJSMA (zie XI.32) en Jentje SCHOKKER.
Gehuwd te Wolvega met Popkje ELZINGA, geboren te Heerenveen.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Rene SIETSMA/SIJSMA, geboren te Heerenveen.
   2. 
Dirk SIETSMA/SIJSMA, geboren te Heerenveen.
   3. 
Elske SIETSMA/SIJSMA, geboren te Heerenveen.

 
XII.47    Douwe SIETSMA/SIJSMA, geboren te Rotterdam, zoon van Albert Sjoerd SIETSMA/SIJSMA (zie XI.63) en Elsine Louise NAESSENS.
Gehuwd met Barbara VELDMAAT.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Lisa Anna Elselide SIETSMA/SIJSMA, geboren te Amsterdam.

 
XII.65    Jan de BRUIN, geboren te Achtkarspelen, zoon van Gerben de BRUIN (zie XI.88) en Aaltje ROORDA.
Gehuwd met Boukje ?
Uit dit huwelijk:
   1. 
Gerben (Bennie) de BRUIN, geboren op 19-09-1972, overleden op 01-10-2008 op 36-jarige leeftijd.

 
XII.81    Albert de BRUIN, geboren te Drachten, zoon van Feike de BRUIN (zie XI.94) en Hiltje BOSMA.
Gehuwd met Monique VEENSTRA, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Folkert Feike de BRUIN, geboren te Deventer.
   2. 
Tjalle Wietse de BRUIN, geboren te Deventer.

 
XII.84    Marco de BRUIN, geboren te Drachten, zoon van Feike de BRUIN (zie XI.94) en Hiltje BOSMA.
Gehuwd met Aafke van der VEEN, geboren te Harkema.
Uit dit huwelijk:
   1. 
Albert de BRUIN, geboren te Drachten.
   2. 
Grietje de BRUIN, geboren te Drachten.

 

Homepage | E-mail
 

Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software