Nog geen account?
Wachtwoord vergeten?
Home |  De Bruin |  Sietsma Sytsma Sietzema Sijsma |  De Vries |  Gaastra

Donatie

Om de website instand te houden en voor ons nageslacht te bewaren, bestaat er een rekening voor een donatie.  
U kunt aangeven in het aan te maken account of u een jaarlijkse bijdrage wilt doneren in de onkosten voor deze site.  Deze zal automatisch eenmaal per jaar worden afgeschreven tot wederopzegging. Wilt u op een later tijdstip of een andere bijdrage doneren, dan gelieve de eerste keer zelf overmaken, daarna geschied het jaarlijks automatisch.
De rekening staat op naam van: Stamboom Friesland, Heumen. rekeningnr. ABNAMRO 48.03.15.205
Met deze ondersteuning zal ons nageslacht u dankbaar zijn.